ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Σχόλια στην εκκλησιαστική επικαιρότητα Κυριακή 14/4/2013 (video- 2013)

Π. Θεόδωρος Ζήσης

Σχόλια στην εκκλησιαστική επικαιρότητα

Κυριακή 14/4/2013 (video- 2013)

Συνέχεια

19/04/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Video | , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης Κυρική Ε’ Ματθαίου – Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Προκόπιος (mp3)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/4CA486E9.el.aspx

08-07-2012

09/07/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, mp3 | , , , , , , , , | Σχολιάστε