ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ασφάλεια, καθήκοντα, μόρφωση. Παροιμίες κεφ. 16

View this document on Scribd

18/11/2011 Posted by | --Παροιμίαι κατά κεφάλαια | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ασφάλεια, καθήκοντα, μόρφωση. Παροιμίες κεφ. 16

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ Ν. ΘΕΟΛΟΓΟΥ τομ. 1.

View this document on Scribd

16/11/2011 Posted by | Αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου, Καταπολέμηση παθών, Περί προσευχής, Περί υπακοής, Περί υπομονής, Περί ασκήσεως, Περί αγάπης, ΨΥΧΩΦΕΛΙΜΑ | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ Ν. ΘΕΟΛΟΓΟΥ τομ. 1.