ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κράτημα Γεωργίου Κρητός σε ήχο Βαρύ

Από τον πολυέλεο του Γεωργίου του Κρητός

και συγκεκριμένα από το «Δόξα Πατρί…» κράτημα σε ήχο Βαρύ.

Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό τη διεύθυνση του κ. Ανδρέα Λανάρα.

Το μουσικό κείμενο σε μορφή pdf βρίσκεται εδώ: http://issuu.com/eirykemnoshele/docs/kratimageorgioykritoshxosvaris/1

28/07/2012 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, mp3 | , , , , , , , | Σχολιάστε

Εξομολογείσθε τω Κυρίω, Αγιορείτικο (video)

06/02/2012 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε