ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Εντολές του Κυρίου να είμαστε φρόνιμοι, απλοί και να μη φοβόμαστε, για να είμστε άξιοι μαθητές Του -από τη Καινή Διαθήκη.

    ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10, 16-42

Κείμενο και μετάφραση.

ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

Ματθ. 10,16             Ιδού εγώ σας στέλνω ωσάν ήμερα και άκακα πρόββατα ανάμεσα σε αιμοβόρους λύκους. Δι’ αυτό και σας συμβουλεύω να είσθε φρόνομοι σαν τα φίδια (τα οποία εις ώραν κινδύνου προφυλάσσουν κυρίως το κεφάλι των), και αθώοι και ακέραιοι όπως τα περιστέρια.

Ματθ. 10,17       Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

Ματθ. 10,17              Να προσέχετε, λοιπόν, και να προφυλάσσεσθε από τους κακούς ανθρώπους· διότι αυτοί θα σας σύρουν και θα σας παραδώσουν εις τας συνέδρια των Εβραίων, δια να καταδικασθήτε, και εις τας συναγωγάς αυτών εμπρός εις τα πλήθη θα σας μαστιγώσουν.

Ματθ. 10,18       καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

Ματθ. 10,18             Και εις άρχοντας και εις βασιλείς θα σας τραβήξουν δια της βίας, δια να τιμωρηθήτε από αυτούς, ένεκα της πίστεώς σας εις εμέ· αλλά εκεί σεις, χωρίς να φοβηθήτε, θα δώσετε την καλήν μαρτυρίαν και εις αυτούς και γενικώτερα εις τα ειδωλολατρικά έθνη.

Συνέχεια

18/03/2013 Posted by | Σε τεμάχια | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ὅτι χρὴ τὸν Χριστοῦ μαθητὴν ἤπιον εἶναι. Ἄγ. Ἰωάν. Χρυσόστομος

 

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

View this document on Scribd

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να το κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ: +

Πηγή: Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, http://www.aegean.gr/culturaltec/chmlab

07/03/2012 Posted by | Κείμενα στη πρωτότυπη μορφή τους., Περί υπομονής, Περί αγάπης | , , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 27.1.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ζητοῦν τὴν διαγραφὴν τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν οἱ Ἐκκλησιομάχοι.

◇ Παπικοί: Οἱ θεολογικοὶ διάλογοι δὲν ἐναυάγησαν χάρις εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον. Τόν ἐνεφάνισαν ὡς τόν «ἄοκνον ἐργάτην» διά τήν Ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» εἰς συνέδριον, τό ὁποῖον ὠργάνωσαν εἰς τήν Ν. Ἰταλίαν.

◇ «Ἡ πνευματική κρίσις μήτηρ ὅλων τῶν κρίσεων» ἐπεσήμανεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος.

◇ Ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς πρός τήν Γ.Γ. τοῦ ΚΚΕ κ. Παπαρήγα διά κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.

◇ Ἐξισώνουν τόν Χριστόν μέ τόν Ἀλλάχ καί ἐξορίζουν τήν Παναγίαν ἀπό τό βιβλίον Θρησκευτικῶν τῆς Β´ Γυμνασίου.

◇ Τό «μυστικόν» τῆς προφυλακίσεως τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ εἰς τάς συμφωνίας τῶν μακαριστῶν Ἀρχιεπισκόπων Χριστοδούλου – Ἀλεξίου Β´.

◇ Ἀπόψεις Ἑλλήνων ἑτεροδόξων διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.

◇ Θεολογικὸν ὑπόβαθρον τῶν νέων ἀναλυτικῶν προγραμμάτων. Τοῦ κ. Ἰ. Κ. Ἀγγελοπούλου.

◇ Ἡ Ἑλλὰς εἰς χεῖρας ἀχρήστων καὶ ἀντιχρίστων.Τοῦ κ. Νικολάου Κατσιαβριᾶ.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-2712012.el.aspx

 

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1912

 

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται μόνο τα τελευταία 21 φύλλα αναρτημένα. Μετά λοιπόν από 21 εβδομάδες, το 1912 δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. 

Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1912 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο. 

View this document on Scribd

28/01/2012 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

   

Αρέσει σε %d bloggers: