ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Σωτηρίαν ειργάσω… Κοινωνικόν Πέτρου Λαμπαδαρίου.

03/11/2011 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, Video | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σωτηρίαν ειργάσω… Κοινωνικόν Πέτρου Λαμπαδαρίου.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Vodpod videos no longer available.

1st collector for ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Follow my videos on vodpod

01/10/2011 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, ΓΕΝΙΚΑ | , , , , | Σχολιάστε