ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Πέμπτο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Πέμπτο Μέρος (mp3).

14/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Τέταρτο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Τεταρτο Μέρος (mp3).

13/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Τρίτο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Τρίτο Μέρος (mp3).

12/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Δεύτερο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Δεύτερο Μέρος (mp3).

11/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὀμιλία περὶ Θείας Λειτουργίας, Δημήτριος Παναγόπουλος (mp3)

Ὀμιλία περὶ Θείας Λειτουργίας,

Δημήτριος Παναγόπουλος (mp3)

Πρώτο Μέρος 

09/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὀμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Πρώτο Μέρος (mp3).

Ὀμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ

Δημητρίου Παναγόπουλου 

Πρώτο Μέρος (mp3)

09/07/2011 Posted by | ΟΜΙΛΙΕΣ (mp3), Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε