ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Σχόλια περί ιεροσύνης γυναικών (Video-2013)

Συνέχεια

04/06/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Προτεσταντισμός, Video | , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Γεώργιος Μεταλληνός περί Ιεροσύνης και Αρχιεροσύνης, η κριτική της Ποιμαντικής Παπικού Τύπου.


Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/B6A62003.el.aspx

12/11/2012 Posted by | πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, Video | , , , , , | Σχολιάστε