ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

John Wyclif B’ – Η Διδασκαλία. Σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας.

Θα παρουσιάσουμε την διδασκαλία του Wyclif στα τρία εκείνα θέματα που έπεισαν τον John Bale[1] ότι ήταν αυτός ο Εωσφόρος της Μεταρρύθμισης. Τα υπό εξέταση θέματα είναι η διδασκαλία του περί του Dominium (πολιτική θεωρία με βάσεις στη θεολογία), περί του απόλυτου προορισμού και περί της Αγίας Γραφής.

Διαβάστε περισσότερα μέσω

John Wyclif B’ – Η Διδασκαλία. Σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας..

04/07/2012 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Γνωστικισμός | , , , , , , , | Σχολιάστε