ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

π. Θεόδωρος Ζήσης – Περί της Αγίας Πρόκλας της γυναίκας του Πιλάτου (video – 2013)

Συνέχεια

21/05/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Video | Σχολιάστε

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση – Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (2013) – mp3

Συνέχεια

21/05/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., mp3 | , , , , , | Σχολιάστε