ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Πυρηνική φρενίτιδα από τη Ρωσία: Ομοβροντία SLBS Bulava (βίντεο)

ImageΣυνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας μέσα από την ένταξη νέων πυραυλικών συστημάτων τόσο αυτοκινούμενων όσο και στατικών με αποκορύφωμα την σημερινή επιτυχημένη δοκιμή εκτόξευση δύο ταυτοχρόνως βαλλιστικών πυραύλων SS-NX-30 Bulava.

Η σημερινή δοκιμή σηματοδοτεί την 4η επιτυχημένη δοκιμή εντός του 2011 από το υποβρύχιο Yury Dolgoruky κλάσης Borei και την 18η συνολικά από την αρχή του προγράμματος δοκιμών το οποίο μετρά 7 αποτυχημένες εκτοξεύσεις και 11 επιτυχημένες.

Τα υποβρύχια της κλάσης αυτής (Borei) θα εξοπλιστούν με 16 πυραύλους  SS-NX-30 Bulava και θα αποτελούν για πολλές δεκαετίες της πυρηνική αιχμή του δόρατος της Ρωσίας.

Η σημερινή δοκιμή ήταν ιδιαίτερης σημασίας διότι επετεύχθη η ταυτόχρονη εκτόξευση δύο

πυραύλων SS-NX-30 Bulava από την Λευκή θάλασσα με τελική κατάληξη το πεδίο δοκιμών Kura στην περιοχή της χερσονήσου Kamchatka.

Ο πύραυλος SS-NX-30 Bulava έχει μήκος 11,5 μέτρα, διάμετρο 2 μέτρα, βάρος 36,8 τόνους, εμβέλεια 8-10.000 χλμ, και μπορεί να φέρει μέχρι και 10 πυρηνικές κεφαλές των 150 kt έκαστη.

Ο πύραυλος πρόκειται να ενταχτεί στην δύναμη του πυραυλικού οπλοστασίου του ρωσικού Ναυτικού το 2012 μαζί με το πρώτο υποβρύχιο κλάσης Borei, SSBN Yury Dolgoruky.

Συνολικά θα κατασκευαστούν 170 πύραυλοι SS-NX-30 Bulava οι οποίοι θα εξοπλίσουν 3 υποβρύχια κλάσης Borei I και 5 κλάσης Borei II τα οποία θα μπορούν να φέρουν 20 πυραύλους αντί για 16 όπως η αρχική έκδοση της κλάσης.

μέσω DefenceNet – Πυρηνική φρενίτιδα από τη Ρωσία: Ομοβροντία SLBS Bulava (βίντεο).

23/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Παγκόσμια θέματα | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πυρηνική φρενίτιδα από τη Ρωσία: Ομοβροντία SLBS Bulava (βίντεο)

Χριστούγεννα – Πρωτούγεννα…

23/12/2011 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χριστούγεννα – Πρωτούγεννα…

Υπογράφηκε το δάνειο των 2,5 δις ευρώ της Κύπρου από την Ρωσία

Υπογράφηκε η διακρατική συμφωνία μεταξύ  του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Κίκη Καζαμία, και του υφυπουργού Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι Στόρτσακ για την λήψη του δανείου ύψους 2,5 δις ευρώ από την Κύπρο.

Η συμφωνία υπογράφηκε στην Μόσχα και η πρώτη δόση του δανείου ύψους 590 εκατ. ευρώ θα  καταβληθεί πριν από το τέλος του χρόνου.  Το ίδιο ποσό θα καταβληθεί το Φεβρουάριο και η Τρίτη δόση θα καταβληθεί 1.320 εκατ. ευρώ, θα δοθεί τον προσεχή Μάρτιο.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

μέσω DefenceNet – Υπογράφηκε το δάνειο των 2,5 δις ευρώ της Κύπρου από την Ρωσία.

23/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπογράφηκε το δάνειο των 2,5 δις ευρώ της Κύπρου από την Ρωσία

Προσευχή ἐπί τῇ μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Εὐγενίας.

Ἦχος δ’

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐν κυμβάλοις ἠχήσωμεν, ἐν ᾠδαῖς ἀλαλάξωμεν, ἡ Χριστοῦ ἀνάδειξις πεφανέρωται, τῶν Προφητῶν τὰ κηρύγματα, τὸ πέρας ἐδέξαντο· ὃν γὰρ ἔφησαν σαρκί, τοῖς βροτοῖς ἐμφανίζεσθαι, ἀποτίκτεται, ἐν ἁγίῳ Σπηλαίῳ, καὶ ἐν φάτνῃ, ἀνακλίνεται ὡς βρέφος, καὶ σπαργανοῦται ὡς νήπιον. […]

Ἦχος β’

Ὅτε, ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὅτε, προμηθείᾳ θεϊκῇ, προγινωσκομένη προῆλθες, ἔξω τῆς πόλεως, κόσμου τὴν τερπνότητα, σαφῶς κατέλιπες, καὶ ψαλμῶν ἐπακούσασα τερπνῆς μελῳδίας, θείας ἐπιγνώσεως, φωτὶ κατηύγασαι· φόβον ἐν γαστρὶ δὲ λαβοῦσα, θεῖον καὶ σωτήριον Πνεῦμα, τοῖς συνοδοιπόροις σου ἀπέτεκες. […]

Δόξα… Καὶ νῦν … Ἦχος πλ. β’

Σπήλαιον εὐτρεπίζου· ἡ Ἀμνὰς γὰρ ἥκει, ἔμβρυον φέρουσα Χριστόν. Φάτνη δὲ ὑποδέχου, τὸν τῷ λόγῳ λύσαντα, τῆς ἀλόγου πράξεως ἡμᾶς τοὺς γηγενεῖς· Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, μαρτυρεῖτε θαῦμα τὸ φρικτόν· καὶ Μάγοι ἐκ Περσίδος, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν, τῷ Βασιλεῖ προσάξατε, ὅτι ὤφθη Κύριος ἐκ Παρθένου Μητρός· ὃν περ καὶ κύψασα δουλικῶς, ἡ Μήτηρ προσεκύνησε, καὶ προσεφθέγξατο τῷ ἐν ἀγκάλαις αὐτῆς· Πῶς ἐνεσπάρης μοι; ἢ πῶς μοι ἐνεφύης, ὁ λυτρωτής μου καὶ Θεός;

 Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἀπεγράφετο ποτέ, σὺν τῷ πρεσβύτῃ Ἰωσήφ, ὡς ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, ἐν Βηθλεὲμ ἡ Μαριάμ, κυοφοροῦσα τὴν ἄσπορον κυοφορίαν. Ἐπέστη δὲ καιρὸς ὁ τῆς Γεννήσεως, καὶ τόπος ἦν οὐδεὶς τῷ καταλύματι· ἀλλ’ ὡς τερπνὸν παλάτιον τὸ Σπήλαιον, τῇ Βασιλίδι ἐδείκνυτο. Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

 http://analogion.gr/glt/texts/Dec/24.uni.htm

23/12/2011 Posted by | Λειτουργικά | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή ἐπί τῇ μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Εὐγενίας.

Βηθλεέμ ετοιμάζου κλπ. από την ακολουθία των Μ. Ορών Ι.Μ. Βατοπεδίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ

Ἦχος πλ. δ’ Ποίημα Σωφρονίου

Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω, ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς τὸ καθ’ ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν.

Ἦχος πλ. δ’

Τάδε λέγει Ἰωσὴφ πρὸς τὴν Παρθένον· Μαρία, τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, καὶ τὸν νοῦν καταπλήττομαι! Λάθρα τοίνυν ἀπ’ ἐμοῦ, γενοῦ ἐν τάχει. Μαρία, τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀντὶ τιμῆς αἰσχύνην, ἀντ’ εὐφροσύνης, τὴν λύπην, ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι, τὸν ψόγον μοι προσήγαγες. Οὐκ ἔτι φέρω λοιπόν, τὸ ὄνειδος ἀνθρώπων· ὑπὸ γὰρ Ἱερέων ἐκ τοῦ ναοῦ, ὡς ἄμεμπτον Κυρίου σὲ παρέλαβον· καὶ τὶ τὸ ὁρώμενον;

Ἦχος πλ. β’

Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν, ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφείς. Φάτνῃ πενιχρᾷ Υἱὸς μονογενής, κείμενος ὁρᾶται βροτός· καὶ σπαργάνοις πλέκεται, ὁ τῆς δόξης Κύριος, καὶ Μάγους ἀστὴρ μηνύει, εἰς αὐτοῦ προσκύνησιν, καὶ ἡμεῖς μελῳδοῦμεν·Τριὰς Ἁγία, σῶσον τὰς ψυχὰς ἠμών.

 Ἦχος γ’

Ἰωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν, πῶς ἐκ τὼν ἁγίων ἣν παρέλαβες Κόρην, ἔγκυον φέρεις ἐν Βηθλεέμ; Ἐγὼ φησι, τοὺς Προφήτας ἐρευνήσας, καὶ χρηματισθεὶς ὑπὸ Ἀγγέλου, πέπεισμαι, ὅτι Θεὸν γεννήσει ἡ Μαρία ἀνερμηνεύτως· οὗ εἰς προσκύνησιν, Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἥξουσι, σὺν δώροις τιμίοις λατρεύοντες. Ὁ σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς, Κύριε, δόξα σοι.

http://webcache.googleusercontent.com/

23/12/2011 Posted by | Ύμνοι και ωδές πνευματικές, ΓΕΝΙΚΑ, mp3, Video | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βηθλεέμ ετοιμάζου κλπ. από την ακολουθία των Μ. Ορών Ι.Μ. Βατοπεδίου.

Πάνω από 4.000 δέματα αγάπης μοίρασε ο Πειραιώς Σεραφείμ

Πάνω από 4.000 δέματα αγάπης μοίρασε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, σε οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση, παρουσία του Πειραιώτη Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Κων/νου Αρβανιτόπουλου.

Να αναφερθεί ότι ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, προσφέρει εκτός από δέματα αγάπης και χρηματικά βοηθήματα σε ειδικές περιπτώσεις.

Τέλος ευχήθηκε σε όλους καλά χριστούγεννα, και σύντομα με την βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν…

μέσω Πάνω από 4.000 δέματα αγάπης μοίρασε ο Πειραιώς Σεραφείμ.

23/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πάνω από 4.000 δέματα αγάπης μοίρασε ο Πειραιώς Σεραφείμ

Αποφάσισαν την προφυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ

To Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε πριν λίγο να προφυλακιστεί ο ηγούμενος της Ι. Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, για την υπόθεση του «σκανδάλου» της Μονής Βατοπαιδίου.

Αυτή την ώρα γράφεται το ένταλμα σύλληψης, το οποίο θα αναφέρεται στην προφυλάκιση του Ηγουμένου.

Πληροφορίες πάντως της Romfea.gr, αναφέρουν ότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Ηγούμενος θα παραμείνει φρουρούμενος στη Μονή Βατοπαιδίου, η θα οδηγηθεί σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα.

Από τον Ηγούμενο Εφραίμ, ως φαίνεται, ξεκίνησε η «κάθαρση» στην Ελλάδα.

Κι ας μένουν ένα σωρό (επιβεβαιωμένα) σκάνδαλα ατιμώρητα και πολιτικοί να απολαμβάνουν τα πλούσια οφέλη της «πολιτικής» διαδρομής τους και επιχειρηματίες που χρωστούν εκατομμύρια να απολαμβάνουν τα Χριστούγεννά τους σε κάποιο χειμερινό θέρετρο εντός ή εκτός Ελλάδος…

Να τους χαιρόμαστε!

http://www.romfea.gr

23/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσισαν την προφυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ