ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Χερουβικός Ύμνος Πλαγίου Τετάρτου Ήχου

Μεταφορτώθηκε από το χρήστη την 27 Νοέ 2010

Βυζαντινή Μουσική
Κείμενο: Χειρόγραφο Δρ. Ιωάννου Αρβανίτη
Ήχος: Βυζαντινός Χορός «Οι Καλοφωνάρηδες»
Κατηγορία: Ακούω & Διαβάζω (http://eiryk-emnoshele.blogspot.com/)

Αργοσύντομο Χερουβικό εκ των της Εβδομάδος, μετά προσθηκών μελικών ενοτήτων (Πρόλογος, Κράτημα – Τεριρέμ), σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου και σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου.

Τόσο το ηχητικό όσο και το δίχρωμο κείμενο βρίσκεται σε ένα υπέροχο έργο που περιλαμβάνει ψηφιακό δίσκο και βιβλίο μαζί και ονομάζεται: «Οξεία, Βαρεία, Πεταστή. Μουσικοί χαρακτήρες που προσδίδουν ποιότητα στο μέλος (Χειρονομίες).»

Τέλος όπως γράφει στο βιβλίο, σε αυτό το χερουβικό μονοφωνάρης είναι ο κ. Γ. Καραφύλλης.

04/08/2012 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, mp3, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε