ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Ο Μέγας Κωνσταντίνος μέσα από τις Ιστορικές πηγές (Video-2013)

Συνέχεια

01/06/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 17.5.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 17ης Μαΐου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:
◇ Εἰς ὁμολογίαν πίστεως καλεῖ ὁ Σεβ. Πειραιῶς ὅλους τοὺς Ἱεράρχας καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον.
◇ Ἡ ἀποῦσα… Ἑλλάς.
◇ Ἔχει σημειωθῆ διάβρωσις τῆς Διοικοῦσης Ἐκκλησίας ὑπὸ τῆς Μασονίας;
◇ Ποιναὶ εἰς Μητροπολίτας καὶ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι θὰ ὁμιλοῦν ἐναντίον τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῆς λαθρομεταναστεύσεως.
◇ «Τό Κοράνιον προτρέπει τούς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ εἰς ἱερόν πόλεμον ἐναντίον τῶν “ἀπίστων”», ἐπισημαίνει εἰς ἄρθρον του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος.

Συνέχεια

17/05/2013 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , | Σχολιάστε

Παναγία Δέσποινα πλ. β΄ Φιλανθίδη – Φιρφιρής

31/03/2013 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, Video | , , , , , , | Σχολιάστε

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Σχόλια στην Εκκλησιαστική επικαιρότητα (video- 2013)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/CFA04CDB.el.aspx

31/03/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η ανάγκη της συγχώρησης και η ανακαίνιση της Εκκλησίας..

π. Δημήτριος Στανιλοάε

Ο Κύριος μας συνέδεσε άρρηκτα τη συγχώρηση που παρέχει ο Θεός με αυτή που οφείλουμε να παρέχουμε σ’ όσους μας έχουν προκαλέσει κακό. Στην πραγματικότητα, τα αμαρτήματα για τα οποία ζητάμε συγχώρηση από τον Θεό αφορούν, τις περισσότερες φορές, κακά που έχουμε προξενήσει, στους ανθρώπους. Συνεπώς, οφείλουμε να ζητάμε συγχώρηση γι’ αυτά όχι μόνο από τον Θεό άλλα και από όσους έχουμε βλάψει, με τις αμαρτίες μας. Σε διαφορετική περίπτωση ο Θεός δεν μας συγχωρεί.
Πίσω από τους ανθρώπους που έχουμε βλάψει συναντάμε πάντοτε τον Θεό, και πίσω από τις αμαρτίες που διαπράττουμε έναντι του Θεού βρίσκουμε πάντοτε τους ανθρώπους. Παραβαίνοντας το θέλημα του Θεού, κάμπτουμε τις ηθικές αντιστάσεις των ανθρώπων δίνοντάς τους ένα κακό παράδειγμα. Ο άνθρωπος που συμπεριφέρεται ανάρμοστα στον Θεό, κάνει το ίδιο και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους, ενώ συμβάλλει στην αύξηση της αδιαφορίας τους προς τον Θεό.

Συνέχεια

19/03/2013 Posted by | πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε | , , , , , , , | Σχολιάστε

ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

19/03/2013 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, mp3 | , , , , , , , | Σχολιάστε

Πεντηκοστάρια Τριωδίου – Καλοφωνάρηδες

18/03/2013 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, mp3, Video | , , , , , , | Σχολιάστε