ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἀναγνώστε τό φύλλον τῆς 06.07.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (αρ. φ. 1933)

◇ Νέα οἰκουμενιστικά ὀλισθήματα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καί τοῦ Σεβ. Γαλλίας. Ὁ Σεβ. Γαλλίας συμπροσευχήθη μετά τοῦ Πάπα, ἐνῶ ὁ Οἰκ. Πατριάρχης τόν ἀπεκάλει «Ἁγιώτατον».
◇ Βατικάνειαι συμπεριφοραί, χλιδὴ καὶ πανάκριβα γεύματα κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τὴν Κοζάνην. Διά τήν ἐπίσκεψιν διετέθησαν 110.000 εὐρώ μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθοῦν μεγάλαι ἀντιδράσεις.
◇ Ἀπό τήν Κοζάνην καί τήν Καστοριάν μέχρι τό Βατικανόν.Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση.
◇ Αἱ ὁδηγίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν Ἱ. Κλήρον τῆς Κοζάνης διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
◇ Ἀπάντησις εἰς τὸν Πατρι¬άρχην Σερβίας καὶ τὸν Ἐπίσκοπον Προύσης διὰ τὰς συμπροσευχάς.
◇ Ἀπάντησις εἰς τούς πολεμίους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τοῦ κ. Χρήστου Λιβανοῦ.
◇ Λάθος καί μεγίστη αἵρεσις ἡ διακήρυξις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὅτι καί ἄλλαι θρησκεῖαι εἶναι «δρόμοι σωτηρίας».Τοῦ κ. Νικολάου Σωτηροπούλου.
◇ Μελέτιος (Καλαμαρᾶς), Μητροπολίτης Πρεβέζης καί Νικοπόλεως (1933-2012). Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Νιάρχου.
◇ Ποία ἡ προσωπικότης τοῦ μαχίμου Θεολόγου – Καθηγητοῦ εἰς τὴν Ἑκπαίδευσιν. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου.
◇ Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/5BD49B92.el.aspx

 

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1934.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1934.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

06/07/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Εν όψει των Χριστουγέννων

Η ΛΕΞΙ βασιλεὺς «σοκάρει» ὡρισμένους, καὶ ἰδίως πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς δημοκράτες, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα εἶνε δικτάτορες μὲ κοινοβουλευτικὸ μανδύα καὶ δυνάστες τοῦ λαοῦ. ᾿Επὶ πλέον, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ σημερινὴ θλιβερωτάτη κατάστασι τῆς ῾Ελλάδος, κατάστασι διπλῆς χρεωκοπίας, πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς, ἀπωλείας τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ διεθνοῦς εὐτελισμοῦ, οἱ ψευτοδημοκράτες πολιτικοὶ ἐμφανίζονται ὡς πατριῶτες, ἐνῷ εἶνε προδότες τῆς Πατρίδος, καὶ ὡς σωτῆρες τῆς ῾Ελλάδος, ἐνῷ εἶνε ὀλετῆρες, καταστροφεῖς.

῎Ερχονται τὰ Χριστούγεννα, ἡ ρίζα ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν. Χριστούγεννα βεβαίως ἔρχονται γιὰ τοὺς πιστούς, ὄχι γιὰ τοὺς ἀποστάτες ἀπὸ τὴν πίστι. Χριστούγεννα ἔρχονται γιὰ τοὺς χριστιανούς, ὄχι γι᾿ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι βαπτίσθηκαν χριστιανοί, ἀλλ᾿ ἔγιναν ἀχρίστιανοι ἢ καὶ ἀντίχριστοι, ποικιλοτρόπως πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μεγάλοι δὲ ἀχρίστιανοι καὶ ἀντίχριστοι εἶνε οἱ ἀνάξιοι καὶ κακοὶ πολιτικοί.

μέσω ΑΚΤΙΝΕΣ: Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Εν όψει των Χριστουγέννων.

16/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Νικόλαος Σωτηρόπουλος | , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Εν όψει των Χριστουγέννων

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ. Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

23/11/2011 Posted by | Νικόλαος Σωτηρόπουλος | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ. Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

   

Αρέσει σε %d bloggers: