ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Η Δευτέρα Παρουσία κατά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων β’ Μέρος

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/430154A5.el.aspx

14/03/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εσχατολογικά | , , , , , , , | Σχολιάστε

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Η Δευτέρα Παρουσία κατά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων (Video-2013)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/4AEC459B.el.aspx

13/03/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Video | , , , , , , , , | Σχολιάστε