ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης -Ο Θεοτοκόφιλος Ισίδωρος Θεσσαλονίκης ο Γλαβάς (video

Συνέχεια

26/04/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Video | , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κήρυγμα – Κήρυγμα Ακαθίστου Ύμνου – 2013 (mp3)

π. Θεόδωρος Ζήσης

Κήρυγμα Ακαθίστου Ύμνου

2013 (mp3)

Συνέχεια

20/04/2013 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ | , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Κήρυγμα, Δ’ Χαιρετισμοί – Θεοτοκόφιλοι Άγιοι – Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας – 2013 (mp3)

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Κήρυγμα, Δ’ Χαιρετισμοί – Θεοτοκόφιλοι Άγιοι – Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας – 2013 (mp3)

Συνέχεια

13/04/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Περί αγίων, mp3 | , , , , , , , , | 2 Σχόλια

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Κήρυγμα, Β’ Χαιρετισμοί 2013 (mp3)

http://www.impantokratoros.gr/55EAEC6F.el.aspx

31/03/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, mp3 | , , , , , , | Σχολιάστε

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Κήρυγμα, Α’ Χαιρετισμοί 2013 (mp3)

Αρχείο mp3 – Εκφων. (22/3/2013) – Διάρκεια 00:27:33 – Μέγεθος 25,2 MB [26/3/2013]

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/7C6FD20C.el.aspx

26/03/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, mp3 | , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης. Δ΄ Χαιρετισμοί.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/3FB4C7B6.el.aspx

28/03/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, mp3 | , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κήρυγμα, Β’ Χαιρετισμοί 2012 (mp3)

Σειρά: Θεοτοκόφιλοι

Περί αγίου Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμά του Μελωδού

 Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/E6E53310.el.aspx

11/03/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Θεομητορικά, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ (χωρίς μετάφραση!!!), mp3, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε