ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

π. Θεόδωρος Ζήσης Κυρική Ε’ Ματθαίου – Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Προκόπιος (mp3)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/4CA486E9.el.aspx

08-07-2012

09/07/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, mp3 | , , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης. Κήρυγμα περί πορνείας

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/1DC31806.el.aspx

13/02/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Καταπολέμηση παθών, mp3 | , , , , , | Σχολιάστε