ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Άγιοι της Εκκλησίας

Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είναι υπάρξεις εξωκοσμικές αλλά άνθρωποι ομοιοπαθείς μ’ εμάς. Η αγιότης είναι η ανοιχτή πρόσκληση της Κεφαλής της Εκκλησίας, του Ιησού Χριστού, που απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο όλων των εποχών, στη συμμετοχή στον Σταυρό Του που είναι το εχέγγυο της επιτυχίας της προσωπικής Ανάστασης.

Οι Άγιοι πήραν την γενναία απόφαση να συσταυρωθούν με τον Χριστό (μέσω του μαρτυρίου του αίματος ή της συνειδήσεως) συντρίβοντας τον «παλαιό άνθρωπο» δια της μετανοίας. Η χριστομίμητος ταπείνωσή τους είλκυσε την Θεία Χάρη που ενοίκησε σ’ αυτούς και τους κατέστησε θεοφόρους. Αυτή η απόλυτη ένωσή τους με τον Θεό είναι «η ψυχολογία της αγιότητος», όπως επισημαίνει ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Σε κάθε Άγιο ο Κύριος είναι τα πάντα και κάθε τι στην ψυχή του, στην συνείδησή του, στην καρδιά του και στο έργο του».

Οφείλουμε να τους ακολουθούμε με πιστότητα, ζήλο, αγάπη πολλή και ταπεινή μαθητική διάθεση, διότι «χωρίς αγάπη για τους Αγίους η ορθοδοξία κάποιου είναι ακρωτηριασμένη και η αίσθηση προσανατολισμού κλειστή- διότι κάποιος πρέπει να ακολουθεί τα παραδείγματα (π. Σεραφείμ Ρόουζ)».

Άγιοι Μάρτυρες
Οι άγιοι Μάρτυρες είναι αυτοί που υπέγραψαν την μαρτυρία της Πίστεως και της αγάπης τους προς τον Χριστό… (6/5/2011)
Απόστολοι και Ισαπόστολοι
Οι Απόστολοι είναι ο στενός κύκλος των δώδεκα και ο ευρύτερος των εβδομήκοντα μαθητών του Χριστού τους οποίους ο Ίδιος επέλεξε.
Νεομάρτυρες
Με τον όρο αυτόν δεν γίνεται κάποιος αξιολογικός διαχωρισμός των Αγίων. Οι Νεομάρτυρες δεν υστερούν σε τιμή και δόξα από τους αρχαίους… (5/5/2011)
Ομολογητές
Μια ιδιαίτερη κατηγορία στις τάξεις των Αγίων είναι οι ομολογητές…. (24/5/2011)
Ιεράρχες
Οι Άγιοι οι οποίοι κατείχαν την υψηλή χάρη της αρχιερωσύνης αποτελούν ειδική κατηγορία στο σώμα της Εκκλησίας μας… (24/5/2011)
Ορθόδοξοι Άγιοι της Δύσης
Ο δυτικός κόσμος ήταν καθαρώς Ορθόδοξος, με την ίδια ευλάβεια, άσκηση και την ίδια τοποθέτηση που είχαν οι ανατολικές Ορθόδοξες χώρες… (5/3/2010)
Όσιοι
Στην αρχαία ελληνική το επίθετο «όσιος» σημαίνει αυτός που είναι αφιερωμένος στον Θεό…. (15/5/2011)
Ρώσοι Νεομάρτυρες και ομολογητές
Αρχιμ. Νεκταρίου Αντωνοπούλου. Το βιβλίο αυτό αξίζει να διαβασθή από περισσοτέρους Έλληνας. Έχει πολλά να μας προσφέρη … (13/10/2010)
Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ανδρόνικος (1918)
Αθεϊστικά εγκλήματα. Βασικά βιογραφικά στοιχεία τον Ιερομάρτυρος Ανδρονίκου … (23/2/2012)
Ιερομάρτυς Ηλίας και Πρεσβυτέρα Ευγενία
Νοεμάρτυρες του ολοκληρωτικού καθεστώτος της Ρωσίας (1934) … (24/11/2011)
Εχθρός του Λαού
Η σταυρική πορεία του Αγίου Νεομάρτυρα π. Παύλου Ανσίμωφ (1891-1937)… (30/6/2011)
Η Ρωσίδα Νεομάρτυς Λυδία
Η Ρωσίδα Νεομάρτυς Λυδία και οι στρατιώτες Κύριλλος και Αλέξιος… (18/6/2010)
Ρουμάνοι Ομολογητές και Μάρτυρες του 20ου αιώνα
Συνταρακτικά περιστατικά φυλακισμένων Ρουμάνων ομολογητών και μαρτύρων του 20ου αιώνα την περίοδο των διωγμών του αθεϊστικού καθεστώτος (10/9/09)
Ένδεκα χιλιάδες νεομάρτυρες Κληρικοί και Μοναχοί
Ένδεκα χιλιάδες νεομάρτυρες Κληρικοί και Μοναχοί πυροβολήθηκαν το 1918 στη Μονή Οράνκι της Ρωσίας … (5/6/08)

Πηγή:  http://www.impantokratoros.gr/21E74AD2.el.aspx

07/05/2012 Posted by | Περί αγίων | , , , , , , , | Σχολιάστε

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή του Παραλύτου (mp3)

π. Θεόδωρος Ζήσης – Κυριακή του Παραλύτου (mp3)
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/61F91763.el.aspx
06-05-2012

07/05/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Αναγνώσματα Κυριακής, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Video | Σχολιάστε