ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 19.4.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἀναγνωρίζουν τήν χειροτονίαν τῶν Παπικῶν «Ἐπισκόπων» καί τοῦ «Ἀρχιεπισκόπου» τῆς Οὐνίας εἰς διεθνές συνέδριον ὀργανωθέν ὑπό ἰνστιτούτου τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου.

◇ Τό τριετές μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ.   Μανώλη.

◇ Τό μουσουλμανικόν τέμενος καί αἱ συνέπειαί του. Τοῦ κ. Ἰ. Θ. Χαΐνη, Ὁμ.   Καθηγητοῦ Ἐ.Μ. Πολυτεχνείου.

◇ Ἀτυχεῖς δηλώσεις τοῦ Σεβ.   Θεσσαλονίκης διὰ τοὺς «φανατικούς», οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν τὸν
διάλογον Ὀρθοδοξίας καὶ Βατικανοῦ.

◇ Ἐρωτήματα διὰ τὸ νομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον ὁρίζει τὸν τύπον ἐπιλογῆς κηδείας καὶ ταφῆς προσώπου.

Συνέχεια

23/04/2013 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 12.4.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἡ Τουρκία «διατάσσει» διά τό Τέμενος-ἡ Κυβέρνησις ὑλοποιεῖ τάς «διαταγάς». Ραγδαῖαι ἐξελίξεις εἰς τό θέμα τῆς ἀνεγέρσεως δύο 24ωρα πρό τῆς συζητήσεως τοῦ θέματος εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας.

Ὁ π. Μᾶρκος Μανώλης. Ὁ πραΰς καί ἀνεξίκακος μαχητής! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

Ἐναντίον τῆς ψευδοενώσεως Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν ὁ ἐν Ἑλλάδι κοσμικός τύπος, ὁ ὁποῖος βάλλει κατά τῆς Οὐνίας.

Συνέχεια

16/04/2013 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , | Σχολιάστε

Καρδινάλιοι πριν ψηφίσουν για το νέο Πάπα

 

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

Πηγή: http://aktines.blogspot.gr/2013/03/blog-post_7366.html

31/03/2013 Posted by | Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος- Περί τους επετειακούς εορτασμούς για το διάταγμα των Μεδιολάνων (video)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/BDBDD7A3.el.aspx

Δείτε επίσης

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Πρός «κοινόν ποτήριον» Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων;

 Ἡ ἐμπλοκή τοῦ Πάπα εἰς τούς ἑορτασμούς ἀποσκοπεῖ εἰς τήν προβολήν τοῦ πρωτείου του καί τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ

ΠΡΟΣ «ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ»  ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
TO 2013 συμπληρώνονται χίλια ἑπτακόσια ἔτη (1700) ἀπό την ἔκδοση τοῦ γνωστοῦ «Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων» (313), το ὁποῖο συνυπέγραψαν οἱ δύο τότε συναυτοκράτορες Μ.Κωνσταντῖνος και Λικίνιος. Με ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή ὀργανώνονται ἀπότήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, λόγῳ τοῦ ὅτι μία σερβική πόλις θεωρεῖται γενέτειρα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου.
1. Τό «Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων» εὐνοοῦσε τό Χριστιανισμό καί ἄνοιγε τόν δρόμο γιά τό πρῶτο στηνἱστορία χριστιανικό κράτος.
Κατά τήν ἐπικρατέστερη πράγματι στήν ἱστορική ἔρευνα ἄποψη ὁ Μ.Κωνσταντῖνος γεννήθηκε στην Ναϊσσό τῆς Ἄνω Μοισίας, στήν σημερινή πόλη Νίς τῆς Σερβίας, ὄχι πρό τοῦ 280, ἴσως τό 288, ὡς υἱός τοῦ Ρωμαίου ἀξιωματικοῦ Κωνσταντίου Χλωροῦ, μετέπειτα καίσαρος καί αὐγούστου, καί τῆς Ἑλληνίδος Ἑλένης, ἀπό τό Δρέπανο τῆς Βιθυνίας, τό ὁποῖο μετονομάσθηκε στη συνέχεια ἀπό τόν αὐτοκράτορα υἱό της, Μ.Κωνσταντῖνο, προς τιμήν της σε Ἑλενόπολη [1].

Διαβάστε περισσότερα »

 

19/02/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Οικουμενισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Πρός «κοινόν ποτήριον» Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων;

 Ἡ ἐμπλοκή τοῦ Πάπα εἰς τούς ἑορτασμούς ἀποσκοπεῖ εἰς τήν προβολήν τοῦ πρωτείου του καί τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ

ΠΡΟΣ «ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ»  ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
TO 2013 συμπληρώνονται χίλια ἑπτακόσια ἔτη (1700) ἀπό την ἔκδοση τοῦ γνωστοῦ «Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων» (313), το ὁποῖο συνυπέγραψαν οἱ δύο τότε συναυτοκράτορες Μ.Κωνσταντῖνος και Λικίνιος. Με ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή ὀργανώνονται ἀπότήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, λόγῳ τοῦ ὅτι μία σερβική πόλις θεωρεῖται γενέτειρα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου.
1. Τό «Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων» εὐνοοῦσε τό Χριστιανισμό καί ἄνοιγε τόν δρόμο γιά τό πρῶτο στηνἱστορία χριστιανικό κράτος.
Κατά τήν ἐπικρατέστερη πράγματι στήν ἱστορική ἔρευνα ἄποψη ὁ Μ.Κωνσταντῖνος γεννήθηκε στην Ναϊσσό τῆς Ἄνω Μοισίας, στήν σημερινή πόλη Νίς τῆς Σερβίας, ὄχι πρό τοῦ 280, ἴσως τό 288, ὡς υἱός τοῦ Ρωμαίου ἀξιωματικοῦ Κωνσταντίου Χλωροῦ, μετέπειτα καίσαρος καί αὐγούστου, καί τῆς Ἑλληνίδος Ἑλένης, ἀπό τό Δρέπανο τῆς Βιθυνίας, τό ὁποῖο μετονομάσθηκε στη συνέχεια ἀπό τόν αὐτοκράτορα υἱό της, Μ.Κωνσταντῖνο, προς τιμήν της σε Ἑλενόπολη [1].

Διαβάστε περισσότερα »

26/01/2013 Posted by | πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Περί ομολογίας | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Άναγνώστε τό φύλλον τῆς 3.8.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 3ης Αὐγούστου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

◇ «Ἡ Πίστις καὶ ἡ Ἐκκλησία διώκονται, ἡ Ἑλλάς ἀποχριστιανίζεται, ἀλλὰ οἱ Ἱεράρχαι εἴμεθα ἀπαθεῖς». Ἐπισημαίνει μὲ ὑπόμνημά του εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ὁ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος.

◇ Ὁδηγὸς πρὸς τὴν πανθρησκείαν τὸ νέον πρόγραμμα σπουδῶν διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ  Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους.

◇ Διατὶ μία γυναίκα δὲν δύναται νὰ γίνη ἱερεὺς τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἰερεμία.

◇ Σεβ. Μητροπολῖται, βουλευταί, ἐκπρόσωποι φορέων καὶ ἀπόστρατοι εἰς τὸ προσ-κλητήριον διὰ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους».

◇ Τὴν ἀμέριστον συμπαράστασίν του εἰς τὸν Πατριάρχην Ἀντιοχείας ἐκφράζει ὁ Οἰ-κουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος.

◇ Ἡ ἀπερίσπαστος προσευχή. Κυριακὴ Θ´ Ματθαίου (ιδ´ 22–34). Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

◇ Μία ἀκόμη ἀνθελληνικὴ πρακτικὴ τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά». Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.

◇ Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ οἱ εὔχυμοι καρποί της, μέσῳ τῆς ὑμνολογίας τῆς ἑορτῆς. Τοῦ κ. Ἠλία Π. Καρυώτη.

◇ Ποία γεγονότα καταδεικνύουν τὸ ἀνυπόστατον τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, τὸ ὁποῖον ἐπικαλοῦνται οἱ Παπικοί. Τοῦ Πρωτ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.

◇ Τὰ νεοοθωμανικὰ σχέδια τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Τουρκίας ἐξυπηρετεῖ ἡ μετατροπή εἰς Τζαμὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας Νικαίας.

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

Πηγή:  http://www.impantokratoros.gr/F26BE977.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1938.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1938. Κατεβάστε τα φύλλα 1888-1938 κάνοντας κλικ εδώ+

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +  

View this document on Scribd

03/08/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Διαβάστε τό φύλλον τῆς 08.06.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

◇ Σεβ. Κυθήρων: Οἱ τρεῖς ἀπαραίτητοι ὅροι διά τόν διάλογον μέ τούς Παπικούς. Νὰ καταργήση ὁ Πάπας τὴν Οὐνίαν, νὰ ἀποκηρύξη τὰς δηλώσεις του ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἀποκηρύξη τὰς αἱρέσεις του.
◇ Εἶναι οἱ ἑτερόδοξοι μέλη τῆς Ἐκκλησίας; Ἀπαράδεκτος ἡ θεωρία περὶ «ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν». Τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.
◇ «Ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ὁ συγκρητισμὸς μεθοδεύουν τὸ ξερρίζωμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰς καρδίας μας», ἐπισημαίνει εἰς ἐγκύκλιόν του διά τήν Πεντηκοστήν ὁ Σεβ. Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς.
◇ Συνήγορος τοῦ Κορανίου ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς καλεῖ τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί τήν Ἱ. Σύνοδον νά σταματήση ἡ Ἐκκλησία πᾶσαν συνεργασίαν μέ τό «Σκάϊ», διότι ὁ «ὅμιλος Ἀλαφούζου» συνεχίζει νά ἀπομειώνη τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦν Χριστόν.
◇ Τί εἶχε προβλέψει ὁ ἡγιασμένος Γέρων Παΐσιος διά τό ἐξωτερικόν χρέος τῆς Ἑλλάδος καί τά δεινά τῶν Ἑλλήνων. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἰερεμίου.
◇ Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἠγωνίσθησαν ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, ἐνῶ πολλοὶ σύγχρονοι λαλοῦν διεστραμμένα, ἐτόνισεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ ἀντιοικουμενιστής Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης.
◇ Ἕν προφητικόν κείμενον ἀπευθυνόμενον πρός τούς Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς καί θεολόγους, τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτου Ράσκας κ. Ἀρτεμίου.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδον νὰ ἐνεργήση διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν παρουσιάσεως βλασφήμου ἔργου κατὰ τοῦ Χριστοῦ.
◇ Θά ἐτόλμα ἔστω καί ἕνας πολιτικός νά εἴπη ὅσα ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: impantokratoros.gr

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1930.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ: 1930.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

09/06/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Αρέσει σε %d bloggers: