ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Χαῖρε δι’ Ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν (mp3) π. Σάββας Αγιορείτης

Κάντε κλικ εδώ: Χαῖρε δι’ Ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν (mp3)

21/11/2011 Posted by | πατήρ Σάββας Αγιορείτης, πατήρ Σάββας Αγιορείτης, mp3 | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαῖρε δι’ Ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν (mp3) π. Σάββας Αγιορείτης

Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο (Α και Β). π. Σάββας Αγιορείτης (mp3)

Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο

(Α).

π. Σάββας Αγιορείτης

(mp3)

Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο

(Β).

π. Σάββας Αγιορείτης

(mp3)

17/11/2011 Posted by | πατήρ Σάββας Αγιορείτης, πατήρ Σάββας Αγιορείτης, Περί προσευχής, mp3 | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο (Α και Β). π. Σάββας Αγιορείτης (mp3)