ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Το θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου Λαζάρου (Σχόλια, ανάλυση) video 2013

Συνέχεια

01/05/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Video | , , , , , , | Σχολιάστε

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση – Μεγάλη Τετάρτη 2013 – mp3

Συνέχεια

01/05/2013 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., mp3 | , , , , , , | Σχολιάστε