ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Δωδέκατο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Δωδέκατο Μέρος (mp3).

Μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις ομιλίες από εδώ

 

 

 

21/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Ἐνδέκατο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Ἐνδέκατο Μέρος (mp3).

20/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Δέκατο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Δέκατο Μέρος (mp3).

19/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Ἔνατο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Ἔνατο Μέρος (mp3).

18/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Όγδοο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Ὅγδοο Μέρος (mp3).

17/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Ἔβδομο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Ἔβδομο Μέρος (mp3).

16/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Ἔκτο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Ἔκτο Μέρος (mp3).

15/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Αρέσει σε %d bloggers: