ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Συμπληρωματικά σχόλια στο κήρυγμα της Κυριακής του Αντίπασχα (video 2013)

Συνέχεια

14/05/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Video | , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης: Ψηλάφισε ο Απ. Θωμάς τον Χριστό; Τι λέει η Υμνογραφία (Βίντεο)

π. Θεόδωρος Ζήσης: Ψηλάφισε ο Απ. Θωμάς τον Χριστό; Τι λέει η Υμνογραφία (Βίντεο)
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/2AE984B4.el.aspx
29-04-2012

04/05/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Video | , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Το κακό δεν θα έχει ποτέ τον τελευταίο λόγο στον κόσμο…

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/C4CE72F1.el.aspx

23/04/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Ιουδαϊσμός, mp3 | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Επ. Αυγουστίνος Καντιώτης. 22.04.12 – Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ (Ἰω. 20,19-31).

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

 

View this document on Scribd


21/04/2012 Posted by | Αναγνώσματα Κυριακής, Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης | , , , , , , , , | Σχολιάστε