ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή του Τυφλού – Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας (2013 – mp3)

Συνέχεια

09/06/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., mp3 | , , , , , , | Σχολιάστε

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Κυριακή Ζ’ Ματθαίου.

Πηγή:  http://www.impantokratoros.gr/B1ABA583.el.aspx

22/07/2012 Posted by | πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, mp3 | , , , , , , , | Σχολιάστε