ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ο Αρχιεπίσκοπος συγχαίρει τους μεταπατερικούς θεολόγους

Τήν Παρασκευήν 2αν Δεκεμβρίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ἐδέχθη εἰς τό Ἀρχιεπισκοπικόν Μέγαρον τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρόν του Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, συμφώνως πρός ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος εἶπε: «Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τὴν εὐαρέσκεια καὶ ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν πλούσια καὶ καρποφόρα δράση τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν, ἐνῶ δέν παρέλειψε νὰ ἐπαναλάβει τὴ στήριξη καὶ ἐκτίμησή του γιὰ τὸ πρωτοποριακὸ ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖται στὸ Βόλο. Σημείωσε δὲ ὅτι στὴν μεταβατικὴ καὶ ἀπρόβλεπτη αὐτὴ περίοδο, ποὺ διανύουμε, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ φωνὲς σὰν τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου, γιʼ αὐτὸ καὶ ἐνθάρρυνε τοὺς ὑπευθύνους της νὰ συνεχίσουν στὸν ἴδιο δρόμο, ἀψηφώντας τὶς ἀνοίκειες καὶ ἄδικες ἐπιθέσεις»…

μέσω ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Ο Αρχιεπίσκοπος συγχαίρει τους μεταπατερικούς θεολόγους.

15/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Αρχιεπίσκοπος συγχαίρει τους μεταπατερικούς θεολόγους

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» ΕΝΟΤΗΤΑ 10η

Όμως, παρόλο που (ο Νώε) τους είχε γίνει υπόδειγμα και για την αθωότητά του, και τους προανήγγειλε εξαιτίας της δικαιοσύνης του τον κατακλυσμό κατά το εκατοστό έτος τους, δεν μετανόησαν. Τους είπε, “Από κάθε σάρκα (γένος) πρόκειται να έλθουν, για να διασώζωνται μαζί μου στην κιβωτό“, και (τον) περιεγέλασαν, “Πως θα έλθουν απ’ οπουδήποτε ζώα και πτηνά, τα οποία είναι πανταχού διεσπαρμένα;” Και τού είπε πάλι ο Κύριός του, “Εισέλθετε στην κιβωτό συ και όλος ο οίκος σου, διότι σε είδα δίκαιο σ’ αυτή τη γενεά˙ και απ’ τα καθαρά κτήνη πάρε μαζί σου επτά ζεύγη και απ’ τα ακάθαρτα δυο ζεύγη”.

Ονόμασε δε “καθαρά” τα ήμερα, και “ακάθαρτα” τα βλαβερά. Διότι (ο Θεός) πολλαπλασίασε ακόμη κι απ’ την αρχή τα καθαρά (ζώα). Και, ιδού, η θέα ελέγχει εκείνο πού ο λόγος δεν είχε ελέγξει. “Σε επτά ημέρες από σήμερα θα στείλω στη γη βροχή για σαράντα ημέρες και νύκτες και θα καταστρέψω ότι δημιούργησα”(Γεν 7, 4).

http://www.egolpion.com/efraim_genesis_10.el.aspx

15/12/2011 Posted by | Αγ. Εφραίμ του Σύρου | , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» ΕΝΟΤΗΤΑ 10η

Η ομάδα αίματος προδιαθέτει τον οργανισμό για συγκεκριμένες παθήσεις

Είναι δυνατόν η ομάδα του αίματός μας να μας προδιαθέτει για την ανάπτυξη μιας ασθένειας ή αντίθετα να μας προστατεύει από μια άλλη; Οι γιατροί είχαν παρατηρήσει τέτοιες συσχετίσεις από πολύ παλιά, αλλά παρέμεναν πάντοτε σχεδόν ανεκδοτολογικές. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών όμως σύγχρονες μέθοδοι γονιδιωματικής ανάλυσης, αλλά και κλασικού τύπου επιδημιολογικές μελέτες έχουν φέρει στο φως πληθώρα δεδομένων που συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η ομάδα του αίματός μας σχετίζεται με κάποιες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα σύνδεσης ομάδας αίματος με ασθένεια προέρχεται από μελέτη αμερικανών επιστημόνων, αφορά τις καρδιοπάθειες και δημοσιεύθηκε στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση «The Lancet» (τεύχος 377, 2011, σελ. 383-392).  ………..  μέσω Ανδρομέδια Ελλάς.

15/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Επιστημονικά | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ομάδα αίματος προδιαθέτει τον οργανισμό για συγκεκριμένες παθήσεις

Αν οι κατηγορίες δεν αναφέρονται και σε άλλον, σιωπούμε… Αγ. Ιωάννου Κλίμακος

ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ 4, 129.

Περὶ τῆς μακαρίας, καὶ ἀειμνήστου ὑπακοῆς.

Κείμενο και μετάφραση

129. Σκοπήσωμεν καὶ διακρίνωμεν, καὶ νήψωμεν· ποτὲ μὲν κατηγορούμενοι πρὸς τὸν ποιμένα εὐχαρίστως ὑπομένειν, καὶ ἡσυχίως ὀφείλομεν· ποτὲ δὲ πρὸς αὐτὸν πληροφορίαν ποιήσασθαι. Ἐμοὶ δοκεῖ ἐπὶ πᾶσι μὲν τοῖς ἀτιμίαν ἡμῖν προξενοῦσι σιωπᾷν· κέρδους γὰρ ὥρα ἐστίν· ἐπὶ δὲ τοῖς εἰς πρόσωπον ἑτέρου ἀνατρέχουσιν ἀπολογεῖσθαι, διὰ τὸν σύνδεσμον τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ἀλύτου εἰρήνης.

129. Ἂς ἐξετάσωμε καὶ ἂς δείξωμε διάκρισι καὶ προσοχὴ στὸ ἑξῆς σημεῖο: Σὲ ποιὲς περιπτώσεις, ἐνῷ μᾶς κατηγορεῖ ὁ Ποιμὴν πρέπει νὰ ὑπομένωμε εὐχάριστα καὶ σιωπηλά, καὶ σὲ ποιὲς περιπτώσεις πρέπει νὰ τοῦ δίδωμε ἐξηγήσεις. Ἡ γνώμη μου εἶναι: Σὲ ὅσα προξενοῦν στὸν ἑαυτό μας ἀτιμία, νὰ σιωποῦμε, διότι ἡ ὥρα αὐτὴ εἶναι ὥρα πνευματικοῦ κέρδους. Ὅταν ὅμως οἱ κατηγορίες ἀναφέρωνται καὶ σὲ ἄλλο πρόσωπο, νὰ ἀπολογούμεθα γιὰ νὰ μὴ σαλευθῆ ὁ δεσμὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης.

Πηγή (επεξεργασμένου) αχραίου κειμένου: http://remacle.org/bloodwolf/eglise/climaque/table.htm

Η μετάφραση είναι της Ι.Μ. Παρακλήτου

15/12/2011 Posted by | σε τεμάχια ημερήσιας ανάγνωσης | , , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αν οι κατηγορίες δεν αναφέρονται και σε άλλον, σιωπούμε… Αγ. Ιωάννου Κλίμακος

Τί δῶρο θά κάνουμε στόν Χριστό Μας τήν ἡμέρα τῶν Γενεθλίων Του;

«Βρισκόμαστε στή Βηθλεέμ. Στό σπήλαιο πού γεννήθηκε ὁ Χριστός μας. Εἶναι νύχτα Χριστουγέννων. Ἕνας ἅγιος καί συνάμα σοφός ἀσκητής προσεύχεται ἀπό ὥρα γονατιστός μέσα στό ἅγιο Σπήλαιο.

Τό ὄνομά του: ἅγιος Ἱερώνυμος[1].

Ἐκείνη τήν νύχτα εἶχε ἀφήσει τό ἀσκητήριο του, πού ἦταν δυό βήματα ἀπό τό ἅγιο Σπήλαιο· αὐτή ἡ παγωμένη σπηλιά εἶχε, πρίν περίπου 400 χρόνια, φιλοξενήσει τό νεογέννητο Χριστό μας.

Ὁ ἅγιος Ἰερώνυμος εἶχε ἀποφασίσει ἐκείνη τή νύχτα νά τήν περάσει μέ προσευχή ξάγρυπνος μπροστά στήν Ἁγία Φάτνη.

Ἡ καρδιά του ἦταν γεμάτη εὐγνωμοσύνη γιά τή μεγάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ: νά μᾶς στείλει τόν Υἱό Του τόν Μονογενῆ, τό μονάκριβο παιδί Του στή γῆ, γιά νά μᾶς κάνει καί μᾶς θεούς· νά μᾶς γλυτώσει ἀπό τά πάθη, τίς ἁμαρτίες καί τίς ἐνοχές μας καί νά μᾶς δώσει τή Ζωή.

Σκεφτόταν τά λόγια τοῦ εὐαγγελιστοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου: «Ὁ Λόγος Σάρξ ἐγένετο».

μέσω ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Τί δῶρο θά κάνουμε στόν Χριστό Μας τήν ἡμέρα τῶν Γενεθλίων Του;.

15/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Περί προσευχής, Περί θαυμάτων, Περί μετανοίας | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τί δῶρο θά κάνουμε στόν Χριστό Μας τήν ἡμέρα τῶν Γενεθλίων Του;

Το μποζόνιο Higgs δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό

….Σύμφωνα με τη θεωρία του Higgs, το μποζόνιο ήταν ο παράγοντας που έκανε δυνατή την ύπαρξη των αστέρων, των πλανητών, και της ζωής, προσφέροντας μάζα στα πιο στοιχειώδη σωματίδια, τους κύβους δόμησης του σύμπαντος. Εξ ου και η ονομασία του: «το σωματίδιο του Θεού».

«Χωρίς αυτό, ή κάτι σαν κι αυτό, όλα τα σωματίδια απλά θα στριφογύριζαν μέσα στο σύμπαν με την ταχύτητα του φωτός», λέει η επιστήμων ερευνήτρια του Atlas, Pippa Wells.

Και συμφωνεί, πως το μποζόνιο δεν έχει καμία σχέση με θεολογικές αναζητήσεις. «Όταν το ακούω θυμώνω. Μπερδεύει τον απλό κόσμο σχετικά με το τι ακριβώς κάνουμε εδώ στο CERN», λέει.

Ο όρος «σωματίδιο του Θεού» ξεκίνησε το 1993, με αφορμή τον τίτλο ενός βιβλίου του Αμερικανού νομπελίστα Leon M Lederman.

Το βιβλίο είχε ως θέμα του την ιστορία της σωματιδιακής φυσικής, και ο τίτλος του ήταν The God Particle: If the Universe is the Answer, What is the Question? (Το σωματίδιο του Θεού: Αν το σύμπαν είναι η απάντηση, τότε ποιο είναι το ερώτημα;).

Ο Lederman, σύμφωνα με συναδέλφους του, ήθελε να ονομάσει το βιβλίο The Goddamned Particle (Το καταραμένο σωματίδιο), ώστε να ταιριάζει περισσότερο με την επιστημονική απόγνωση για την αποτυχημένη αναζήτηση του σωματιδίου. Ο εκδοτικός οίκος όμως αρνήθηκε, επειδή μπορεί να αντιδρούσε το ιδιαίτερα θρησκόληπτο αμερικανικό αναγνωστικό κοινό, και έτσι έπεισε τον Lederman να χρησιμοποιήσει άλλον τίτλο.

«Ο Lederman θα πρέπει να λογοδοτήσει…», είπε πριν από 6 χρόνια ο ίδιος ο Higgs, που σήμερα είναι 82 ετών.

μέσω Το μποζόνιο Higgs δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό | ANTINEWS.

15/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ | , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το μποζόνιο Higgs δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης. Μετάλλιο στον πάπα (2011).

Σχετικά με το χρυσό μετάλλιο που δόθηκε στον πάπα από μεταπτυχιακούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και τη μετέπειτα δήλωση του προέδρου της Σχολής Χρυσοστόμου Σταμούλη.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Σχόλια στην Επικαιρότητα (15ο βίντεο – 2011)

Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης
Σχόλια στην Εκκλησιαστική Επικαιρότητα
με τον π. Θεόδωρο Ζήση
Ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Α.Π.Θ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Νοεμβρίου 2011

http://www.impantokratoros.gr/ptheodoros_ekklhsiastikh_epikairothta.el.aspx

15/12/2011 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Video | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης. Μετάλλιο στον πάπα (2011).