ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Εξομολογείσθε τω Κυρίω, Αγιορείτικο (video)

06/02/2012 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Οκτάηχος Πολυέλεος Πέτρου Εφεσίου.

06/10/2011 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές | , , , , , , | Σχολιάστε