ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἀναγνώστε τό φύλλον τῆς 15.06.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

◇ Ὅλαι αἱ παρεκτροπαί καί αἱ αὐθαιρεσίαι περί τήν Πίστιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς καταγράφονται ὑπό τῆς ἀντιοικουμενιστικῆς Συνάξεως κληρικῶν καί μοναχῶν.
◇ Σεβ. Γόρτυνος: Προδοσία τῆς Πίστεως τά συλλείτουργα καί ἡ θεία Κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν. Καλεῖ τόν πιστόν λαόν εἰς δυναμικάς ἀντιδράσεις.
◇ Τό προεκλογικόν αἴτημα κεντροαριστερῶν κομμάτων διά τόν διαχωρισμόν Κράτους-Ἐκκλησίας. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
◇ Ἕλληνες ξυπνῆστε! Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου.
◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἐζήτησεν ἀπό τόν Πατριαρχεῖον Μόσχας νά ἀναλάβη τήν διαχείρισιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
◇ Ἀπαράδεκτος οἰκουμενιστική ἐγκύκλιος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων. Ὁμιλεῖ περί διηρημένων Ἐκκλησιῶν υἱοθετώντας τήν αἱρετικήν θεωρίαν τῶν κλάδων. Πανηγυρίζει διά τήν ἵδρυσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἤ Αἱρέσεων.
◇ Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νά ὑλοποιήση τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους».
◇ Ἀποκαλύψεις τοῦ Σεβ. Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου διά τήν πορείαν τοῦ διαλόγου μετά τῶν Παπικῶν.
◇ Πιστεύουν ἀκόμη εἰς τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί εἰς τούς Πατέρας; .
◇ Οἰκουμενιστική συμπροσευχή εἰς τήν Αὐστριακήν πρωτεύουσαν.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-1562012.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1931.

Το φύλλο μπορείτε να το κατεβάσετε και από το 4shared κάνοντας κλικ εδώ: 1931.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ: +

View this document on Scribd

 

 

16/06/2012 Posted by | Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ὑπάρχουν στιγμές… (οἱ Ἀπόστολοι) Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23).

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

View this document on Scribd

Για να το κατεβάσετε από το 4shared, κάντε κλικ εδώ: +

16/06/2012 Posted by | Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, Σπίθα | , , , , , , , , | Σχολιάστε

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

View this document on Scribd

Για να το κατεβάσετε από το 4shared, κάντε κλικ εδώ: +

Πηγή: impantokratoros.gr

16/06/2012 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν | , , , , , , , , , | Σχολιάστε