ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Η διακήρυξη για την Μασονία από την Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών (video – 2013)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/0847027F.el.aspx

05/02/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Μασονία, Χρηματο-οικονομικά θέματα., Video | , , , , , , , , | Σχολιάστε

«Το Κράτος δεν μπορεί να εξοφλήσει την Εκκλησία»

iereis«Αν η Πολιτεία αποφασίσει να διακόψει τη μισθοδοσία των κληρικών τότε θα πρέπει να επιστρέψει στην Εκκλησία την περιουσία που αυτή έχει δώσει στο Κράτος». Με αυτά τα λόγια μητροπολίτες που μίλησαν στα «ΝΕΑ» επανέλαβαν με κατηγορηματικό τρόπο – μετά την πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη για διακοπή της μισθοδοσίας των κληρικών και επιβολή «εκκλησιαστικού φόρου» για την πληρωμή τους – την πάγια θέση της Ιεραρχίας: ότι δηλαδή η μισθοδοσία του κλήρου αποτελεί για την Εκκλησία κόκκινη γραμμή, προσθέτοντας με νόημα ότι δεν είναι εύκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση να την παραβιάσει. Περισσότερα, μέσω «Το Κράτος δεν μπορεί να εξοφλήσει την Εκκλησία».

04/02/2013 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , | Σχολιάστε

Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών: Διακήρυξη για την Μασονία

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ

Ἡ ἄτυπη σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, ζώντας τήν τραγικότητα τῆς ἐποχῆς μας καί παρακολουθώντας μέ ἀγωνία καί προσ­ευχή τίς κοινωνικοπολι­τικές ἐξελίξεις στόν κόσμο καί στή Χώρα μας, κατά τήν συνάντησή μας στίς 11 Ὀκτωβρίου 2012 στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νι­κολάου Πειραιῶς, συζητήσαμε τό πάντα ἐπίκαιρο πρόβλημα τῆς Μασο­νίας (Τεκτονισμοῦ), μέ εἰσηγητάς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολί­την Πει­ραιῶς κ.κ. Σεραφείμ καί τόν αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτε­ρον π. Γεώργιον Μεταλληνόν. Ὁμόθυμα δέ ἀπεφασίσθη ἡ σύνταξη καί κοινοποίηση εἰς τόν Λαόν μας τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς γιά τή Μασονία, μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση τοῦ Ὀρθοδόξου Ποιμνίου καί παράλληλα τήν ὑποβολή υἱϊκῆς ἐκκλήσεως πρός τήν Σεβαστή Ἱεραρχία μας, νά ἡγηθῆ τοῦ ἀγῶνος γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, πού δημιουργεῖ ἡ ἀνανεωμένη δράση τῆς σκοτεινῆς αὐτῆς Ὀργανώ­σεως στήν ἐποχή μας. Ἡ Διακήρυξη αὐτή μπορεῖ νά θεωρηθεῖ συνέχεια τῆς «Ὁ­μολογίας Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», τήν ὁποία συντάξαμε καί ἐκυκλοφορήσαμε τό 2009, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα ὑπάρχει γενετική καί στοχοθεσιακή σχέση μεταξύ Οἰκουμενισμοῦ καί Μασονίας. Διαβάστε περισσότερα μέσω Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών: Διακήρυξη για την Μασονία.

20/01/2013 Posted by | Μασονία | , , , , , , , | Σχολιάστε

Επιστολή «φωτιά» Μητροπολίτη Σπάρτης στο Γ.Γ. Θρησκευμάτων

Τρεις μυστικοί δείπνοιΕπιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζή, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος. Ο Μητροπολίτης απέστειλε επιστολή με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Καλαντζή, σχετικά με την μισθοδοσία των κληρικών.

Η επιστολή του κ. Ευσταθίου έχει ως εξής:

Πρόσεξα από το διαδίκτυο όσα είπατε στα «ΝΕΑ» για την πρόταση του ΚΕΠΕ που αφορά στην περικοπή της μισθοδοσίας των κληρικών, την οποία χαρακτηρίσατε ως ασύμφορη.

Θα μου επιτρέψετε να καταγράψω εδώ κάποιες προσωπικές μου παρατηρήσεις για το ίδιο θέμα, αλλά από άλλη οπτική γωνία.

α) Το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία με τρόπο αξιοθαύμαστο δεν πρέπει να το συσχετίζουμε με τη μισθοδοσία του κλήρου. Είναι δυνατό οι κληρικοί μας, οι γενναίοι αυτοί συμπαραστάτες στον πόνο και στη δοκιμασία του λαού μας, να σκεφτούν εκδικητικά και να αποφασίσουν να αναστείλουν την όποια προσφορά τους, επειδή η Πολιτεία με ενδεχόμενη -αχαρακτήριστη- απόφασή της θα κόψει τον μισθό τους;

Διαβάστε περισσότερα μέσω iPaideia: Όλη η παιδεία σε ένα site!.

01/08/2012 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , , | Σχολιάστε

Ἀναγνώστε τό φύλλον τῆς 15.06.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

◇ Ὅλαι αἱ παρεκτροπαί καί αἱ αὐθαιρεσίαι περί τήν Πίστιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς καταγράφονται ὑπό τῆς ἀντιοικουμενιστικῆς Συνάξεως κληρικῶν καί μοναχῶν.
◇ Σεβ. Γόρτυνος: Προδοσία τῆς Πίστεως τά συλλείτουργα καί ἡ θεία Κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν. Καλεῖ τόν πιστόν λαόν εἰς δυναμικάς ἀντιδράσεις.
◇ Τό προεκλογικόν αἴτημα κεντροαριστερῶν κομμάτων διά τόν διαχωρισμόν Κράτους-Ἐκκλησίας. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
◇ Ἕλληνες ξυπνῆστε! Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου.
◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Πατριαρχεῖον Μόσχας νά ἀναλάβη τήν διαχείρισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
◇ Ἀπαράδεκτος οἰκουμενιστική ἐγκύκλιος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων. Ὁμιλεῖ περί διηρημένων Ἐκκλησιῶν υἱοθετώντας τήν αἱρετικήν θεωρίαν τῶν κλάδων. Πανηγυρίζει διά τήν ἵδρυσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἤ Αἱρέσεων.
◇ Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νά ὑλοποιήση τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους».
◇ Ἀποκαλύψεις τοῦ Σεβ. Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου διά τήν πορείαν τοῦ διαλόγου μετά τῶν Παπικῶν.
◇ Πιστεύουν ἀκόμη εἰς τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί εἰς τούς Πατέρας; .
◇ Οἰκουμενιστική συμπροσευχή εἰς τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-1562012.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1931.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1931.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

 

 

16/06/2012 Posted by | Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , | Σχολιάστε

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

View this document on Scribd

Για να το κατεβάσετε από το 4shared, κάντε κλικ εδώ: +

Πηγή: impantokratoros.gr

16/06/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν | , , , , , , , , , | Σχολιάστε