ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

«Γεύσασθε» Ιωάννου Κλαδά υπό Ιωάννου (ήχος πρώτος Δανιηλ). video

 

 

09/03/2012 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, mp3, Video | , , , , , , , | Σχολιάστε

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 09.03.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Προκλητικόν τό Φανάρι ὑπερασπίζεται τήν αἵρεσιν τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας.
Ἀποκαλεῖ «ἀρρωστημένα μυαλά» ὅσους «ξεσκεπάζουν» τούς πατρομάχους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

◇ Καυτά ἐρωτήματα τοῦ Σεβ. Πειραιῶς πρός τούς Ὀρθοδόξους στυλοβάτας τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀποκαλύπτει τά σχέδια τῆς παναιρέσεως εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τονίζει πῶς ὁ Παπισμός ἐπιχειρεῖ νά ἀπορροφήση τήν Ὀρθοδοξίαν μέσῳ τῆς Οὐνίας.

◇ Εἰς τόν Πειραιᾶ ἑωρτάσθη αὐθεντικῶς ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.

◇ «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου…». Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.

◇ Νέο «ξέσπασμα» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἐναντίον τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας μας.

◇ Σεβ. Πειραιῶς: Χρειαζόμεθα ἕνα νέον πολιτικὸν προσωπικὸν, διὰ νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν Ἑλληνισμόν.

◇ Σεβ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς: Μὲ λάβαρον τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τοὺς θεοφόρους Πατέρας νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὰς αἱρέσεις..

◇ «Ὁ τελευταῖος κύκλος τῶν γεγονότων τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ θὰ ἀποκαλυφθῆ ἀπὸ Πατέρας ὡς ἦτο ὁ π. Παΐσιος καὶ ὁ π. Πορφύριος» ἐπισημαίνει εἰς ἐγκύκλιον κήρυγμά του ὁ Σεβ. Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας.

◇ Ἀπὸ τὴν πατερικὴν εἰς τὴν ἁγιορειτικὴν ἀσκητικὴν παράδοσιν. Τοῦ κ.Ἰωάννη Τάτση.
◇ Ἑτοιμάζουν τὴν Μεγάλην Ἀλβανίαν μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Τούρκων.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-832012.el.aspx

Διαβάστε το φύλλο από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, κάνοντας κλικ εδώ: Φύλλο 1918.

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται μόνο 21 φύλλα αναρτημένα.

Μετά από 21 εβδομάδες θα μπορείτε να το διαβάσετε, ή να το κατεβάσετε από εδώ: 1918. 

ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd από το παρακάτω παράθυρο.

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

09/03/2012 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., Μητρ. Πειραιώς Σεραφειμ, Ορθόδοξος τύπος, Περί ομολογίας | , , , , , , , , | Σχολιάστε

Προσευχή για να μάθεις να κάνεις υπομονή (Ψαλμ. 39).

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

View this document on Scribd

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να το κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ: +


09/03/2012 Posted by | ψαλμοί, Περί προσευχής, Ψαλμοί για κάθε περίπτωση. | , , , , , , , , | Σχολιάστε