ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Συγκλονιστική μαρτυρία για την ύπαρξη της ψυχής

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Συγκλονιστική μαρτυρία για την ύπαρξη της ψυχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476e-mail: impireos@hotmail.com

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 19/2/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἡ πρόσφατη ἀποκάλυψι τοῦ εἰδεχθοῦς ἐγκλήματος δολοφονίας στήν Σιάτιστα Κοζάνης τοῦ νεαροῦ Κωνσταντίνου Πολύζου δημοσιοποίησε ἕνα ἐκπληκτικό γεγονός πού δυστυχῶς πέρασε ἀσχολίαστο καί τό ὁποῖο συντρίβει καί κονιορτοποιεῖ τό ἀθεϊστικό κοσμοείδωλο καί τίς ληρώδεις ἀνοησίες τῶν δῆθεν προοδευτικῶν ριζοσπαστῶν «διανοουμένων» ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο ὅ,τι φαίνεται καί ὅτι προέρχεται ἀπό τό πουθενά καί τήν τυχαιότητα καί βαδίζει στήν ἐκμηδένιση καί τήν ἀνυπαρξία, ἕνας τυχαῖος καί ἀνερμάτιστος κρῖκος σέ μία τυχαία καί ἀνερμάτιστη, ἄλογη καί ἀσυνείδητη διαδικασία ἐξέλιξης.

Τό συγκλονιστικό γεγονός ἐρείδεται στήν μαρτυρία τοῦ κ. Σαράντη Λιάκου κυνηγοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκεια κυνηγητικῆς ἐξορμήσεως ὁδηγήθηκε ἀπό τούς κυνηγητικούς του σκύλους στήν διαμελισμένη σορό ἀπό ἄγρια ζῶα τοῦ θύματος τῆς δολοφονίας Κων/νου Πολύζου, τήν ὁποία θεώρησε ὅτι ἀνήκει σέ ἀποθανόντα μετανάστη καί δέν ἐνημέρωσε αὐθωρεί τίς Ἀρχές. Ὅπως ὁ ἴδιος ὅμως κατέθεσε σέ ὄνειρό του ἐμφανίσθηκε τό θύμα τῆς δολοφονίας καί τοῦ ἀπεκάλυψε τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητός του, παρακινόντας τον νά ἐνημερώσει τίς Ἀστυνομικές Ἀρχές τῆς χώρας καί ἔτσι νά ξεκινήσει ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀγρίου καί φοβεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος. Τό ἀνωτέρω ἐκπληκτικό γεγονός δέν σχολιάστηκε ἀπό τούς «εἰδικούς» τῆς ἐνημέρωσης καί θεωρήθηκε ὡς ἀνάξιο προσοχῆς. Εἶναι ὅμως ἐξαιρέτως συγκλονιστικό καί ἀποδεικτικό τῆς ὑπάρξεως τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πού ὑπερβαίνει τό φυσικό θάνατο καί δέν ἐγκλείεται στήν ὑλική διάσταση τῆς ζωῆς.

Συνέχεια

20/02/2016 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Μητρ. Πειραιώς Σεραφειμ | , , , , | Σχολιάστε

Ἀναγνώστε τό φύλλον τῆς 06.07.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (αρ. φ. 1933)

◇ Νέα οἰκουμενιστικά ὀλισθήματα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καί τοῦ Σεβ. Γαλλίας. Ὁ Σεβ. Γαλλίας συμπροσευχήθη μετά τοῦ Πάπα, ἐνῶ ὁ Οἰκ. Πατριάρχης τόν ἀπεκάλει «Ἁγιώτατον».
◇ Βατικάνειαι συμπεριφοραί, χλιδὴ καὶ πανάκριβα γεύματα κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τὴν Κοζάνην. Διά τήν ἐπίσκεψιν διετέθησαν 110.000 εὐρώ μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθοῦν μεγάλαι ἀντιδράσεις.
◇ Ἀπό τήν Κοζάνην καί τήν Καστοριάν μέχρι τό Βατικανόν.Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση.
◇ Αἱ ὁδηγίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν Ἱ. Κλήρον τῆς Κοζάνης διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
◇ Ἀπάντησις εἰς τὸν Πατρι¬άρχην Σερβίας καὶ τὸν Ἐπίσκοπον Προύσης διὰ τὰς συμπροσευχάς.
◇ Ἀπάντησις εἰς τούς πολεμίους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τοῦ κ. Χρήστου Λιβανοῦ.
◇ Λάθος καί μεγίστη αἵρεσις ἡ διακήρυξις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὅτι καί ἄλλαι θρησκεῖαι εἶναι «δρόμοι σωτηρίας».Τοῦ κ. Νικολάου Σωτηροπούλου.
◇ Μελέτιος (Καλαμαρᾶς), Μητροπολίτης Πρεβέζης καί Νικοπόλεως (1933-2012). Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Νιάρχου.
◇ Ποία ἡ προσωπικότης τοῦ μαχίμου Θεολόγου – Καθηγητοῦ εἰς τὴν Ἑκπαίδευσιν. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου.
◇ Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/5BD49B92.el.aspx

 

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1934.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1934.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

06/07/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

   

Αρέσει σε %d bloggers: