ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.12.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:… (10/12/2015)

Πηγή: Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.12.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

11/12/2015 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Ορθόδοξος τύπος | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 04.10.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἐματαίωσαν τήν ἐπίσκεψιν τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Σερβίαν αἱ ἀντιδράσεις κλήρου-λαοῦ. Θά συμμετεῖχεν εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, κατά τάς ὁποίας θά ἐγίνετο ἡ ἀνακήρυξις τῆς ψευδοενώσεως, ὡς ἔλεγε.

Ἡ ἀγέραστη Νέα Ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί ἡ παλαιά «Νέα Ἐποχή» τοῦ Ἀντιχρίστου.  Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι παράταξις.

Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν. Πῶς πρέπει ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀντιμετωπίζη τὸν θάνατον. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη.

«Gay pride»… καί τά ἐπίλοιπα περί ὁμοφυλοφιλίας. Τοῦ ἀρχιμ. π. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας;.

Τὰ φωτόνια εἰς τὸ σύμπαν δείχνουν τὸν Θεόν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου. Συνέχεια

08/10/2013 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | Σχολιάστε

Ἡ θεωρία τῆς βιολογικῆς ἐξέλιξης καί ἡ Ὀρθοδοξία, Ὀάνα -Ἀλεξάντρου Ἰφτίμε,

Ἡ θεωρία τῆς βιολογικῆς ἐξέλιξης καί ἡ Ὀρθοδοξία, Ὀάνα -Ἀλεξάντρου Ἰφτίμε,

μέσω Ἡ θεωρία τῆς βιολογικῆς ἐξέλιξης καί ἡ Ὀρθοδοξία, Ὀάνα -Ἀλεξάντρου Ἰφτίμε,.

22/09/2013 Posted by | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 13.9.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 13ης Σεπτεμβρίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

Σεβ. Πειραιῶς: «Ὁ ἄνθρωπος ἄνευ Θεοῦ εἶναι κτηνάνθρωπος, κυρία Ρεπούση».

 

Οἱ Ναΐται μὲ ἐπιστολήν των πρὸς τὸν «Ο.Τ.» ὑπογραμμίζουν ὅτι δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὸν «Μασονισμόν».

 

Ἀναβιώνει ἐνδόξους πατερικὰς ἡμέρας ὁ Σεβ. Πειραιῶς. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

 

Ρεσιτὰλ ὑποκρισίας ὑπὸ τοῦ νέου Πάπα. Ὁμιλεῖ διά τούς πτωχούς, ὅταν τό Βατικανόν διαθέτει τραπέζας, ἑταιρείας, ξενοδοχεῖα, «ξεπλένει» μαῦρον χρῆμα.

 

Ὄχι εἰς τὴν κατάργησιν τοῦ ράσου, ναὶ εἰς τὴν θυσιαστικὴν καὶ ἀσκητικὴν ζωήν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου.

 

Τί προβλέπει ἡ συμφωνία μεταξὺ τοῦ πρώην Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κων. Λούλη καὶ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος.

 

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀποκαλύπτει τὸν Οἰκ. Πατριάρχην.

 

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ζητεῖ τὸ ἀπαραβίαστον τῶν συνόρων του.

 

«Ἐκρήξεις ἡφαιστείων». Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα.

 

Ἡ κοινωνικὴ λειτουργία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Γεωργίου Φιλιππίδη.

 

Ἡ θεολογικὴ σημασία τῆς Καμπάνας. Τοῦ πρωτοπρ. Βασιλείου Κοκολάκη.

Μισθοὶ κληρικῶν – ἐκκλησιαστικὴ περιουσία – μερικαὶ ἀλήθειαι. Ὑπὸ τοῦ κ. Ἀντωνίου Κασιμάτη.

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

πηγή: http://www.impantokratoros.gr/C41D8B0D.el.aspx

Συνέχεια

15/09/2013 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 28.6.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 28ης Ἰουνίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:
◇ Σεβ. Βελεστίνου: Πῶς καὶ διατὶ συμμετεῖχον εἰς τὸ μασονικὸν τάγμα τῶν Ναϊτῶν.
◇ «Ὁλόκληρος Ἕλλην!». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
◇ Ποῦ καὶ πῶς πορεύεται ἡ Πατρίς. Τοῦ κ. Διονυσίου Ἀλεξ. Πελέκη, Δικηγόρου.
◇ Ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας ὁμιλεῖ διὰ «ἀπαλλοτρίωσιν» τῶν ἀδιαθέτων ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά οἱ «ἀριστερούληδες» Ἱεράρχαι σιωποῦν.
◇ Ἐπιτίμιον τῆς ἀκοινωνησίας εἰς τούς κυβερνῶντας τῆς Μολδαβίας, ἐπειδή προωθοῦν τήν ὀμοφυλοφιλίαν.
◇ Φιλοπαπικόν παραλήρημα τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας.
◇ Ἡ «γιόγκα» ὑπηρετεῖ τό θρησκευτικόν σύστημα τοῦ ἰνδουϊσμοῦ καί ἔχει ἀν-τιχριστιανικάς θέσεις. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
◇ Σεβ. Σύρου: Ὕπουλος ἡ ἀποδόμησις τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας μας μέ ἐπικίνδυνα ψεύδη.
◇ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας «ἀπολογεῖται» διὰ τὸ Πατερικὸν κήρυγμά του. Ὄχι εἰς τὸ ρεῦμα τῆς μεταπατερικῆς «θεολογίας», τὸ ὁποῖον μεθοδεύει τὴν περιθωριοποίησιν τῆς Πατερικῆς Θεολογίας.
◇ Σεβ. Λαρίσης: Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ὁ Παράδεισος διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους. Διατί ἡ κατάργησίς της ὑπό τῶν πολιτικῶν θεωρεῖται ἀσεβής ἁρπαγή.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

Πηγή: https://simeron.wordpress.com/2013/06/22/kykloforei-to-fyllon-tis-21-6-13-tou-orthodoksou-typou/

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1981.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1981.

Κατεβάστε τα φύλλα 1888-1981 κάνοντας κλικ εδώ+

Συνέχεια

29/06/2013 Posted by | Κουμουνισμός, Μασονία, Ορθόδοξος τύπος, Ομοφυλοφιλία - gay pride | , , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 21.6.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 21ης Ἰουνίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

Ἐπίσημος ὁμολογία τοῦ προέδρου τῆς Ἀμερικῆς ὅτι εἶναι μουσουλμάνος.

Ἐπικίνδυνος ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν ὁδὸν τῶν Ἁγίων Πατέρων. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

Περὶ ὁμοφυλοφιλίας. Τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Διατὶ λέγομεν ὄχι εἰς τὴν δωρεὰν ὀργάνων ἀπὸ δότας εὑρισκομένους εἰς «ἐγκεφαλικὸν θάνατον». Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Ἐρωτήματα πρὸς τοὺς κυβερνῶντας διὰ τὴν νέαν… δημοσίαν τηλεόρασιν.

Ἂς λάβουν θέσιν διὰ τὸν ΑΜΚΑ.

Πολιτικὴ παράταξις «Κοινωνία»: Ποῖοι κίνδυνοι ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὸ κλείσιμον τῆς ΕΡΤ.

Πολιτισμικόν πόλεμον εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου διαβλέπει ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως.

Ἀνυπακοήν εἰς τόν νόμον διά τούς ἰμάμηδες εἰς τήν Θράκην ζητοῦν οἱ μειονοτικοί τῆς Ἀγκύρας.

Ἔκκλησις τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου πρός τόν Πατριάρχην Μόσχας.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

πηγή: http://www.impantokratoros.gr/2C8D9775.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1980.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1980.

Κατεβάστε τα φύλλα 1888-1980 κάνοντας κλικ εδώ+

Συνέχεια

22/06/2013 Posted by | Ορθόδοξος τύπος | , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Περιεχόμενα Θεοδρομίας Ιανουάριος – Μάρτιος 2013 (video- 2013)

Συνέχεια

17/06/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Θεοδρομία (περιοδικό), Video | , , , , | Σχολιάστε

Αρέσει σε %d bloggers: