ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

«Δέν ἔχω καιρό…» (Ἁγ.Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου)

Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Ἴσως μπορεῖς νά εἰπεῖς, πώς δέν ἔχεις καιρό νά κάμεις ἀνάγνωση (νά διαβάσεις βιβλίο πνευματικό)• σ᾽ αὐτό ἐμεῖς ἔχουμε νά σοῦ ἀπαντήσουμε τό ἑξῆς: τί θέλεις νά βρίσκεσαι στήν Ἐκκλησία καί νά ὀνομάζεσαι χριστιανός, ἄν δέν ἔχεις καιρό νά μάθεις πῶς θά σωθεῖς; Ἔχεις καιρό νά διαβάζεις καί μάλιστα συχνά, βιβλία πού βλάπτουν τή ψυχή, ἤ καί βιβλία «μάταια»… καί δέν ἔχεις καιρό νά διαβάσεις ἕνα βιβλίο πού νά «σοῦ ἑρμηνεύη τήν στράταν τοῦ Παραδείσου ;» Νά σοῦ θυμίζει τό χρέος πού ἔχεις στό Θεό; Ἔπειτα θλίβεσαι καί στενοχωριέσαι ἀπό τόν πόλεμο τῶν λογισμῶν πού σέ ταλανίζει. Καί γιατί ἐσύ δέν σπέρνεις στό νοῦ σου καλούς λογισμούς μέ τήν ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν βιβλίων, γιά νά πολεμοῦν οἱ καλοί λογισμοί τούς κακούς καί νά τούς νικοῦν; Διαβάστε περισσότερα

21/11/2011 Posted by | Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, Περί προσευχής, Περί ασκήσεως | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Δέν ἔχω καιρό…» (Ἁγ.Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου)