ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η σατανική πομπή του ειδωλολατρικού καρναβαλιού

Εν Πειραιεί 10-3-2013

Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, 
εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς

Ὁ χρόνος γυρίζει καί φεύγει. Καί μαζί μέ τόν χρόνο γερνᾶμε καί φεύγουμε κι ἐμεῖς. Κάθε χρόνο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει αὐτή τή ρευστότητα καί τήν παροδικότητα τῶν ἐπιγείων πραγμάτων, ἐπαναλαμβάνει τόν ἑόρτιο κύκλο, ἐπισημαίνοντας ὅτι, ἐάν δέν μποῦμε μέσα στόν σωτηριώδη χρόνο, ἐάν δέν ἐνταχθοῦμε μέσα στό γεγονός τῆς Θείας Οἰκονομίας, αὐτός ὁ χρόνος μέσα, στόν ὁποῖο ζοῦμε, δέν ἔχει καμμία σημασία.

Μερικές φορές, μάλιστα, εἶναι καί ἐπικίνδυνος, ἄν δέν τόν ἀξιοποιήσουμε καταλλήλως.

Νά, λοιπόν, πού καί φέτος ξαναβρισκόμασθε στήν περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου. Αἰῶνες ἐπί αἰώνων ἑορτάζουμε τήν περίοδο αὐτή τοῦ Τριωδίου. Καί ἐπί τόσους αἰῶνες ἐπισημαίνεται ὄτι θά πρέπει νά προσπαθήσουμε ὅλοι μας, ὅλοι ὅσοι ἔχουμε σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, ὅλοι ὅσοι ἔχουμε λάβει τό ἅγιον Βάπτισμα, νά ἐγκαταλείψουμε τίς κοσμικές συνήθειες, νά ἀποκρούσουμε τίς πονηρίες καί μεθοδίες τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος ἰδιαίτερα τίς ἡμέρες αὐτές ἐπιτίθεται, δρᾶ καί ἐνεργεῖ περισσότερο. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἐπιθυμεῖ νά μᾶς προετοιμάσει γιά τόν ἀγώνα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καί βάζει αὐτές τίς τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου (τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, τῆς Δευτέρας Παρουσίας καί τῆς Κρίσεως), εἰς τρόπον ὥστε νά μήν μᾶς φανεῖ πολύ δύσκολος ὁ ἀγώνας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀλλά σιγά-σιγά νά συνηθίσουμε σ’αὐτόν τόν ἀγώνα, ἀκούγοντας τά ἀναγνώσματα, τούς κατανυκτικούς ὕμνους καί τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας.

Συνέχεια

18/03/2013 Posted by | πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Καρναβάλια - αποκριές | , , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 15.3.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἐπισπεύδεται ἡ ἀνέγερσις τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους μέ ἐντολήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Φαίνεται ὅτι ἡ Κυβέρνησις ὑπέκυψεν εἰς τάς πιέσεις τοῦ κ. Ἐρντογάν πρός τόν κ. Σαμαρᾶν κατά τήν συνάντησίν των εἰς τό Κατάρ.

Διατί σιωπᾶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἰς τήν προωθουμένην νομιμοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὑπό τῆς Κυβερνήσεως; Χρέος της νά ἀνατρέψη τά «νέα Σόδομα», τά ὁποῖα ἀνεκοίνωσεν ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης, ἐφαρμόζουσα τόν λόγον τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, τόν λόγον τοῦ Ἀπ. Παύλου καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων.

Ἡ βάσις τῶν δογμάτων τῆς Σαηεντολογίας εὑρίσκεται εἰς τὴν διαστημικὴν μυθιστοριογραφίαν καὶ τὸν ἀποκρυφισμόν.

Μόνον μέ ἄδειαν τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων θά ἀνεγείρωνται εὐκτήριοι οἶκοι ἑτεροδόξων-αἱρετικῶν. Τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ἐνομιμοποίησεν ἀπόφασιν, τήν ὁποίαν ἔλαβεν ὁ ὑπουργός Παιδείας κατά τό 1997.

Διατί τό μάθημα τῆς θρησκειολογίας εἶναι ἀκατάλληλον διά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

Ἀσάλευτοι εἰς ὅσα παρελάβομεν.Ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου.

Ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δηλώνει ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἡ ἔννοια τῆς μετανοίας κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Κυριακή τῆς Τυροφάγου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου..

Ἡ σατανικὴ πομπὴ τοῦ εἰδωλολατρικοῦ καρναβαλιοῦ. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/38ABCBC1.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1967.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1967.

Κατεβάστε τα φύλλα 1888-1967 κάνοντας κλικ εδώ+

View this document on Scribd

16/03/2013 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Αναφορές του π. Θεοδώρου Ζήση σε σύγχρονα εκκλησιαστικά προβλήματα

Μία ιδιαίτερα σημαντική και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης στον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Διαχειριστή του ιστολογίου «Ελλάς – Ορθοδοξία»:
 
Σε αυτή την συνέντευξη, ο μαχητικός Ιερέας κάνει λόγο – μεταξύ άλλων – για:

– Το συνέδριο «Εκκλησία και Αριστερά» και την έντονη συζήτηση που ακολούθησε τις προτάσεις του Σύριζα για την μισθοδοσία των Ιερέων.

– Την πολεμική των εκκλησιομάχων γύρω από διάφορα θέματα όπως μάθημα των θρησκευτικών, χωρισμό Εκκλησίας – Κράτους κλπ.

– Την ύπαρξη συγκεκριμένης ομάδας θεολόγων αλλά και Ιερωμένων, που ουσιαστικά ενστερνίζονται αριστερές απόψεις. Πώς η Αριστερά προσπάθησε να αλώσει την Θεολογία.

– Την Ακαδημία «Μεταπατερικών» Θεολογικών Σπουδών Βόλου.

– Την μετάφραση των Λειτουργικών Κειμένων στη δημοτική.

– Την δυναμική αντίδραση απέναντι στη βλασφημία, που εκδηλώθηκε με αφορμή το κατάπτυστο «Corpus Christi».

– Την ύπαρξη ή μη αξίων ή ανεπαρκών Αρχιερέων, που οφείλουν να καθοδηγήσουν τον πιστό λαό στη σύγχρονη δύσκολη συγκυρία.

– Την πιθανή σχέση μελών της Εκκλησίας με τη Μασωνία.

– Τις Οικουμενιστικές προσεγγίσεις μέσω διαλόγων και συμπροσευχών. Ποιες είναι οι κακοδοξίες των αλλοδόξων και τι στάση τηρεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

– Την αναγκαιότητα ή μη εισαγωγής νεωτερισμών στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

– Τη στάση που πρέπει να τηρούν Κλήρος και Λαός απέναντι στα καρναβάλια.

– Την ηθική έκπτωση και καταρράκωση των αξιών, που οδηγούν τους νέους ακόμα και στην τρομοκρατία.

– Πως πρέπει να αντιμετωπίζουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τις Προφητείες.

Και άλλα πολλά.


Πηγή: http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/02/blog-post_6.html

06/02/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Διαφωτισμός, Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Καρναβάλια - αποκριές, Κουμουνισμός, Μασονία, Μεταπατερική αίρεση, Νέα εποχή, Οικουμενισμός, Συμπροσευχές, mp3 | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης. Οι αποκριές κατά τον Άγ. Νικόδημο

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/80579936.el.aspx

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Για τα καρναβάλια (Διήγηση από την Χρηστοήθεια του Αγίου Νικοδήμου)

05-02-2012

14/02/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Καρναβάλια - αποκριές, Καταπολέμηση παθών, Video | , , , , , , , | Σχολιάστε

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης: Τα καρναβάλια – Απόσπασμα από παλαιότερη εκπομπή στην 4Ε. (17′ – mp3)

09/02/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Καρναβάλια - αποκριές, mp3 | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η εμπορική αλυσίδα Carrefour Ελλάς καθώς καί τά JUMBO προκαλούν με βλάσφημα εκθέματα

Η είσοδος στο Άγιο Τριώδιο δυστυχώς με την καθοδήγηση και την αποχαύνωση που δημιουργούν τα ΜΜΕ ταυτίζεται τα τελευταία χρόνια στην συνείδηση πολλών Ελλήνων μέ την είσοδο σε μια περίοδο άκρατου ειδωλολατρικού εορτασμού, ξέφρενου γλεντοκοπήματος, αχαλίνωτου ξεφαντώματος, βλάσφημων εκδηλώσεων, χορών, παραστάσεων, μεταμφιέσεων, καρναβαλικών ενδυμασιών.

Τόσο δαιμονική ενέργεια να γινεται δεκτή από ορθόδοξους ἔλληνες βαπτισμένους και μυρωμένους είναι να απορεί κανείς!!! …

(…)

Το ερώτημα που γίνεται σ΄αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα το ίδιο. Τι θα συνέβαινε αν στην θέση του ορθόδοξου ιερέα, του ιερού Σταυρού, είχαμε μια στολή ραββίνου ή μουφτή πού βεβηλώνει τα ιερά τους σύμβολα;

Προ πάντων όμως ας ελεγχθοῦμε  εμείς ως χριστιανοί για την αδιαφορία μας οταν υβρίζεται η μητέρα μας Εκκλησία και οι αντιπρόσωποι του Χριστού μας και ας κινητοποιηθούμε δυναμικά ώστε να πάψουν τα δαιμονικά καρναβάλια και η ασέβεια-βεβήλωση των ιερών και οσίων μας. Διαφορετικά θα μας βρει η οργη του Θεού και η δικαιη αυτοτιμωρία μας. Ας μετανοήσουμε επιτέλους για να σωθούμε…
Διαβάστε την εισαγωγή, και την κυρίως επιστολή που εστάλη προς την διεύθυνση Carrefour ΕΛΛΑΣ Α.Ε και προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή. 

________

Carrefour Πυλαίας Θεσ/νίκης

Ονομάζομαι Ελένη Ρ. και είμαι μια απλή ορθόδοξη πιστή.

Σας κοινοποιώ επιστολή που έστειλα με courier στα κεντρικά γραφεία της Carrefour ΕΛΛΑΣ, που αφορά τη διακωμώδηση του Τιμίου Σταυρού, των Ορθοδόξων Ιερέων και Ιερών Αμφίων και κατά συνέπεια της Αγίας Πίστεώς μας και του Τριαδικού Θεού μας.

Εάν επρόκειτο για στολή ραββίνου ή, ακόμα χειρότερα, μουφτή, θα γινόταν χαμός στην αλλωμένη και μασωνοκρατούμενη, άλλοτε Ορθόδοξη χώρα μας….

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου πήγα και η ίδια και διαμαρτυρήθηκα στο Carrefour Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα ήταν να μαζέψουν την ίδια στιγμή τις βλάσφημες “ στολές”. Και αυτό διότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος – σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο – ο σεβασμός στη θρησκεία και η μη προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματος και των Ιερών Συμβόλων κάθε θρησκείας. Εκεί πατούν άλλωστε, εξ αντιθέτου, για να απομακρύνουν τα ιερά σύμβολα από αίθουσες, δικαστήρια, σχολεία, νοσοκομεία….Ας τους απαντήσουμε χρησιμοποιώντας το ίδιο όπλο!

Παρακαλώ, όσοι μπορείτε να βγείτε εκεί έξω, σε όλη την Ελλάδα και να επισκεφθείτε το πιο κοντινό σας  Carrefour, Carrefour Planet, Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express, 5′ Μαρινόπουλος, smile market και Ο.Κ. market και να διαπιστώσετε, μέσα στις επόμενες μέρες αν τα προϊόντα έχουν αποσυρθεί. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο και είναι πιθανόν να τα έχουν μεταξύ των εμπορευμάτων τους. Είναι πρακτικά αδύνατον να ελεγχθούν όλα, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Εν αναμονή και της απόκρισής τους στο αίτημά μου για δημόσια “ συγγνώμη” εκ μέρους τους στο επόμενο διαφημιστικό φυλλάδιό τους και στον Τύπο,
______________________________

Προς τη Διεύθυνση της Carrefour ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Κοινοποιείται στον Συνήγορο του Καταναλωτή (…)  hristospanagia1.wordpress.com

08/02/2012 Posted by | Καρναβάλια - αποκριές | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Στολές παπά! Διαμαρτυρηθείτε παντού να τις αποσύρουν!!!

Οι φωτογραφίες είναι από ένα e-shop και το διαφημιστικό φυλλάδιο του Carefoure

Αποκριάτικη στολή Παπάς - 6024

Αποκριάτικη στολή Παππάς - 2045Αποκριάτικη στολή Παππάς-2039

Αποκριάτικη στολή Παπάς - 6048

06/02/2012 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Καρναβάλια - αποκριές | , , , , , , , , , | Σχολιάστε