ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 11.5.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

◇ Σόκ! Συναυλία ἐντὸς Ἱ. Ναοῦ μὲ ὁμιλητὴν τὸν ἀρχιμασῶνον Κερκύρας.

◇ «Πάλιν Ἡρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται». Ἀπάντησις τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μητροπ. Πειραιῶς εἰς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. Θεσσαλονίκης.

◇ «Αἱ παραδόσεις τῶν Παπικῶν εἶναι ἀνορθόδοξοι διά τούς Ὀρθοδόξους», ἐπισημαίνει ὁ Σεβ. Ἠλείας πρός τόν Σεβ. Ἱσπανίας κ. Πολύκαρπον.

◇ Ἡ μεταπατερικὴ θεολογία ἀκυρώνει τὴν παράδοσιν τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Δι᾽ αὐτὸ εἶναι αἵρεσις, ἐπισημαίνει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος.

◇ Ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἀποκαλύπτει τό φιλοπαπικὸν – φιλοοικουμενιστικὸν προσωπεῖον του.

◇ Ἡ διπλῆ σύναξις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπειλεῖ νά κηρύξη τόν Ἁγιώνυμον Ὄρος εἰς διωγμόν.

◇ Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.

◇ Ἡ Τουρκία «ἐβάπτισε» τὴν ἑλληνικὴν ὑφαλοκρηπίδα τοῦ Καστελλορίζου τουρκικήν.

◇ Δικαίωσις διά τόν «Ο.Τ.» ἡ προβολή βίντεο διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τόν Οἰκ. Πατριαρχεῖον.

◇ Πούτιν: Ἄνευ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας δὲν θὰ ὑπῆρχε ρωσικὸν κράτος.

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/1B7E7280.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1926.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ: 1926, ή από το παρακάτω παράθυρο.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

12/05/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Μεταπατερική αίρεση, Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 17.02.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (αρ. φ. 1915)

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Φιλοπαπικός Μητροπολίτης ἀποκαλύπτει τήν ἅλωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας μέσῳ τῶν διαλόγων. Πρόκειται διά τόν Σεβ. Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος δικαιώνει ἀθελήτως τό ἀντιοικουμενιστικόν μέτωπον.

◇ Ἀπεκάλυψε τό 1972 τούς στόχους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, πρό τεσσαράκοντα ἐτῶν ὁ μακαριστός ἱδρυτής τῆς ΠΟΕ καί τοῦ «Ο.Τ.» Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Ἐφέτος συνεπληρώθησαν τριάκοντα ἔτη ἀπό τήν κοίμησίν του καί ὅ,τι ἔγραψε διά τήν Ἑβραιομασωνίαν καί τόν Οἰκουμενισμόν εἰς τό βιβλίον του «Ὁ Οἰκουμενισμός χωρίς μάσκα» ἐπιβεβαιώνονται πλήρως εἰς τάς ἡμέρας μας.

◇ Οἱ Ὀρθόδοξοι «ἀντιδυτικοί» εἶναι εὐεργέται τῆς Εὐρώπης καί τοῦ «Χριστιανισμοῦ» της. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

◇ Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διά τόν ἀντιαιρετικόν Μέγαν Φώτιον καί τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης.

◇ Ἐπικίνδυνοι συμπεριφοραί Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ἀπειλοῦν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἰς καιρούς χαλεπούς.

◇ Τό Μουσουλμανικόν τέμενος. Ὑπό τοῦ κ. Ἰ. Θ. Χαΐνη, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Ε.Μ.Π.

◇ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος: «Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός εἰς τήν Ἑλλάδα».

◇ Νέα ἐπίθεσις ἐναντίον τοῦ Σεβ. Πειραιῶς ὑπό Μασώνου ἀπό τηλεοπτικήν ἐκπομπήν.

◇ Ἀπέρριψαν τὴν αἴτησιν ἀποφυλακίσεως του Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου.

◇ Στρατηγικαί ἧτται τῆς αἱρέσεως τῆς Σαηεντολογίας εἰς Γαλλίαν, ΗΠΑ καί Ρωσίαν.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-1722012.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1915.

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται μόνο 21 φύλλα αναρτημένα.

Μετά από 21 εβδομάδες θα μπορείτε να το διαβάσετε, ή να το κατεβάσετε από εδώ: 1915 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο.

View this document on Scribd

21/02/2012 Posted by | πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, Ισλαμισμός, Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ., Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , , | 1 σχόλιο

Δεν είναι… «Ερυθρός Σταυρός» Γ. Ζερβός (Ορθόδοξος Τύπος)

ΛΕΓΟΥΝ πολλοί ὅτι, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς χρεωκοπίας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀποσυνθέσεως, εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὅμως δὲν ἔχει τὰ μυαλὰ τῶν «πολλῶν». Εἶναι στοιχισμένη ὄπισθεν τῆς κρατικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Οἱ πολλοὶ ἀνέμενον λόγον ἐθνικόν, λόγον βαθύτατον εὐαγγελικὸν καὶ πατερικόν. Λόγον ἐλεκτικὸν πρὸς τοὺς πολιτικοὺς ἐξουσιαστάς, οἱ ὁποῖοι εὐθύνονται διὰ τὴν καταστροφὴν τῆς Πατρίδος. Λόγον – «φωτιὰ» πρὸς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐσυκοφάντησαν τὰ ἰδανικά, τὰς ἀξίας, τὸν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν, τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τοὺς ἱεροὺς θεσμοὺς ὡς εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἡ Πατρίς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Λόγον ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἰσοπέδωσαν διὰ νομοσχεδίων τὸν ἱερὸν θεσμὸν τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας, ἐνομιμοποίησαν τὰς ἐκτρώσεις εἰς τὸ ὄνομα τῆς σεξουαλικῆς ἐπαναστάσεως καὶ τῆς «ἐπαγγελματικῆς καριέρας». Λόγον ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διὰ μεθοδικοῦ σχεδίου, ἀφελλήνισαν τὴν οἰκονομίαν, τὴν βιοτεχνίαν, τὴν βιομηχανίαν καὶ τὴν ἀγροτιὰν μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν τῆς χώρας. Λόγον ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀλβανοποίησαν, ἀφρικανοποίησαν, ἀσιατοποίησαν τὴν χώραν μὲ «καραβάνια» λαθρομεταναστῶν καὶ οἱ ὁποῖοι ἐπιτάσσουν τὴν ἀλλαγὴν τῆς θρησκευτικῆς, πολιτιστικῆς καὶ ἱστορικῆς ταυτότητος τῶν Ἀθηνῶν καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος. Λόγον ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μετέβαλον τὴν Ἑλλάδα εἰς χρεωκοπημένον προτεκτοράτον.

Οἱ «πολλοὶ» χειροκροτοῦν τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὸν ἀγῶνα της ὑπὲρ τῶν ἀναξιοπαθούντων καὶ τῶν ἀστέγων. Διαπιστώνουν ὅμως ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀποῦσα διὰ τὸν ὑπόλοιπον πληθυσμόν. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἐθνικόν, κοινωνικόν, πνευματικὸν καὶ ἐκκλησιαστικὸν λόγον. Ἀρκεῖται εἰς τὰ συσσίτια (μὲ τὴν βοήθειαν τῶν πιστῶν) ὡς νὰ εἶναι ὁ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Τί κάμνει ὅμως διὰ τὴν πνευματικὴν στήριξιν τοῦ λαοῦ; Αἱ αὐτοκτονίαι, τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα, ἡ καταφυγὴ εἰς τὰ ψυχιατρεῖα καταδεικνύουν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι μακρὰν τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ. Καὶ ὅμως, ἐὰν ἐνεργοποιεῖτο ὁ Πατερικὸς Λόγος, ὁ ὁποῖος θεραπεύει «πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν» καὶ ἀποτελεῖ τὸν καλύτερον ψυχολόγον ἢ ψυχίατρον, θὰ εἶχον δοθῆ λύσεις εἰς πολλοὺς ἢ θὰ ἀντιμετώπιζον πολὺ διαφορετικῶς τὴν κρίσιν καὶ τὴν κατάρρευσιν. Οἱ φερόμενοι ὡς ὑγιεῖς καὶ ὡς ψυχραιμότεροι εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως ἔχουν μεγαλυτέραν πνευματικήν, ἐκκλησιαστικὴν καὶ παρηγορητικὴν (πατερικὴν) στήριξιν. Τὸ ἐρώτημα: Τί κάμνει ἡ Ἐκκλησία διὰ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δὲν εὑρίσκονται εἰς τὰ συσσίτια ἢ δὲν εἶναι ἄστεγοι, εὑρίσκεται εἰς τὰ χείλη πολλῶν πιστῶν (καὶ ὄχι μόνον). Ἔκπληκτοι οἱ πολλοὶ διαπιστώνουν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀσχολεῖται μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔφερε εἰς πολύ τραγικὸν ἀδιέξοδον τὸ κράτος διὰ τῶν πολιτικῶν του. Μὲ ἔκπληξιν διαπιστώνει ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία σκέπτεται, ὑπὸ τὸν φόβον καὶ τὴν τρομοκρατίαν τῶν ἐκκλησιομάχων, ὅπως οἱ πολιτικοὶ – ἐφιάλται τῆς χώρας. Μένει ἄφωνος, ὅταν ἀναγιγνώσκη εἰς τὰς ἐφημερίδας, ὅπως εἰς τὸ «Παρὸν» (8ης Ἰανουαρίου), ὅτι τὰ μεγάλα ζητήματα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι τὰ συνδεόμενα μὲ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἐκκλησίας τὴν προώθησιν ἐπενδυτικῶν σχεδίων. Εἰς αὐτὰ περιλαμβάνονται αἱ ἐπενδύσεις ἀπὸ τὸ Κατάρ,­­ αἱ ἐπενδύσεις εἰς τὰ φωτοβολταϊκά, ἡ ἀπορρόφησις τῶν κονδυλίων τοῦ ΕΣΠΑ διὰ τὴν δημιουργίαν φιλανθρωπικῶν ἔργων (εἰς τὰ θετικὰ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας) ἡ ἐκμετάλλευσις ἀκινήτων κ.λπ. Γράφει ἡ προαναφερομένη ἐφημερίς:
«Κατάρ. Γιὰ νὰ προχωρήσει ἡ συνεργασία τοῦ ἐμιράτου μὲ τὴν Ἐκκλησία ἐκκρεμεῖ, λένε πηγὲς τῶν οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Συνόδου, νὰ δοθεῖ ἡ ὁριστικὴ ἔγκριση τῶν μελῶν τῆς ΔΙΣ μέχρι τὸν Μάρτιο. Οἱ πάμπλουτοι ἐπίδοξοι συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας καλοβλέπουν ἀκίνητα στὰ νότια προάστια τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ νησιωτικὲς Μητροπόλεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ μισθώσουν γιὰ πολλὲς δεκαετίες καὶ νὰ τὰ ἐκμεταλλευτοῦν τουριστικά.
Φωτοβολταϊκά. Ἕλληνες καὶ ρῶσοι ἐπιχειρηματίες σὲ συνεργασία μὲ μεγάλες κινεζικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν δείξει ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ μεγάλο φωτοβολταϊκὸ πάρκο στὴν Ἀττική, σὲ ἔκταση ἰδιοκτησίας τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης. “Κάθε εὐρὼ θὰ ἀξιοποιηθεῖ σὲ φιλανθρωπίες”, λένε στὴν Ἐκκλησία καὶ φέρονται ἀποφασισμένοι νὰ τὰ βάλουν μὲ ὅσους ἀντιδροῦν, ὥστε νὰ μποῦν οἱ βάσεις γιὰ τὸ ἔργο μέχρι τὸν Ἰούνιο.
Φιλανθρωπίες καὶ ἔργα. Ἡ νέα χρονιὰ δὲν προβλέπεται καλύτερη γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Τὸ ἀντίθετο μᾶλλον. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία προετοιμάζονται γιὰ τὰ χειρότερα. Γιὰ νὰ προλάβουν τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση χιλιάδων Ἑλλήνων. Συντονισμένες δράσεις μεταξὺ Μητροπόλεων καὶ δήμων (συσσίτια, παντοπωλεῖα) καὶ μὲ ἁρμόδια ὑπουργεῖα, περισσότερα φιλανθρωπικὰ ἔργα καὶ ἱδρύματα μὲ τὴν ἀπορρόφηση κονδυλίων ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ εἶναι οἱ προτεραιότητες στὸν συγκεκριμένο τομέα. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Μητροπολίτες σπεύδουν νὰ προετοιμαστοῦν (καταθέτουν προτάσεις, προχωροῦν κατασκευὲς κ.ἄ.) μέχρι τὸν Ἀπρίλιο γιὰ νὰ “τρέξουν”, ἂν εἶναι δυνατὸν τὸ ἀργότερο μέχρι τὸν Σεπτέμβριο.
Ἐκμετάλλευση ἀκινήτων, ποὺ παραμένουν ἀναξιοποίητα. Οἱ οἰκονομικὲς ὑπηρεσίες τῆς Ἱ. Συνόδου, ὑπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος, βγάζουν μέχρι καὶ στὸ ἴντερνετ ἀγγελίες μήπως καὶ καταφέρουν νὰ ξαναενοικιάσουν ἢ νὰ δώσουν γιὰ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευση τὰ ἑκατοντάδες ἀκίνητα, ποὺ ἄδειασαν λόγῳ τῆς κακῆς προηγούμενης οἰκονομικῆς διοίκησης. Στόχος τοῦ κ. Ἱερώνυμου εἶναι νὰ γεμίσουν ἀμέσως τὰ ἄδεια ταμεῖα τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ νὰ μπορέσουν νὰ “βγάλουν” τὶς μισθοδοσίες τῶν ὑπαλλήλων, ἀφοῦ κάθε ἀποθεματικὸ ἐπενδύθηκε σὲ μετοχὲς τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, ποὺ τώρα ἔχουν ἀξία… χαρτοπετσέτας! Μέσα στὸν Ἰανουάριο θὰ γίνει ἕνας ἀκόμη διαγωνισμὸς γιὰ τὰ ἀκίνητα – φιλέτα (παλιὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στὸ Σύνταγμα κ.λπ.), ποὺ πιὰ ἡ Ἐκκλησία τὰ δίνει “κοψοχρονιά”, ὅμως ἐξαιτίας τῆς κρίσης κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται οὔτε νὰ περάσει ἀπ᾽ ἔξω…».
Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν προσεκτικὴν ἀνάγνωσιν καὶ μελέτην τῶν ἀνακοινώσεων τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας δὲν προκύπτει σχέδιον δράσεως διὰ τὴν ἄσκησιν ποιμαντικῆς εἰς τοὺς κόλπους τῶν «πολλῶν», οὔτε σχέδιον προσηλυτισμοῦ ἀλλοδαπῶν – ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων – εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Οὔτε σχέδιον πνευματικῆς στηρίξεως τῶν οἰκογενειῶν. Οὔτε σχέδιον διὰ τὴν προσέγγισιν τῆς νεολαίας καὶ τῆς παραμονῆς της εἰς τὴν Ἑλλάδα. Οὔτε ἔκκλησις εἰς τοὺς «σάπιους» πολιτικοὺς διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τῆς Παιδείας μὲ σύνθημα: «Ἡ παιδεία εἰναι μήτηρ ὅλων τῶν κρίσεων». Οὔτε ἔκκλησις διὰ νὰ τερματισθοῦν ὅλοι οἱ ἀντιεκκλησιαστικοί, ἀντεθνικοὶ καὶ ἀντιοικογενειακοὶ νόμοι (ἐκτρώσεις, νομιμοποίησις τῆς ὁμοφυλοφιλίας, νομιμοποίησις τῆς ἐλευθέρας συμβιώσεως, νομιμοποίησις τῆς παιδοφιλίας κ.λπ.). Οὔτε ζητεῖ νὰ τερματισθῆ ἡ ἀνεξέλεγκτος μετανάστευσις καὶ μάλιστα εἰς μίαν περίοδον κατὰ τὴν ὁποίαν «ἀδειάζει» ἡ Ἑλλὰς ἐξ αἰτίας τῆς νομίμου μεταναστεύσεως τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ ἐργατικοῦ προλεταριάτου τῆς Πατρίδος μας (Διὰ νὰ φύγη πρέπει προηγουμένως νὰ εὑρεθῆ ἐργασία εἰς τὴν χώραν εἰς τὴν ὁποίαν μεταναστεύει, προσκομίζει ποινικὸν Μητρῶον, ἐλέγχεται διὰ τὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας του κ.λπ.). Οὔτε ἀναδεικνύει τὸν Ὀρθόδοξον τρόπον ζωῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐναντίον τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας, διδάσκει τὴν ἐγκράτειαν, τὴν παῦσιν τῶν παθῶν, εἶναι ὑπὲρ τῆς οἰκογενείας, διδάσκει διατὶ ὁ νοσηρὸς ἐγωϊσμὸς καὶ ὁ φθόνος εἶναι καταστροφικός· χαρακτηριστικῶς διὰ τὸν ἄνθρωπον, διδάσκει τὴν ἐλεημοσύνην, τὴν νηστείαν, τὴν προσευχήν, καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν, τὴν πορνείαν, τοὺς μέθυσους, τοὺς τοκογλύφους κ.λπ. Οὔτε ἀναδεικνύει τοὺς ἀγῶνας τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος. Δὲν ζητεῖ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ νὰ σταματήσουν νὰ ὑπηρετοῦν συμφέροντα, νὰ προβάλλουν χυδαῖα προγράμματα καὶ νὰ εὑρίσκωνται εἰς παραλλήλους δρόμους μὲ ξένα καὶ ντόπια συμφέροντα ἢ μὲ φαύλους, σάπιους, ἐκκλησιομάχους καὶ ἀθέους πολιτικούς. Οὔτε ζητεῖ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὴν προβολὴν καλῶν εἰδήσεων συνδεομένων μὲ καλὰς καὶ ἡρωϊκὰς πράξεις. Οὔτε ἀξιώνει τὴν προβολὴν ἡρωϊκῶν μορφῶν ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, αἱ ὁποῖαι παραδειγματίζουν καὶ φρονιματίζουν. Οὔτε ζητεῖ τὴν κήρυξιν μίας ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ διὰ τὸ καλὸν τοῦ Ὀρθοδόξου γένους τῶν Ἑλλήνων.
Γνωρίζει νὰ σιωπᾶ, νὰ συστρατεύεται μὲ τοὺς σάπιους ἐκκλησιομάχους ἢ ἀθέους, ποὺ ἔχουν εἰς τὰς χεῖρας των τὰς τύχας τοῦ Ἔθνους. Ὁ ρόλος τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας δὲν εἶναι μόνο διὰ τὰ συσσίτια. Ἔχει ἀποστολὴν βαθύτατα πνευματικήν, ἐκκλησιολογικήν, σωτηριολογικήν, ἐθνικήν καὶ κοινωνικήν.
Γ. ΖΕΡΒΟΣ
Ορθόδοξος Τύπος (20-01-2012, αρ.φ. 1911)

25/01/2012 Posted by | Γεώργιος Ζερβός, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 23.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἡ ταύτισις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μὲ τὰς θέσεις τῆς Μασωνίας, εἶναι σύμπτωσις;

◇ Μήνυμα Χριστουγέννων τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη. «Τὸ παιδίον Ἰησοῦς Κύριος τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἱστορίας».

◇ Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ συσκότισίς του.Τοῦ πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

◇ «Ὁ Θεὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», ἀπὸ ὁμιλίαν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Μάρκου Μανώλη.

◇ «Ἤγηρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν» (Λουκ. 1, 69). Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου.

◇ Ὁ κ. Γ. Καρατζαφέρης ἐπιλέγει τήν ἠθικήν ἀτίμωσιν ἀπό τήν ὑπερήφανον ἐθνικήν στάσιν.

◇ Κατηργήθη τό Συνοδικόν σύστημα;

◇ Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης εἰς τήν ἀκαδημαϊκόν κ. Γλύκατζη-Ἀρβελέρ;

◇ Νά ἀνακληθῆ ἡ ἀπόφασις διά τήν κατασκευήν ἀποτεφρωτηρίου νεκρῶν εἰς τόν Δῆμον Μαρκοπούλου ζητεῖ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος μέ ἐγκύκλιόν του.

◇ Πάθημα Παπικῶν εἰς τὴν Κέρκυραν ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον

http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-23122011.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1907

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται διαρκώς τα τελευταία 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο φύλλο 1929, το 1907, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. 

Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1907 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο.  

24/12/2011 Posted by | Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 23.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 16.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Μὲ καταθέσεις εἰς τὴν Ἑλβετίαν, προνόμια καὶ παχυλὰς ἀμοιβὰς οἱ ἐκκλησιομάχοι πολιτικοί. Τοὺς συκοφάντας τῆς Ἐκκλησίας δὲν τοὺς ἀγγίζει ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις τοῦ λαοῦ
◇ Κατάρα διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τὸ Κατάρ, Μακαριώτατε.
◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συγχαίρει τούς μεταπατερικούς θεολόγους.
◇ Πικρά δικαίωσις τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου». Πρίν ἐκτεθοῦν οἱ διοικήσεις τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχείων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
◇ Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης σημεῖον ἀντιλεγόμενον. Τοῦ Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
◇ Ὑπεύθυνος διά τόν λιμόν τῆς Πατρίδος μας ἡ ἄνευ πνευματικῶν ἐφέσεων ξενόδουλος μετριοκρατία. Τοῦ Σεβ. Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου.
◇ Πόσας μερίδας φαγητοῦ ἔδωσαν τά κόμματα καί οἱ πολιτικοί;
◇ Οἱ Μορμόνοι καὶ ὁ Νηπιοβαπτισμός. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-16122011.el.aspx

Διαβάστε την εφημερίδα από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1906

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται διαρκώς τα τελευταία 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο φύλλο 1928, το 1906, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. 

Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1906 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο.  


15/12/2011 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 16.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 09.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διαστρεβλώνει τὸ ἀντιπαπικὸν ἔργον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πρὸς χάριν τοῦ Παπισμοῦ. Μὲ σκοπὸν νὰ κτυπήση καὶ νὰ συκοφαντήση τὰς ἀνθενωτικὰς – ἀντιπαπικὰς δυνάμεις.
◇ «Νῦν κρίσις ἐστι μεγίστη». Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου.
◇ Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἐναντίον τῶν συμποσίων διά τήν εἰρήνην.
◇ Μακράν τοῦ πνεύματος τοῦ Μακαριστοῦ Καντιώτου οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δυτικῆς Μακεδονίας.
◇ Οἱ Παπικοὶ χρησιμοποιοῦν ὡς πέμπτην φάλαγγα τὸν Οἰκουμενισμὸν διὰ τὴν «Μεταμόρφωσιν» τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπάντησις εἰς «ἀθώαν» παρέμβασιν τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἰησουϊτῶν.
◇ Κρίσις οἰκονομική ἤ κρίσις τοῦ Θεοῦ; Τοῦ Σεβ. Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
◇ Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμ. π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου.
◇ Σκοπίμως καλλιεργεῖται ἡ «ἄποψις» ὅτι οἱ ζηλωταί τῆς πίστεως εἶναι κακοί καί δέν ἔχουν ἀγάπην.
◇ «Πρεσβεία Χριστοῦ». Μία νέα αἵρεσις εἰς τήν Ἑλλάδα. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-9122011.el.aspx

Διαβάστε την εφημερίδα από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1905

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται, διαρκώς, 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν δηλαδή φτάσουμε στο φύλλο 1923, το 1901, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1905 ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο. 

View this document on Scribd

 

15/12/2011 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 09.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»