ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή των Μυροφόρων (2013 – mp3)

Συνέχεια

20/05/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., mp3 | , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Πνευματικά σχόλια στο κήρυγμα της Κυριακής των Μυροφόρων

π. Θεόδωρος Ζήσης – Πνευματικά σχόλια στο κήρυγμα της Κυριακής των Μυροφόρων
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/C4E7EFDD.el.aspx
29-04-2012

04/05/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Video | , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή των Μυροφόρων (mp3)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/2D0A52E9.el.aspx
29-04-2012

30/04/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Περί ομολογίας | , , , , , , , , | Σχολιάστε