ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ A.

Επειδή μερικοί άνθρωποι έχουν μεγάλην υπόληψιν δια τον εαυτόν τους, (όπου άμποτε να μην την είχαν) και νομί­ζουν πως είναι παρόμοιοι με τους παλαιούς Αγίους και θεοφόρους Πατέρας ημών κατά την γνώσιν, και πράξιν και τελειότητα, και πως έ­χουν την ιδίαν χάριν του Αγίου Πνεύματος ό­που είχαν και εκείνοι, και συσταίνουν τον εαυ­τόν τους με λόγια μοναχά χωρίς έργα, με το να επλανήθησαν από το πνεύμα της οιήσεως και της κενοδοξίας· έκρινα εύλογον να ειπώ εις αυτούς ολίγα τινά με απλότητα, δια την εντολήν του Θεού όπου είπε, και συ στραφείς, διόρθωσαι τους αδελφούς σου, και δια την κοινήν αγάπην όπου μας προστάζει ό Χριστός να έχωμεν προς τους πλησίον μας. Θέλεις, αδελφέ, να ακούσης τι έκαμναν οι Άγιοι, και θεοφόροι Πατέρες ημών, όταν εκάθηντο μέσα εις τα κελλειά τους ;

μέσω ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ A..

14/10/2013 Posted by | Αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Αγίου Συμεών του Θεοδόχου και της Προφήτιδος Άννης (mp3 – 2013)

Ηχητικό αρχείο mp3- Διάρκεια: 00:25:00 – Μέγεθος 22,8 MB (3/2/2013)

Αναφορά στην αγιότητά τους με βάση τις πληροφορίες που μας παρέχει το Ευαγγέλιο. Η Παναγία με τον μνηστήρα της τον άγιο Ιωσήφ, φέρνουν το Χριστό στο ναό. Αναφέρεται ότι ο άγιος Συμεών ήταν απλός άνθρωπος, δίκαιος και ευλαβής. Δεν αναφέρεται ότι ήταν Αρχιερέας ή Λευίτης. Το δίκαιος σημαίνει ότι ήταν σωστός απέναντι στους ανθρώπους και το ευλαβής ότι ήταν εντάξει απέναντι στο Θεό. Τηρούσε δηλαδή τις δύο μεγάλες εντολές. Με μόνο μία από αυτές τις αρετές δεν σώζετε κανένας. Ο Συμεών είχε πληροφορία εσωτερική από το Άγιο Πνεύμα ότι ο Θεός θα στείλει μια παρηγοριά στο έθνος του το Ισραήλ, το οποίο είχε περάσει από πολλούς κατακτητές, αλλά προπαντός ότι θα το σώσει από το βάραθρο της καταπτώσεως. Το πιο σημαντικό για τον άγιο Συμεών ήταν ότι “Πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν”. Στο ναό υπήρχαν πολλοί αρχιερείς και Λευίτες όμως αυτόν αξίωσε ο Θεός να υποδεχθεί τον Κύριο. Πρέπει όλοι οι κληρικοί να γνωρίζουμε ότι τα αξιώματα είναι του Θεού και δεν μετράνε μπροστά στα μάτια του Θεού. Ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει ότι το αξίωμα  δίνει τιμή χωρίς διάκριση. Διακρίνονται οι μιμητές του Χριστού. Εκείνοι που είναι ενάρετοι και υπερέχουν στην αρετή. Ο αμελής και αρχιερέας να είναι, υπολείπεται πάρα πολύ από τον ευλαβή άνθρωπο. Το αξίωμα δεν εξυψώνει εκείνον που το έχει αλλά η αρετή. Στη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής αναφέρεται ότι ο άγιος Συμεών ήρθε παρακινούμενος από το Άγιο Πνεύμα στο ιερό. Επιπλέον την “ωδή” του αγίου Συμεών: “Νῦν ἀπολύεις τον δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ” η Εκκλησία την έχει εισαγάγει σε πολλές ακολουθίες. Θεέ μου λέει εγώ περίμενα να δω τον Μεσσία, τώρα που τον είδα, ελευθέρωσέ με από τα δεσμά του σώματος, όπως αναφέρεται και στο εξαποστηλάριο, γιατί είδα τη σωτηρία όλου του κόσμου. Ο άγιος Ιωσήφ και η μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θαύμαζαν για τα λόγια αυτά. Ο άγιος Συμεών ήταν και προφήτης, γιατί παρακάτω λέει ότι ο το παιδίο “κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον”. Η προφήτις Άννα ήταν πολύ ηλικιωμένη, παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία και μετά από επτά έτη χήρεψε. Ήταν 84 ετών και περίπου 62 χρόνια χήρα. Τα χρόνια αυτά δεν έφευγε από το ιερό, ήταν πάντοτε εκεί με νηστείες και προσευχές. Και οι δύο δεν είχαν προσκόλληση στα θέλγητρα του κόσμου. Ένοιωθαν πως ό κόσμος είναι πολύ φτωχός. Και πως ο πλούτος δεν βρίσκετε στις χαρές του κόσμου. Ο Άγιος Συμεών περίμενε σε όλη του τη ζωή να δει τον Κύριο. Εμείς έχουμε τον Κύριο μέσα στα μυστήρια…

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/60640D1F.el.aspx

Δείτε επίσης

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

03/02/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης | , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος – «Λόγια θείου έρωτος» (βίντεο)

Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος: Τι είναι ο Θεός για τον άνθρωπο σε σχέση με τα κτίσματα. Λόγια θείου έρωτος. Ο φόβος γεννάει την αγάπη και η αγάπη εκριζώνει το φόβο. Μια θαυμάσια εικόνα: «…το δένδρο της κακίας, ο φόβος του Θεού, η ταπείνωση κ.α.». π. Θεώδορος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ – Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης – Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 (2/9/2012)

http://www.impantokratoros.gr/3459C948.el.aspx

04/09/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Περί αγάπης, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε