ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Συγκλονιστική μαρτυρία για την ύπαρξη της ψυχής

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Συγκλονιστική μαρτυρία για την ύπαρξη της ψυχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476e-mail: impireos@hotmail.com

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 19/2/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἡ πρόσφατη ἀποκάλυψι τοῦ εἰδεχθοῦς ἐγκλήματος δολοφονίας στήν Σιάτιστα Κοζάνης τοῦ νεαροῦ Κωνσταντίνου Πολύζου δημοσιοποίησε ἕνα ἐκπληκτικό γεγονός πού δυστυχῶς πέρασε ἀσχολίαστο καί τό ὁποῖο συντρίβει καί κονιορτοποιεῖ τό ἀθεϊστικό κοσμοείδωλο καί τίς ληρώδεις ἀνοησίες τῶν δῆθεν προοδευτικῶν ριζοσπαστῶν «διανοουμένων» ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο ὅ,τι φαίνεται καί ὅτι προέρχεται ἀπό τό πουθενά καί τήν τυχαιότητα καί βαδίζει στήν ἐκμηδένιση καί τήν ἀνυπαρξία, ἕνας τυχαῖος καί ἀνερμάτιστος κρῖκος σέ μία τυχαία καί ἀνερμάτιστη, ἄλογη καί ἀσυνείδητη διαδικασία ἐξέλιξης.

Τό συγκλονιστικό γεγονός ἐρείδεται στήν μαρτυρία τοῦ κ. Σαράντη Λιάκου κυνηγοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκεια κυνηγητικῆς ἐξορμήσεως ὁδηγήθηκε ἀπό τούς κυνηγητικούς του σκύλους στήν διαμελισμένη σορό ἀπό ἄγρια ζῶα τοῦ θύματος τῆς δολοφονίας Κων/νου Πολύζου, τήν ὁποία θεώρησε ὅτι ἀνήκει σέ ἀποθανόντα μετανάστη καί δέν ἐνημέρωσε αὐθωρεί τίς Ἀρχές. Ὅπως ὁ ἴδιος ὅμως κατέθεσε σέ ὄνειρό του ἐμφανίσθηκε τό θύμα τῆς δολοφονίας καί τοῦ ἀπεκάλυψε τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητός του, παρακινόντας τον νά ἐνημερώσει τίς Ἀστυνομικές Ἀρχές τῆς χώρας καί ἔτσι νά ξεκινήσει ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀγρίου καί φοβεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος. Τό ἀνωτέρω ἐκπληκτικό γεγονός δέν σχολιάστηκε ἀπό τούς «εἰδικούς» τῆς ἐνημέρωσης καί θεωρήθηκε ὡς ἀνάξιο προσοχῆς. Εἶναι ὅμως ἐξαιρέτως συγκλονιστικό καί ἀποδεικτικό τῆς ὑπάρξεως τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πού ὑπερβαίνει τό φυσικό θάνατο καί δέν ἐγκλείεται στήν ὑλική διάσταση τῆς ζωῆς.

Συνέχεια

20/02/2016 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Μητρ. Πειραιώς Σεραφειμ | , , , , | Σχολιάστε

Περιεκτική εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη του π. Θεοδώρου Ζήση στο korinthostv.gr (video-2015)

Την Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου (2015), ο αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, δίνει συνέντευξη στην δημοσιογράφο κα. Ευγενία Σουκαρά στην Κόρινθο. Ο π. Θεόδωρος, ευρισκόμενος σε σύντομη επίσκεψη στην αποστολική πόλη των Κορινθίων για ομιλία του διοργανωμένη από τους Συλλόγους «Ο Απόστολος Παύλος» και «Απόστολος Θωμάς», ομιλεί εφ΄ όλης της ύλης για φλέγοντα θέματα της εκκλησιαστικής επικαιρότητος.

Αναπτύσσει  τους λόγους για τους οποίους η εκκλησιαστική διδασκαλία πρέπει να είναι εύληπτη και επισημαίνει ότι η διδασκαλία των αγίων Πατέρων, σε αντίθεση με εκείνη των φιλοσόφων, είναι πάντοτε επίκαιρη, καθότι θεϊκή· εντοπίζει την πλάνη στην «μετα-πατερική θεολογία» και περιγράφει την σημερινή κατάσταση του διαλόγου με τους παπικούς («ρωμαιοκαθολικούς»), στον οποίο έλαβε μέρος και ο ίδιος στο παρελθόν συμβάλλοντας στην  καταδίκη της Ουνίας (Freising του Μονάχου, 1990). Η αγάπη προς τους ετεροδόξους και ετεροθρήσκους – συνεχίζει – επιβάλλει την απροκάλυπτη ομολογία της αληθείας, ενώ οι διαθρησκειακοί διάλογοι είναι βλαπτικοί. Ο π. Θεόδωρος σχολιάζει ακόμη το παράδειγμα των αγίων Νεομαρτύρων, καθώς και τις προοπτικές προσφοράς του σύγχρονου Μοναχισμού. Τέλος, απαντά στις κατηγορίες που τού αποδίδονται περί «φονταμενταλισμού» κ.τ.σ.

http://korinthostv.gr/

Πηγή: http://impantokratoros.gr/441DD1FD.el.aspx

14/02/2015 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Οικουμενισμός | , , , , , , | Σχολιάστε

Γέροντας Αρσένιος Κατερέλος – Σχόλια εις την Υπαπαντήν του Κυρίου (mp3)

Για να ακούσετε την ομιλία κάντε κλικ εδώ.

Ὁ Χριστός, ἄν καί δέν ὑπῆρχε λόγος, ἔπρεπε ὡς ἄνθρωπος νά ἐφαρμόση τόν Νόμο περί καθαρισμοῦ, γιά νά μή φανῆ στούς ἄλλους ὅτι ἦτο παραβάτης.

Κατά τόν Νόμο, κάθε παιδίο πού θά πρωτοάνοιγε τήν μήτρα τῆς μητέρας του θά ἦταν ἅγιο καί χρισμένο ἀπό τόν Θεό. Αὐτό ὅμως ἐφαρμόζεται μόνον στόν Χριστό καί αὐτή ἡ ρῆσις παίρνει ἀποκλειστικά χριστολογικό καί μεσσιανικό χαρακτῆρα, ἐφ᾽ ὅσον μόνον ὁ Χριστός ὄντως διήνοιξε τήν μήτρα τῆς παρθένου Μαρίας, ἐπειδή στίς ἄλλες μητέρας ὁ ἄνδρας διανοίγει τήν μήτραν.

Ὁ Συμεών προσδοκοῦσε τήν πραγματική παρηγοριά τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή τοῦ εἶχε φανερωθῆ ὅτι δέν θά ἀπέθνησκε προτοῦ ἴδη τόν Μεσσία. Μόλις ἀντίκρυσε τόν Χριστόν ἐζήτησε τήν ἀπόλυσί του καί διότι ἐφλέγετο νά ἀναγγείλη καί στόν Ἅιδη τήν ἔλευσι τοῦ Μεσσία.

Ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου Συμεών γιά τόν Χριστό, ὅτι «οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον», ἐκπληρώνεται ὅλο καί περισσότερο στίς ἡμέρες μας.

Ἄν καί ὁ Χριστός ἦταν νήπιο, ταυτόχρονα ἦτο ὁ πρό αἰώνων Θεός. Ὅσον ηὔξανε κατά τό κορμί, τοσοῦτον ἐφανερώνετο ἡ ἅμα τῇ συλλήψει ἐνυπάρχουσα εἰς Αὐτόν ἐνυπόστατη Σοφία τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ὁ σαρκωμένος Θεός ἠθέλησε νά δείχνη τήν σοφία Του ἀνάλογα μέ τό μέτρον τῆς ἡλικίας Του. Γι᾽ αὐτό, τήν ἐφανέρωνε πρός τά ἔξω σταδιακά.

Ὅπως ὁ Ἡσαΐας δεχόμενος τόν ἄνθρακα κατέστη ἄξιος νά εἶναι Προφήτης, τοιουτοτρόπως καί ὁ εὐλαβής Συμεών, ἔχων Ἅγιον Πνεῦμα, δέν κατεκάη. Γιά νά μή μᾶς κάψη ἡ Θεία Κοινωνία, πρέπει, διά τῆς ἐξομολογήσεως, νά ἔχωμε μέσα μας Χάριν Ἁγίου Πνεύματος.

»Ὑπαπαντή» σημαίνει »ἔρχομαι σέ συνάντησι μέ κάποιον ἄλλον». Εὔχομαι ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς νά συντελέση στήν προσωπική μας ὑπαπαντή-συνάντησι μετά τοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος
Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
(Ἑσπερινή ὁμιλία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος  4/2/2007)

Πηγή: http://impantokratoros.gr/D4880C66.el.aspx

03/02/2015 Posted by | πατήρ Αρσένιος Κατερέλος | Σχολιάστε

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (mp3-2014)

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (mp3-2014).

27/03/2014 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης. | 1 σχόλιο

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Μάθημα περί Θείας Λειτουργίας μέρος 1ον (video 2013)

π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ – Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης – Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2013 (26/11/2013)

μέσω Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Μάθημα περί Θείας Λειτουργίας μέρος 1ον (video 2013).

26/11/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης. | , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή ΙΓ’ Λουκά – Διδάσκαλε Αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομίσω; (mp3 – 2013)

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (24/11/2013) Ηχητικό αρχείο MP3 – Διάρκεια 00:29:42- Μέγεθος 27,1MB (24/11/2013)

μέσω π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή ΙΓ’ Λουκά – Διδάσκαλε Αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομίσω; (mp3 – 2013).

25/11/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης. | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή Θ’ Λουκά – Του άφρονος πλουσίου mp3 – 2013

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. 17/11/2013 Ηχητικό αρχείο MP3 – Διάρκεια 00:28:50- Μέγεθος 26,4MB 17/11/2013

μέσω π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή Θ’ Λουκά – Του άφρονος πλουσίου mp3 – 2013.

20/11/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης. | Σχολιάστε

Αρέσει σε %d bloggers: