ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Προσευχή για όταν συμβαίνουν αναποδιές. Ψαλμός 36.

View this document on Scribd

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να κατεβάσετε το αρχείο, κάντε κλικ εδώ + 

07/12/2011 Posted by | ψαλμοί, Ψαλμοί για κάθε περίπτωση. | , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για όταν συμβαίνουν αναποδιές. Ψαλμός 36.

Διείσδυση τουρκικών ειδικών δυνάμεων στη Συρία

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ομάδα η οποία επιχείρησε να εισέλθει σε συριακό έδαφος βρίσκονταν και άνδρες των τουρκικών ειδικών δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρει το συριακά ειδησεογραφικό πρακτορείο Sana τουρκικές  ειδικές δυνάμεις συνοδεύοντας ένοπλους αντικαθεστωτικούς και φορτία όπλων από την Τουρκία προς τις δύο εξεγερμένες περιοχές του βορά της Συρίας αντάλλαξαν πυροβολισμούς   με Σύριους στρατιώτες, όταν οι τελευταίοι αντιλήφθηκαν την παρουσία τους.

Στη μάχη που ακολούθησε σύμφωνα με πληροφορίες του Sana ένας Τούρκος φέρεται να έπεσε νεκρός από τα πυρά των Σύριων στρατιωτών πιθανότατα των Μπορντό Μπερελί. Οι υπόλοιποι ένοπλοι και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν εγκατέλειψαν οπλισμό εντός Συριακού εδάφους. Όταν οι Σύριοι επιχείρησαν να τους κυκλώσουν με ελιγμό λαβίδας τότε δέχθηκαν πυρά αυτομάτων όπλων από δύο τουρκικά φυλάκια με αποτέλεσμα η ομάδα των ενόπλων να διαφύγει στο τουρκικό έδαφος.

μέσω DefenceNet – Διείσδυση τουρκικών ειδικών δυνάμεων στη Συρία.

07/12/2011 Posted by | Παγκόσμια θέματα | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διείσδυση τουρκικών ειδικών δυνάμεων στη Συρία

Ὁ Ὅσιος Πατάπιος. Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 08

Ὁ Ὅσιος Πατάπιος

Γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο καὶ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ εἶχε «πνεῦμα ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ». Δηλαδή, πνεῦμα ἀγάπης καὶ πνεῦμα ποὺ σωφρονίζει, ὥστε φρόνιμα καὶ συνετὰ νὰ κυβερνᾷ τὸν ἑαυτό του, ἀποφεύγοντας κάθε ἠθικὴ παρεκτροπή, διατηρῶντας τὴν ἁγνότητα, ἀλλὰ συγχρόνως παραδειγμάτιζε καὶ τοὺς συνανθρώπους του. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀπέδειξε ἀκόμα περισσότερο, ὅταν μεγάλωσε. Ἀφοῦ διαμοίρασε τὴν κληρονομιά του στοὺς φτωχούς, ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ γέμιζε τὸ χρόνο του μὲ προσευχή, μελέτη καὶ ἀγαθοεργίες. Σὲ κάθε κουρασμένο ὁδοιπόρο ποὺ περνοῦσε ἀπὸ τὸ κελί του, πρόσφερε ἀνάπαυση καὶ φιλοξενία. Ἀλλὰ ἐκμεταλλευόμενος τὴν εὐκαιρία τοῦ παρεῖχε μὲ διάκριση καὶ πνευματικὲς ὁδηγίες καὶ συμβουλές, χρήσιμες γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Ἔτσι, ἡ φήμη τοῦ Παταπίου ἐξαπλώθηκε γρήγορα καὶ κάθε μέρα πολλοὶ ἔφθαναν στὸ κελί του γιὰ νὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὰ χείλη του ἐπωφελῆ διδασκαλία. Μετὰ ἀπὸ καιρό, ὁ Πατάπιος πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ, θέλοντας νὰ μείνει ἄγνωστος, ἐξέλεξε ἕνα ἡσυχαστήριο στὶς Βλαχερνές. Ὅμως, ἡ ταπεινὴ καὶ καθαρὴ ζωὴ τοῦ Παταπίου, τὸν ἀξίωσε νὰ θαυματουργεῖ. Ἔτσι καὶ πάλι ἔγινε γνωστὸς καὶ πέθανε θεραπεύοντας ἀῤῥώστους.  ….  Διαβάστε περισσότερα μέσω Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 08.

07/12/2011 Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Συναξάρι | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ὁ Ὅσιος Πατάπιος. Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 08

Προσευχή στή μνήμη τοῦ ῾Οσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου,

Τῌ Η’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ ῾Οσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου,

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

 

῾Ιστῶμεν στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ ῾Αγίου.

῏Ηχος β’. ῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Ὅτε ἐκ νεότητος σοφέ, ἦρας τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου, ἐνθέῳ ἔρωτι, τότε χαίρων ᾤκησας εἰς τόπον ἔρημον, καὶ συντόνοις ἀσκήσεσι, τὸν νοῦν ἐκκαθάρας, ὤφθης ἐνδιαίτημα τοῦ Παρακλήτου λαμπρόν· Οὗπερ δοξασθεὶς τῇ δυνάμει, χάριν ἰαμάτων πηγάζεις, ῞Οσιε Πατάπιε τοῖς χρῄζουσιν.

 

Ὅτε ὡς πολύφωτος ἀστήρ, Πάτερ ἐξ Αἰγύπτου ἐπέστης, νεύσει τῇ ἄνωθεν, πρὸς τὴν βασιλεύουσαν πόλιν Πατάπιε, τότε φέγγει τοῦ βίου σου, καὶ ταῖς τῶν θαυμάτων, λάμψεσι διέλυσας, παθῶν σκοτόμαιναν· πᾶσι τὰς αἰτήσεις γὰρ νέμεις, καὶ ψυχῶν τὰ ἤθη ῥυθμίζεις, πρὸς σωτηριώδεις τρίβους ῞Αγιε.

 

Ὥσπερ θησαυρὸς πνευματικός, πάλαι εἰς Γεράνεια Ὄρη, μετακεκόμισται, Ἅγιε Πατάπιε τὸ θεῖον σκῆνός σου, καὶ πλουτίζει ταῖς χάρισι, πᾶσαν Κορινθίαν, ταῖς τῆς προστασίας σου, καὶ πατρικῆς ἀρωγῆς· ᾧπερ εὐλαβῶς προσιόντες, ἴασιν ψυχῶν καὶ σωμάτων, ἐξ αὐτοῦ λαμβάνομεν ἑκάστοτε.

 

Σκέπε ὡς φιλόστοργος Πατήρ, ταύτην τὴν ἁγίαν Μονήν σου,τὴν καυχωμένην ἐν σοὶ Ἅγιε Πατάπιε καὶ θησαυρίζουσαν, οἷα πλοῦτον οὐράνιον,τὸ θεῖόν σου σκῆνος, τὸ τῇ θείᾳ χάριτι, περιφανῶς δοξασθέν, δίδου δὲ τὴν σὴν εὐλογίαν, τοῖς ἁπανταχόθεν ἐν ταύτῃ, σπεύδουσιν ἐν πίστει τῇ σῇ χάριτι.

Δόξα. ῏Ηχος β’.

Ἀσκητικῇ πολιτείᾳ ἐμπρέψας, τῶν δωρεῶν ἐπλήσθης τῆς χάριτος, ὡς καθαρθεὶς τὴν καρδίαν, θεοφόρε Πατάπιε· τελειοτάτῃ γὰρ ἐννοίᾳ, ἐκζητήσας τὸν Θεόν, ὡς ἐπόθεις ἡνώθης τῇ ὑπὲρ νοῦν κοινωνίᾳ, θεωθεὶς κατὰ μέθεξιν· καὶ τὴν ἐν σοὶ πιστούμενος χάριν, ἐνεργεῖς ἐν τοῖς θαύμασι, καὶ πρεσβεύεις ἀπαύστως, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ

῏Ηχος β’. Οἶκος τοῦ ᾽Εφραθᾶ.

Εἴληφας ἐκ Θεοῦ, ἀγγελικῇ ζωῇ σου, λαμπρὰς ἀντιμισθίας, οἷα πιστὸς θεράπων, Πατάπιε Πατὴρ ἡμῶν.

Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ.

Πᾶσαν τὴν τοῦ ἐχθροῦ, πατήσας δυναστείαν, Πατάπιε θεόφρον, τῆς οὐρανίου δόξης, ἐδέξω τὸ διάδημα.

Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.

Χαίρει ὡς ἀληθῶς, ἡ πόλις Λουτρακίου, σὺν πάσῃ Κορινθίᾳ, προστάτην σε πλουτοῦσα καὶ στήριγμα Πατάπιε.

Δόξα. Τριαδικόν.

Σθένος τὸ παρὰ σοῦ, Τρισήλιε Θεότης, Τριὰς ῾Υπεραγία,

Πατάπιος ὁ θεῖος δεχόμενος ἠρίστευσε.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ἄχραντε Μαριάμ, Παρθένε Θεοτόκε, λιταῖς τοῦ Παταπίου, σκέπε τοὺς σοὺς ἱκέτας, ἐκ πάσης περιστάσεως.

http://analogion.gr/glt/texts/Dec/08b.uni.htm

07/12/2011 Posted by | Λειτουργικά | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή στή μνήμη τοῦ ῾Οσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου,

Χωρία Καινής Διαθήκης σχετικά με τη θεοκτονία των Εβραίων

View this document on Scribd

Για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ εδώ +

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd και θέλετε να κατεβάσετε το αρχείο, κάντε κλικ εδώ + 

Αφορμή για το κείμενο ήταν η ακόλουθη ανάρτηση: Ο “Λεβιάθαν” φέρνει τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τον Αρχιραββίνο του Ισραήλ σε κοινή διακύρηξη “αδελφικών σχέσεων”

07/12/2011 Posted by | Ιουδαϊσμός | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χωρία Καινής Διαθήκης σχετικά με τη θεοκτονία των Εβραίων

Πάπας Βενέδικτος «Δεν είναι ένοχοι οι Εβραίοι» για τον θάνατο του Χριστού (02-03-2011)

Σε νέο βιβλίο του ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ προσωπικώς απαλλάσσει τους Εβραίους από τους ισχυρισμούς, ότι ευθύνονται για τη θανάτωση του Ιησού Χριστού, αποσείοντας συγχρόνως την έννοια «συλλογικής ενοχής των Εβραίων», η οποία στοιχειώνει αιώνες τις σχέσεις των Χριστιανών μαζί τους.

Αυτή η νέα, βιβλική και θεολογική συνάμα, εκτίμηση διατυπώνεται από τον Πάπα σε κεφάλαιο στο δεύτερο τόμο του βιβλίου του «ο Ιησούς της Ναζαρέτ»–κυκλοφορεί μέσα στην προσεχή βδομάδα.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επίσημα απέσεισε, πάντως, τη «συλλογική ενοχή των Εβραίων» για τη θανάτωση του Ιησού Χριστού, με σημαντική απόφασή της κατά τη Δεύτερη Σύνοδό της εν Βατικανώ στη διάρκεια του 1965.

Κρίνεται ήδη ότι, για πρώτη φορά, ένας Πάπας τόσο λεπτομερειακά και εξαντλητικά συγκρίνει και τεκμηριώνει με βάση τις υπάρχουσες αφηγήσεις στην Καινή Διαθήκη για τη θανάτωση του Ιησού Χριστού, μετά την απόφαση που έλαβε σχετικά ο Ρωμαίος Πόντιος Πιλάτος.

μέσω Πάπας Βενέδικτος «Δεν είναι ένοχοι οι Εβραίοι» για τον θάνατο του Χριστού.

07/12/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Οικουμενισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πάπας Βενέδικτος «Δεν είναι ένοχοι οι Εβραίοι» για τον θάνατο του Χριστού (02-03-2011)

π. Θεόδωρος Ζήσης: Περί αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού (2011).

07/12/2011 Posted by | πατέρας Θεόδωρος Ζήσης., πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Περί αγίων, Video | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο π. Θεόδωρος Ζήσης: Περί αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού (2011).