ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Σχόλιο στο Βιβλίο του Ιώβ

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Σχόλιο στο Βιβλίο του Δικαίου Ιώβ
Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Ομότιμος Καθ. Πανεπιστημίου Α.Π.Θ. -Σχόλια στο βιβλίο του Δικαίου Ιώβ- Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011

http://www.impantokratoros.gr/ptheodoros_zisis_iov.el.aspx

20/12/2011 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Video | , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Σχόλιο στο Βιβλίο του Ιώβ

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης. Ομιλία στον Ιώβ (27) – (2011)

19/12/2011 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Video | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης. Ομιλία στον Ιώβ (27) – (2011)