ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Φεύγουν 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2015

Η Τρόικα που συναντήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρη Ρέππα, ζήτησε 150.000 αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων ως το 2015, προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι δημόσιες δαπάνες. Η δέσμευση αυτή της κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα μπει και ως όρος στο μνημόνιο που θα συνοδεύει τη νέα δανειακή σύμβαση.Ο κ. Ρέππας, όπως αναφέρουν πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», παρουσίασε στην Τρόικα, τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εργασιακή εφεδρεία, η οποία, ως γνωστόν, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε… φιάσκο. Στελέχη του υπουργείου επισημαίνουν ότι οι εκπρόσωποι της Τρόικας δεν τοποθετήθηκαν σ´αυτό το ζήτημα, επιμένοντας όμως ότι ως το 2015 θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει 150.000 υπάλληλοι.       …………….   μέσω Φεύγουν 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2015.

13/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Εθνικά θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Φεύγουν 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2015

Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος (14/12)

Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος, Άγιοι Φιλήμων, Απολλώνιος, Αρριανός και οι τέσσερις ΠροτεκτοράτοιΟι Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος (κατ’ άλλους Κορωνάτος) έζησαν στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. Κατάγονταν από τη Βιθυνία και κατοικούσαν στην Καισαρεία και ανήκαν όλοι σε διακεκριμένες οικογένειες. Ήταν χαρακτήρες ταπεινοί και αγαπούσαν το Θεό «ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ» (Β’ προς Κορινθίους, στ’ 6), δηλαδή με αγάπη πραγματική και ελεύθερη από υποκρισία. Γι’ αυτό απέφευγαν το θόρυβο της δημοσιότητας, αλλά όμως ήταν πασίγνωστοι για τη γεμάτη ελεημοσύνες ζωή τους.

Ο έπαρχος Κουμβρίκιος, φανατικός ειδωλολάτρης, βλέποντας να προοδεύουν οι χριστιανοί, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους περιορίσει. Αυτή η κατάσταση έκανε το Λεύκιο και πήγε στον έπαρχο. Τον παρακάλεσε να είναι μετριότερος προς τους χριστιανούς. Μόλις το άκουσε αυτό ο Κουμβρίκιος, αμέσως τον συνέλαβε και τον καταδίκασε σε θάνατο. Και το πρωί, έξω από την πόλη τον αποκεφάλισε.

Το γεγονός λύπησε τους χριστιανούς, αλλά άναψε ακόμα περισσότερο τη φλόγα της πίστης προς το Χριστό. Μετά από δύο ημέρες, πήγε άλλος χριστιανός στον έπαρχο, ο Θύρσος. Θαρραλέα του είπε ότι η ειδωλολατρία είναι πλάνη και ότι τελικός νικητής θα είναι ο Χριστός. Αυτά και άλλα πολλά σοφά λόγια του Θύρσου, τα άκουσε και ένας ιερέας των ειδώλων, ο Καλλίνικος. Η ψυχή του φωτίστηκε και δήλωσε ότι είναι χριστιανός. Τότε, επί τόπου ο έπαρχος αποκεφάλισε τον Καλλίνικο και πριόνισε το Θύρσο.  ………..  μέσω Ορθόδοξος Συναξαριστής :: Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος.

13/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Περί αγίων, Συναξάρι | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος (14/12)

Προσευχή εσπέρας. Mνήμη τών Αγίων Mαρτύρων, Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Απολλωνίου, Αρριανού καί τών σύν αυτώ.

Ήχος δ’

Ως γενναίον εν Μάρτυσιν

Θυρεώ ευσεβείας σε, θωρακίσας ο Κύριος, δυνατόν ειργάσατο πρός παράταξιν, τού δυσμενούς εξερχόμενον, Θύρσε παναοίδιμε, όν τή λόγχη τής εν σοί, καρτερίας κατέαξας, καί ηφάνισας, τάς αυτού μυριάδας, καί τής νίκης, τούς στεφάνους ανεδήσω, Μεγαλομάρτυς πολύαθλε.

Τής ψυχής τήν λευκότητα, τώ ωραίω τού σώματος, τής ομολογίας τε καθαρότητι, Μάρτυς υπέφηνας Λεύκιε, διό φερωνύμως σε, κλήσει ένδοξε Χριστός, επί γής κατελάμπρυνεν, όν ικέτευε, εκ φθοράς καί κινδύνων λυτρωθήναι, τούς εν πίστει εκτελούντας, τήν αεισέβαστον μνήμην σου.

Καλλινίκως διήνυσας, τούς αγώνας Καλλίνικε, προκληθείς ο έμελλες έργοις έσεσθαι, καί εκμιμούμενος Λεύκιον, ψυχήν κατελεύκανας, ταίς τών άθλων καλλοναίς, καί βασάνων λευκότητι, καί τήν άθεον, εστηλίτευσας γνώμην τών ανόμων, καί τόν ζόφον τής απάτης, θεία δυνάμει εμείωσας.

Έδωκας σημείωσιν

Θύρσος ο θαυμάσιος, καί ο θεόφρων Καλλίνικος, καί ο ένδοξος Λεύκιος, Τριάδα τήν άκτιστον, καθομολογούντες, πόνους βαρυτάτους, καί ανενδότους αικισμούς, ανδρειοτάτη γνώμη υπέμειναν, καί νίκης τό διάδημα, ως νικηφόροι απέλαβον, συμπολίται γενόμενοι, τών αϋλων δυνάμεων.

Φιλήμων ο μέγιστος, Αρριανός ο πανόλβιος, ο σοφός Απολλώνιος, αιμάτων τοίς ρεύμασι, τής πολυθεϊας, έσβεσαν τήν φλόγα, πάσαν κατήρδευσαν τήν γήν, θεογνωσίας τοίς θείοις ρεύμασι, καί όμβροις τών ιάσεων, τών παθημάτων ξηραίνουσι, ποταμούς θεία χάριτι, οι Καλλίνικοι Μάρτυρες.

Άνθη ωραιότατα, εν τώ λειμώνι εξήνθησαν, τών Μαρτύρων οι ένδοξοι, τού Πνεύματος πέμποντες, θείαν ευωδίαν, καί τάς διανοίας, ευωδιάζοντες πιστώς, τών ετησίαις μνήμαις τιμώντων αυτών, τούς άθλους, τά παλαίσματα, τήν μακαρίαν τελείωσιν, δι’ ής φώς τό ανέσπερον, κατοικούσι γηθόμενοι.

Δόξα… Καί νύν…

 Σταυροθεοτοκίον

Σταυρούμενον βλέπουσα, καί τήν πλευράν ορυττόμενον, υπό λόγχης η Πάναγνος, Χριστόν τόν φιλάνθρωπον, έκλαιε βοώσα, τί τούτο Υιέ μου; τί σοι αχάριστος λαός, ανταποδίδωσιν ών πεποίηκας, καλών αυτοίς καί σπεύδεις με, ατεκνωθήναι παμφίλτατε; καταπλήττομαι Εύσπλαγχνε, σήν εκούσιον σταύρωσιν.

http://graeca.canto.ru/glt/texts/Dec/14.htm

13/12/2011 Posted by | Λειτουργικά | , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή εσπέρας. Mνήμη τών Αγίων Mαρτύρων, Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Απολλωνίου, Αρριανού καί τών σύν αυτώ.

Η Αγία Προσκομιδή

O χώρος στον οποίο προετοιμάζονται τα Τίμια Δώρα και μνημονεύονται οι ψυχές ονομάζεται Αγία Προσκομιδή. Αφού λοιπόν ενδυθούν τα άμφια τους ο διάκονος και ο ιερέας έτσι λαμπεροί σαν ουράνιοι άνθρωποι ξεκινούν την προσκομιδή. Όλο αυτό το μέρος της Ακολουθίας σκοπό έχει την προετοιμασία των αναγκαίων για την Θεία Ευχαριστία. Καθώς η τελετή της προσκομιδής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προετοιμασία της Λειτουργίας, η Εκκλησία τη συνέδεσε με την ανάμνηση των πρώτων χρόνων της ζωής του Χριστού, τότε που Εκείνος προετοιμαζόταν για το έργο Του, για τα πάθη και τον θάνατό Του. Διαβάστε περισσότερα

13/12/2011 Posted by | Λειτουργικά | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Αγία Προσκομιδή

Συνελήφθη και φυλακίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης

Σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2011, στην προσπάθειά του να εισέλθει στην ΠΓΔΜ, από τον μεθοριακό σταθμό Νίκη, στα σύνορα με την Ελλάδα, συνελήφθη ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης Σκοπίων κ. Ιωάννης, από τις Αρχές της FYROM και οδηγήθηκε στις φυλακές Ιντρίζοβο, στα προάστια των Σκοπίων.

Το 2010 κατόπιν ψεύτικων κατηγοριών της σχισματικής εκκλησιαστικής οργάνωσης στην ΠΓΔΜ, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση.

Επειδή δεν ήταν παρών στην διεξαχθείσα δίκη, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης έχει δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη της δίκης. Σύμφωνα με το νόμο αναμένετε ότι σε τρείς μέχρι πέντε ημέρες πρέπει να βγει από την φυλακή και να καταστεί δυνατή μια νέα δίκη, στην οποία θα υπερασπίζεται εκτός της φυλακής.

Να υπενθυμίσουμε ότι, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιωάννης συνελήφθη στα Βουλγαρικά σύνορα, την 16 Νοεμβρίου 2010, κατόπιν εντάλματος σύλληψης από την Ιnterpol της ΠΓΔΜ, προκειμένου να εκτίσει την παραπάνω ποινή φυλάκισης.

Όμως τότε το Δικαστήριο της Σόφιας τον απάλλαξε και τον απελευθέρωσε με την εξήγηση ότι η καταδικαστική απόφαση από την ΠΓΔΜ, ήταν αποτέλεσμα των διώξεων, που ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης υφίσταται τα τελευταία εννέα χρόνια, όχι ότι ήταν ένοχος κατά τον Ποινικό Κώδικα, αλλά για θρησκευτικούς λόγους.

μέσω Συνελήφθη και φυλακίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης.

13/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνελήφθη και φυλακίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωάννης

Εθνικό σκάνδαλο: Δύο ημέρες μετά τη Χάγη συμφωνία ΥΠΕΘΑ με FYROM

Δύο ημέρες μόλις μετά την εκδίκαση της υπόθεσης της προσφυγής της ΠΓΔΜ στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης και την καταδίκη της Ελλάδας αναφορικά με την υπόθεση της εφαρμογής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, λόγω της αντίρρησης που προέβαλε η Αθήνα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, τον Απρίλιο του 2008, στην πρόσκληση ένταξης των Σκοπίων στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, το υπουργείο Εθνικής Αμύνης άνοιξε «διάπλατα τις πόρτες» του σε στρατιωτική αντιπροσωπεία των Σκοπίων!

Πιο συγκεκριμένα και όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ σήμερα (έξι ημέρες μετά (!) την άφιξη της αντιπροσωπείας) από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2011, διμελής στρατιωτική αντιπροσωπεία της ΠΓΔΜ, με επικεφαλής τον Διευθυντή Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας, επισκέφθηκε το ΓΕΕΘΑ, με σκοπό τη συζήτηση και υπογραφή του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ), έτους 2012 μεταξύ των δύο χωρών.

Το θέμα είναι βέβαια τι μπορεί να συζητήθηκε μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, ποιο το πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας και ποιοι οι στόχοι του και σε εν τέλει σε τι μπορεί να αποσκοπεί μια επίσκεψη στρατιωτικής αντιπροσωπείας ενός κράτους που μόλις πριν από δύο ημέρες έσερνε καταγγέλλοντας την Ελλάδα σε ένα διεθνές δικαστήριο;

μέσω DefenceNet – Εθνικό σκάνδαλο: Δύο ημέρες μετά τη Χάγη συμφωνία ΥΠΕΘΑ με FYROM.

13/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα | , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εθνικό σκάνδαλο: Δύο ημέρες μετά τη Χάγη συμφωνία ΥΠΕΘΑ με FYROM

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να τυπωθούν τα νέα εθνικά νομίσματα;

Σύμφωνα με τον  Wasilenkoff η διαδικασία σχεδιασμού, ετοιμασίας, κατασκευής, διανομής και κυκλοφορίας ενός νέου νομίσματος διαρκεί τρία έως τέσσερα χρόνια. Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης – όπως θα ήταν η αποχώρηση μιας χώρας από το ευρώ – η διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης και κυκλοφορίας νέων νομισμάτων μπορεί να μειωθεί το πολύ στο ένα έτος.

Εκτός και αν to κράτος επιλέξει παλαιό νόμισμα και χρησιμοποιήσει παλαιές μήτρες, επιλέγοντας επιστροφή στο παλαιό νόμισμα! Προϋπόθεση να μην έχουν καταστραφεί οι μήτρες του παλαιού νομίσματος. Τότε μπορεί να γίνει μέσα σε λίγους μήνες, ακόμα και από το εθνικό τυπογραφείο, αφού πρώτα παραγγελθεί το ειδικό χαρτί!

μέσω DefenceNet – Συνέντευξη-σοκ: Σε πόσο χρόνο θα τυπωθούν τα νέα εθνικά νομίσματα!.

13/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πόσος χρόνος χρειάζεται για να τυπωθούν τα νέα εθνικά νομίσματα;