ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Σε ποιόν εμφανίστηκε πρώτα ο Χριστός μετά την Ανάσταση κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά…. (video 2013)

Συνέχεια

23/05/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., ΓΕΝΙΚΑ, Video | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Π. Δανιήλ Γούβαλης – Επτά ομιλίες στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης

Εφτά πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες ομιλίες σχετικές με τον Άγιο Γρηγόριο επίσκοπο Νύσσης, που εορτάζει στις (10 Ιανουαρίου). Ο μακραριστός π. Δανιήλ Γούβαλης εξιστορεί τον βίο του Αγίου, τους αντιαιρετικούς του αγώνες και αναλύει τα σημαντικότατα κείμενα του μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3)
 Download 
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3)
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) - 2
 Download 
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) – 2
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) - 3
 Download 
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) – 3
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) - 4
 Download 
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) – 4
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) - 5
 Download 
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) – 5
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) - 6
 Download 
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) – 6
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) - 7
 Download 
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης (mp3) – 7

http://www.impantokratoros.gr/grigorios-nysshs-mp3.el.aspx

10/01/2012 Posted by | πατήρ Δανιήλ Γούβαλης, ΓΕΝΙΚΑ | , , , , , , , , , , | Σχολιάστε