ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ρουμάνικο ψαλτοτράγουδο: Καθαρός ουρανός (Μονή Καρμαζάν)

17/01/2012 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, mp3, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Πάτερ Παϊσιος ζωή μετά θάνατον

17/01/2012 Posted by | πατήρ Παίσιος, Περί θανάτου, mp3, Video | , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ὁ Εὐλόγιος καί ὁ ἀνάπηρος

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΡΑΣΗ ΤΟΥ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ἀπό τό βιβλίο «ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ»ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ὁ μακάριος Εὐλόγιος, κεντρισμένος ἀπό τόν θεῖο ἔρωτα, ἐγκατέλειψε τούς κοσμικούς θορύβους, τίς δόξες, τήν μόρφωση, τά πλούτη καί ἀκολούθησε τόν ἑξῆς δρόμο γιά τήν σωτηρία του:Βρῆκε στήν ἀγορά τῆς πόλεως ἕναν ἀνάπηρο χωρίς χέρια καί πόδια. Ἀφοῦ συλλογίσθηκε τήν δυστυχία του, προσευχήθηκε καί ἔδωσε ὑπόσχεση στόν Θεό:Κύριε, στό ὄνομά Σου, παίρνω αὐτόν τόν σακάτη καί τόν περιποιοῦμαι μέχρι θανάτου, γιά νά σωθῶ μ’ αὐτή τήν προσφορά. Χάρισέ μου ὑπομονή νά τόν ὑπηρετῶ.Τόν πλησίασε ἔπειτα καί τοῦ εἶπε:-    Θέλεις νά σέ πάρω στό κελλί μου καί νά σέ ὑπηρετῶ; Συνέχεια →

17/01/2012 Posted by | Περί υπομονής, Περί ασκήσεως, Περί αγάπης, Περί ελεημοσύνης, Περί μετανοίας, ΨΥΧΩΦΕΛΙΜΑ | , , , , , , , , , | Σχολιάστε