ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

π. Θεόδωρος Ζήσης, Ομιλία περί Πεντηκοστής, Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Άνω Γατζέα Βόλου 23/6/2013 (mp3)

Συνέχεια

27/06/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., mp3 | , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή της Πεντηκοστής (2013 – mp3)

Συνέχεια

24/06/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., mp3 | , , | Σχολιάστε

Διαβάστε τό φύλλον τῆς 08.06.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

◇ Σεβ. Κυθήρων: Οἱ τρεῖς ἀπαραίτητοι ὅροι διά τόν διάλογον μέ τούς Παπικούς. Νὰ καταργήση ὁ Πάπας τὴν Οὐνίαν, νὰ ἀποκηρύξη τὰς δηλώσεις του ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἀποκηρύξη τὰς αἱρέσεις του.
◇ Εἶναι οἱ ἑτερόδοξοι μέλη τῆς Ἐκκλησίας; Ἀπαράδεκτος ἡ θεωρία περὶ «ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν». Τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.
◇ «Ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ὁ συγκρητισμὸς μεθοδεύουν τὸ ξερρίζωμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰς καρδίας μας», ἐπισημαίνει εἰς ἐγκύκλιόν του διά τήν Πεντηκοστήν ὁ Σεβ. Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς.
◇ Συνήγορος τοῦ Κορανίου ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καλεῖ τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί τήν Ἱ. Σύνοδον νά σταματήση ἡ Ἐκκλησία πᾶσαν συνεργασίαν μέ τό «Σκάϊ», διότι ὁ «ὅμιλος Ἀλαφούζου» συνεχίζει νά ἀπομειώνη τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦν Χριστόν.
◇ Τί εἶχε προβλέψει ὁ ἡγιασμένος Γέρων Παΐσιος διά τό ἐξωτερικόν χρέος τῆς Ἑλλάδος καί τά δεινά τῶν Ἑλλήνων. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἰερεμίου.
◇ Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἠγωνίσθησαν ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, ἐνῶ πολλοὶ σύγχρονοι λαλοῦν διεστραμμένα, ἐτόνισεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ ἀντιοικουμενιστής Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης.
◇ Ἕν προφητικόν κείμενον ἀπευθυνόμενον πρός τούς Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς καί θεολόγους, τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτου Ράσκας κ. Ἀρτεμίου.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδον νὰ ἐνεργήση διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν παρουσιάσεως βλασφήμου ἔργου κατὰ τοῦ Χριστοῦ.
◇ Θά ἐτόλμα ἔστω καί ἕνας πολιτικός νά εἴπη ὅσα ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: impantokratoros.gr

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1930.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ: 1930.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

09/06/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Εξήγηση των ευχών της γονυκλισίας της Πεντηκοστής (video)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/5ADDD475.el.aspx
03-06-2012

06/06/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Καταπολέμηση παθών, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ (χωρίς μετάφραση!!!), Περί προσευχής, Περί μετανοίας, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή της Πεντηκοστής – «mp3»

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/51F6C111.el.aspx

03-06-2012

Μερικά από τα θέματα που θίγονται στο κήρυγμα:

•    Πεντηκοστή (γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας)
•    Σχέση Αγ. Πνεύματος Χριστού και Εκκλησίας.
•    Σωτηρία και Εκκλησία.
•    Ανάλυση ύμνων της Πεντηκοστής
•    Περί του δόγματος της Αγίας Τριάδος από τη Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
•    Περί της εικόνας της Αγίας Τριάδας.
•    Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός – περί Αγίας Τριάδας.
•    Η Αγία Τριάδα στη Λειτουργική ζωή.
•    Τα πρόσωπα που αλλοιώνουν το δόγμα της Αγίας Τριάδας, παλαιότερα και σήμερα (filioque).
•    Πρωτεία και Αγία Τριάδα.

03/06/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ, mp3 | , , , , , , , , , | Σχολιάστε