ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἡ σημασία τῆς μετάνοιας. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

Συνήθιζα νά τόν ἐπισκέπτομαι συχνά. Μιά μέρα λοιπόν, ὅταν πῆγα, τόν βρῆκα νά διαβάζει. Χάρηκε, ὅπως πάντα, πού μέ εἶδε. Σηκώθηκε, μέ ἀσπάσθηκε κι ἔκανε νά ξαναπιάσει τό βιβλίο. Ἐγώ ὅμως εἶχα πάει ἐκεῖ γιά ν’ ἀκούσω λόγο ψυχωφελή ἀπ’ τό στόμα του. Γι’ αὐτό τόν παρακάλεσα νά διακόψει τή μελέτη του καί νά μοῦ μιλήσει γιά τή μετάνοια.

Χωρίς νά πολυσκεφτεῖ, μοῦ λέει:

μέσω Ἡ σημασία τῆς μετάνοιας. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος.

13/11/2013 Posted by | Αγ. Νήφων Επισκόπου Κωνσταντιανής | Σχολιάστε

   

Αρέσει σε %d bloggers: