ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση – Κυριακή της Τυρινής (2013) – mp3

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Ομότιμος Καθηγητής θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ – Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 17-3-2013

Περιληπτική ερμηνεία της Ευαγγελικής Περικοπής. Αναφορά στη νηστεία. Αιτία της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο. Αναφορά στο Συναξάρι.

Θέμα: Η διδασκαλία της Εκκλησίας για την αρχέγονη κατάσταση του ανθρώπου, αυτή του Παραδείσου, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Περιγραφή της καταστάσεως του Αδάμ στον Παράδεισο. Η προφητική πρόρρηση του Αδάμ. Σχέση ανδρός και γυναικός. Αναφορά στις φυσικές ανάγκες του Αδάμ. Η σχέση των πρωτοπλάστων με τον Θεό. Τα πνευματικά εφόδια: η ελευθερία, η βούληση, η νοημοσύνη. Η ηθική διάκριση στον Αδάμ, πριν την πτώση. Η γνώση ως φυσικό ιδίωμα του ανθρώπου. Γιατί το δένδρο καλείται: “δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού”; Οι δύο τρόποι γνώσεως του καλού και του κακού. Παράδειγμα: οι δέκα εντολές και ο ρόλος της συνείδησης και του έμφυτου ηθικού νόμου. Τα ανθρώπινα προσόντα και η χάρη του Θεού. Ο λόγος της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο. Οι συνθήκες του Παραδείσου και η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/063A2B80.el.aspx

17/03/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ, mp3 | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η ηθική στη πολιτική. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη – Θεολόγου.

 

«Τό δίκαιο κρατᾶ τή γῆ καί τίς πόλεις»

Ἀγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς.

 Μέ τό σημερινό κείμενο, σχολιάζω τήν ἐξαίρετη 74η ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ἐπισκόπου Ἀχρίδος, ἀπό τόν β΄ τόμο τῶν ἐπιστολῶν του: «Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται», ἐκδόσεις «Ἐν πλιῷ».

Πηγή:  Τό φύλλον τῆς 27.7.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

01/08/2012 Posted by | Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς., Εθνικά θέματα, ΠΟΛΙΤΙΚΗ | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Οι μακρύνοντες εαυτούς από τον Θεό απολούνται.

Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Ενόμισαν οι μάταιοι σαρκικοί άνθρωποι ότι μακριά από τον Θεό, από τα καλά ήθη και τις αρετές, μόνο με τις εξωτερικές επιδείξεις, με τις ανωφελείς τελετές στις οποίες γίνεται κακή σπατάλη εκατομμυρίων, και με κούφια λόγια, πως θα ανώρθωναν το έθνος, αλλά πλανήθηκαν. Δεν μελέτησαν, δεν άκουσαν ότι· οι μακρύνοντες εαυτούς από τον Θεό απολούνται. Ξεριζώθηκαν διότι δεν ήταν φυτεία του Θεού. Το Έθνος για να ανορθωθεί πρέπει να αναγεννηθεί ηθικά, να παύση η διαφθορά και η παραλυσία των ηθών, να παύση η κακοήθεια και η αμαρτία, να παύση η αδικία, η πλεονεξία, η ασέβεια και η βλασφημία.

*  Ανοίξατε τις εκκλησιαστικές ιστορίες και θα ιδέτε ότι, αφ’ ότου έγινε ο κόσμος, αληθώς πάσα παράβασις και παρακοή έλαβε την δικαία τιμωρία…

Ψυχοσωτήρια Διδάγματα Συγχρόνων Γερόντων
Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»
Θεσσαλονίκη

Πηγή:  http://www.impantokratoros.gr/91F97E46.el.aspx

30/04/2012 Posted by | πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, Εθνικά θέματα, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , , , , , | Σχολιάστε