ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Περί παραδείσου κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο (Video-2013)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/B7360478.el.aspx

19/03/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Video | , , , , , , , | Σχολιάστε

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση – Κυριακή της Τυρινής (2013) – mp3

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Ομότιμος Καθηγητής θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ – Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 17-3-2013

Περιληπτική ερμηνεία της Ευαγγελικής Περικοπής. Αναφορά στη νηστεία. Αιτία της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο. Αναφορά στο Συναξάρι.

Θέμα: Η διδασκαλία της Εκκλησίας για την αρχέγονη κατάσταση του ανθρώπου, αυτή του Παραδείσου, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Περιγραφή της καταστάσεως του Αδάμ στον Παράδεισο. Η προφητική πρόρρηση του Αδάμ. Σχέση ανδρός και γυναικός. Αναφορά στις φυσικές ανάγκες του Αδάμ. Η σχέση των πρωτοπλάστων με τον Θεό. Τα πνευματικά εφόδια: η ελευθερία, η βούληση, η νοημοσύνη. Η ηθική διάκριση στον Αδάμ, πριν την πτώση. Η γνώση ως φυσικό ιδίωμα του ανθρώπου. Γιατί το δένδρο καλείται: “δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού”; Οι δύο τρόποι γνώσεως του καλού και του κακού. Παράδειγμα: οι δέκα εντολές και ο ρόλος της συνείδησης και του έμφυτου ηθικού νόμου. Τα ανθρώπινα προσόντα και η χάρη του Θεού. Ο λόγος της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο. Οι συνθήκες του Παραδείσου και η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/063A2B80.el.aspx

17/03/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ, mp3 | , , , , , , , , , | Σχολιάστε