ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Οι τελευταίες στιγμές του Οσίου Σισώη

Πηγη:http://www.pe912fm.com/index.html

Εκπομπή: Λόγια της ερήμου

Παραγωγή: Λυκούργος Μαρκούδης

31/01/2013 Posted by | Λυκούργος Μαρκούδης, Λόγια της ερήμου (mp3), ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ - ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ, mp3 | , , , , , , , | Σχολιάστε

Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο πρώτος μοναχός

Η Εκκλησία μας τιμά τη σύναξη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι το πρόσωπο εκείνο, το οποίο εγκωμίασε ο Χριστός περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο. “Μείζων εν γεννητοίς γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδείς εστί” (Λουκ. ζ’ 28). Είναι ο μεγαλύτερος των Προφητών, όχι ως προς την ηλικία, αφού έζησε μόνο τριάντα χρόνια, αλλά ως προς τη χάρη και τη δόξα, γιατί αξιώθηκε όχι μόνο να δει, αλλά και να βαπτίσει “τον κηρυττόμενον” Μεσσία. Συνέχεια →

07/01/2012 Posted by | Προφητείες, Περί προσευχής, Περί αγίων, Περί μετανοίας, Περί ομολογίας, Φιλοκαλικά | , , , , , , , , , | Σχολιάστε