ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

π. Θεόδωρος Ζήσης: Χριστούγεννα κατά Αγ.Ιω. Δαμασκηνό.

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κήρυγμα Β’ Μέρα Χριστουγέννων (mp3-2011)
http://www.impantokratoros.gr/0EFFA4CF.el.aspx

26/12/2011 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Video | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο π. Θεόδωρος Ζήσης: Χριστούγεννα κατά Αγ.Ιω. Δαμασκηνό.

Χριστούγεννα – Πρωτούγεννα…

23/12/2011 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χριστούγεννα – Πρωτούγεννα…

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», ΛΕΕΙ Ο… ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ!

Χριστούγεννα στην Σαϊγκόν 🙂

Δέκτης πολλών επικριτικών σχολίων για το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της Θεσσαλονίκης – εξαφάνισε από το κέντρο οποιοδήποτε ίχνος φάτνης!!!- έγινε στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.

Η απάντησή του άφησε άφωνους τους πάντες! Είπε: «Καταρχήν δεν είμαι άθεος, όπως πολλοί με κατηγορούν. Τα Χριστούγεννα όμως, είναι εμπορική γιορτή, δεν είναι γιορτή της χριστιανοσύνης. Δεν είναι γιορτή που ανάβουμε κερί. Είναι γιορτή της αγοράς. Κι εδώ δεν είμαστε σχολή θεολόγων. Εμάς μας αρέσει ο διάκοσμος. Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Στο κάτω- κάτω εμείς είμαστε δημοτική αρχή».

μέσω ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ: «ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», ΛΕΕΙ Ο ΑΧΡΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΧΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ!.

23/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», ΛΕΕΙ Ο… ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ!

Π. Δανιήλ Γούβαλης – Κήρυγμα Κυριακή προ των Χριστουγέννων (mp3)

 

 

Π. Δανιήλ Γούβαλης – Κήρυγμα Κυριακή προ των Χριστουγέννων (mp3)

μέσω Π. Δανιήλ Γούβαλης – Διάφορες ομιλίες και κηρύγματα.

17/12/2011 Posted by | πατήρ Δανιήλ Γούβαλης, ΓΕΝΙΚΑ | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Π. Δανιήλ Γούβαλης – Κήρυγμα Κυριακή προ των Χριστουγέννων (mp3)

Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Εν όψει των Χριστουγέννων

Η ΛΕΞΙ βασιλεὺς «σοκάρει» ὡρισμένους, καὶ ἰδίως πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς δημοκράτες, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα εἶνε δικτάτορες μὲ κοινοβουλευτικὸ μανδύα καὶ δυνάστες τοῦ λαοῦ. ᾿Επὶ πλέον, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ σημερινὴ θλιβερωτάτη κατάστασι τῆς ῾Ελλάδος, κατάστασι διπλῆς χρεωκοπίας, πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς, ἀπωλείας τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ διεθνοῦς εὐτελισμοῦ, οἱ ψευτοδημοκράτες πολιτικοὶ ἐμφανίζονται ὡς πατριῶτες, ἐνῷ εἶνε προδότες τῆς Πατρίδος, καὶ ὡς σωτῆρες τῆς ῾Ελλάδος, ἐνῷ εἶνε ὀλετῆρες, καταστροφεῖς.

῎Ερχονται τὰ Χριστούγεννα, ἡ ρίζα ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν. Χριστούγεννα βεβαίως ἔρχονται γιὰ τοὺς πιστούς, ὄχι γιὰ τοὺς ἀποστάτες ἀπὸ τὴν πίστι. Χριστούγεννα ἔρχονται γιὰ τοὺς χριστιανούς, ὄχι γι᾿ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι βαπτίσθηκαν χριστιανοί, ἀλλ᾿ ἔγιναν ἀχρίστιανοι ἢ καὶ ἀντίχριστοι, ποικιλοτρόπως πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μεγάλοι δὲ ἀχρίστιανοι καὶ ἀντίχριστοι εἶνε οἱ ἀνάξιοι καὶ κακοὶ πολιτικοί.

μέσω ΑΚΤΙΝΕΣ: Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Εν όψει των Χριστουγέννων.

16/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Νικόλαος Σωτηρόπουλος | , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Εν όψει των Χριστουγέννων

Εγκύκλιος Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς Μητρ. Πειραιώς

Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων κατ’ ἔτος καλούμεθα, ὅπως σκεφθῶμεν βαθύτερον τήν σημασίαν τοῦ γεγονότος τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Λόγου. Τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητον, διότι συνήθως παραμένομεν εἰς τήν στενήν ἀντίληψιν περί αὐτῆς, δηλαδή εἰς τήν σωτηριολογικήν. Πράγματι ὁ Λόγος  ἐνηνθρώπισε διά νά σώση τούς πιστεύοντας εἰς Αὐτόν τόν Χριστόν Κυρίου ἀνθρώπους. Ἢ ἀντίληψις αὐτή εἶναι ἡ πρωταρ¬χικὴ καὶ ἡ ἀμέσως μετά τοῦ γεγονότος τῆς Ἐνσαρκώσεως συνδεδεμένη, ὅταν μάλιστα θεωρῆται ἐν ἀπολύτῳ συναφείᾳ μετὰ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Αναστάσεως.

Πέραν τῆς ἐννοίας αὐτῆς ὅμως, ἢ μᾶλλον ἐκτός τοῦ ἀποτελέσματος τούτου, τῆς σωτηρίας δηλαδή τῶν πιστευόντων εἰς Χριστόν, ὑπάρχει μία εὐρυτέρα ἔννοια ἀναποσπάστως συνδεδεμένη μετὰ τῆς στενωτέρας αὐτῆς. Ἔννοοῦμεν τήν  ἐπίδρασιν της Ἐνσαρκώσεως ἒφ’ ὁλοκλήρου της ἱστορίας καί τῆς ἐξελίξεως αὐτῆς καθώς καί τῆς συμβολῆς της εἰς τήν πρόοδον τοῦ πολιτισμοῦ. Διά τῆς στενῆς μόνον ἀντιλήψεως τῆς Ἐνσαρκώσεως παραγνωρίζεται συνήθως τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐνσάρκωσις ἐπιφέρει ριζικήν ἀλλαγήν τῆς ἐνοράσεως τοῦ κόσμου ὑπό τοῦ ἀνθρώπου καί παίζει  βασικόν ρόλον εἰς τήν σύμφωνον πρός τήν ἐνόρασιν ταύτην  συνολικήν καί ἀτομικήν προσπάθειαν ὅλων καὶ τήν δρᾶσιν των εἰς ὅλους τούς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς, ἐπιστημονικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς.

μέσω Εγκύκλιος Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς Μητρ. Πειραιώς.

16/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ., ΨΥΧΩΦΕΛΙΜΑ | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγκύκλιος Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς Μητρ. Πειραιώς