ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την βάπτιση… (video – 2013)

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης

Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την βάπτιση…

(video – 2013)

Συνέχεια

24/04/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός, Video | , , , , , , , | Σχολιάστε

Κατήχησις πρώτη πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

View this document on Scribd

02/02/2012 Posted by | Κείμενα στη πρωτότυπη μορφή τους. | , , , , , , , | Σχολιάστε