ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’]

Και μολονότι με τη δημιουργία Του και ευλογία είχε δημιουργηθή και ευλογηθή να κυριεύση τη γη και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτή, όμως (ο Θεός) τον έκανε να κατοική στον παράδεισο. Με τις ευλογίες Του ο Θεός έδειξε βέβαια την πρόγνωσί του. Και με τον τόπο, όπου τον τοποθέτησε, έδειξε την εύνοιά του.

Βέβαια, ας μη λένε ότι ο παράδεισος δεν δημιουργήθηκε χάριν (τού Αδάμ), διότι στον παράδεισο τον τοποθέτησε.

Και αντιστρόφως, ας μη λέγεται ότι ο Θεός αγνοούσε ότι (ο άνθρωπος) επρόκειτο να αμαρτήση, (διότι) για τη γη τον ευλόγησε˙ και τον ευλόγησε πριν την παράβασι της εντολής, ούτε τυχόν για να λέγεται ότι με την παράβασι τού ευλογημένου (ανθρώπου) εμποδίζονταν οι ευλογίες τού ευλογούντος (Θεού), και ότι (δήθεν) ο κόσμος θα επανερχόταν στο μηδέν εξαιτίας της αμαρτίας εκείνου, χάριν τού οποίου δημιουργήθηκαν όλα.

Δεν τον ευλόγησε, λοιπόν, σαν στον παράδεισο, επειδή ο τόπος αυτός και όσα βρίσκονταν σ’ αυτόν είχαν ευλογηθή· από πριν τον ευλόγησε σαν στη γη, ώστε με την ευλογία, με την οποία από πριν η ευμένειά Του έδινε, να συγχωρηθή η κατάρα της Γης, η οποία ήταν καταραμένη απ’ τη δικαιοσύνη. Μολονότι η ευλογία (τού Θεού) δόθηκε σαν υπόσχεσι, διότι ήταν εκπληρωτέα μετά την έξωσι (τού Αδάμ) απ’ τον παράδεισο, όμως η αγαθότητα (τού Θεού) προέβη στην εκπλήρωσι, επειδή έκανε (τον Αδάμ) που γεννήθηκε την ίδια μέρα να κατοική σε κήπο, και τον περιέβαλε με δόξα και τον έκανε να κυριαρχή πάνω σ’ όλα τα δέντρα τού παραδείσου.

Διαβάστε περισσότερα μέσω ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’].

06/12/2011 Posted by | Αγ. Εφραίμ του Σύρου | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ» [ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’]

Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Ἀδελφοί μου, θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά κεῖνα τά πράγματα πού συμβάλλουν στήν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς, καί ντρέπομαι τήν ἀγάπη σας, γνωρίζοντας τήν ἀναξιότητά μου. Θά προτιμοῦσα νά  σιωπήσω, γιατί δέν τολμῶ νά σηκώσω τά μάτια μου καί  ν’ ἀντικρύσω πρόσωπο ἀνθρώπου.

Ἡ συνείδησή μου μέ κατακρίνει, καί μέ πληροφορεῖ πώς εἶμαι ἀνάξιος νά γίνω ὀδηγός σας. Λυπᾶμαι πού προκρίθηκα νά ὁδηγῶ ἐσᾶς ἐγώ ὁ ταπεινός, ἐγώ πού εἶμαι κατώτερος ἀπ’ ὅλους σας καί δέν ἔχω λόγο «μεμαρτυρημένο» ἀπό τίς πράξεις μου καί τήν πολιτεία  μου.

Γνωρίζω καλά πώς ὁ Κύριος δέν μακαρίζει ὅποιον διδάσκει μόνο, μά ὅποιον  ἐφαρμόζει πρῶτα τίς ἐντολές Του καί ὕστερα διδάσκει. «Ὁ ποιήσας καί διδάξας» λέγει, «μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».  Γιατί μόνον ὅσοι ἀκοῦνε ἕνα τέτοιο δάσκαλο, προθυμοποιοῦνται νά τόν μιμηθοῦν. Καί δέν ὠφελοῦνται ἀπό τά λόγια του τόσο, ὅσο παρακινοῦνται ἀπό τά καλά του ἔργα. Σᾶς παρακαλῶ ὅμως, νά  μή βλέπετε τή δική μου ραθυμία, ἀλλά ν’ ἀκοῦτε τά προστάγματα τοῦ Θεοῦ καί τίς ὑποθῆκες τῶν ἁγίων Πατέρων. Γιατί ὁ θεοφώτιστοι Πατέρες μας δέν ἔγραφαν καμιά ἐντολή, ἄν πρῶτα δέν τήν ἐφάρμοζαν. Οἱ ἐντολές λοιπόν τοῦ Κυρίου εἶναι ἕνας δρόμος, πού μᾶς ἀνεβάζει ὅλους στόν οὐρανό, μᾶς ὁδηγεῖ στόν Θεό. …….. Διαβάστε περισσότερα μέσω Ἀναβάσεις: Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

06/12/2011 Posted by | Αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Γ. Εφραίμ Αμερικής: Το τελειωτικό κτύπημα

Αγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα η γη μας ποτίζεται συνεχώς από πολύ αίμα, από τους πολέμους και τόσα άλλα που συμβαίνουν. Ποτίζεται όμως και με αθωότερο αίμα από το του Άβελ, και το αίμα αυτό είναι της βρεφοκτονίας. Είναι το αίμα των αθώων βρεφών, των απροστάτευτων υπάρξεων, το οποίον χύνεται από τις ίδιες τις μητέρες των.

Όλα τα ιατρεία κι όλα τα μαιευτήρια έχουν γίνει σφαγεία του Ηρώδου. Εκατομμύρια, εκατομμύρια βρέφη σ’ όλον τον κόσμο έχουν πεταχθή στους ντενεκέδες των σκουπιδιών και στους υπονόμους. Μήτε τα γατάκια δεν πετούν έτσι. Όπως γνωρίζουμε αυτός ο φονιάς, ο γιατρός, ο μαιευτήρ με το νυστέρι του σκοτώνει το βρέφος μέσα στην μήτρα -όπως έχουμε δη σε ταινία- και μετά με το εργαλείο του σπάζει, θραύει το κεφαλάκι του παιδιού και το βγάζει. Και η μητέρα δεν βλέπει τίποτε και πολύ ήσυχη αναχωρεί για το σπίτι της… Διαβάστε περισσότερα μέσω Το τελειωτικό κτύπημα.

06/12/2011 Posted by | πατήρ Εφραίμ Αμερικής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γ. Εφραίμ Αμερικής: Το τελειωτικό κτύπημα

Πήραμε την 6η, αγωνία τώρα για την 7η δόση

Αγώνα δρόμου ξεκινά η κυβέρνηση για την 7η δόση τον Φεβρουάριο, ύψους 80 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να είναι η πρώτη της νέας δανειακής σύμβασης

Το πράσινο φως για την καταβολή της 6ης δόσης των δανείων προς την Ελλάδα άναψε το Eurogroup, δίνοντας αίσιο τέλος στο θρίλερ. Τα χρήματα αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία μεταξύ 10 και 15 Δεκεμβρίου.

Eπειτα από αυτή τη θετική έκβαση στο μαρτύριο με την πολύπαθη τελευταία δόση του προηγούμενου δανείου, αρχίζει πλέον η σκληρή μάχη της επόμενης δόσης, η οποία θα είναι η πρώτη της νέας δανειακής σύμβασης. ….  Διαβάστε περισσότερα μέσωμέσω Πήραμε την 6η, αγωνία τώρα για την 7η δόση | οικονομια | ethnos.gr.

06/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πήραμε την 6η, αγωνία τώρα για την 7η δόση

Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 07. Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐπίσκοπος Μεδιολάνων

Ὁ Ἀμβρόσιος, διακεκριμένος Ῥωμαῖος πολίτης, γεννήθηκε περίπου τὸ 340 μ.Χ. Σπούδασε ῥητορική, φιλοσοφία καὶ νομικά. Στὰ Μεδιόλανα ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικαστῆ. Φύλαττε μὲ λόγια καὶ ἔργα τὴν ἀλήθεια καὶ ἀπέδιδε ἀντικειμενικὰ τὴν δικαιοσύνη, ἂν καὶ δὲν εἶχε βαπτισθεῖ ἀκόμα χριστιανός. Ὅσον ἀφορᾷ σ᾿ αὐτὸ ὅμως, ἀπαντᾷ ὁ θεόπνευστος λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἀλλ᾿ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστι». Δηλαδή, σὲ κάθε ἔθνος, ὁποῖος σέβεται τὸ Θεὸ καὶ πολιτεύεται στὴ ζωή του μὲ δικαιοσύνη, εἶναι δεκτὸς ἀπ᾿ Αὐτὸν καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀρέσει σ᾿ Αὐτόν. Καὶ πράγματι, ὁ Ἀμβρόσιος μὲ τὴ ζωή του ἄρεσε στὸ Θεό. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸν ἀξίωσε νὰ βαπτισθεῖ χριστιανός, νὰ γίνει ἔπειτα ἀναγνώστης, καὶ ἀφοῦ μέσα σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα πέρασε ὅλους τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς βαθμούς, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ βασιλιᾶ Οὐαλεντιανοῦ τοῦ Α´, χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Μεδιολάνων. Σὰν ἐπίσκοπος, ὁ Ἀμβρόσιος ποίμανε ἄριστα τὸ ποίμνιό του, ἀγωνίστηκε κατὰ τῶν αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ τὸ βασιλιὰ Θεοδόσιο δὲν ἐπέτρεψε νὰ εἰσέλθει στὸ ναό, παρὰ μόνο ὅταν μετάνιωσε εἰλικρινὰ γιὰ τοὺς φόνους ποὺ ἔκανε στὸν Ἱππόδρομο τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Ἀμβρόσιος πέθανε εἰρηνικὰ τὸ ἔτος 397 μ.Χ., σὲ ἡλικία 57 χρονῶν.

μέσω Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 07.

06/12/2011 Posted by | Συναξάρι | , , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγιολόγιον – Δεκέμβριος 07. Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐπίσκοπος Μεδιολάνων

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

Τῌ Ζ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια.

 Ἦχος α’

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἡγεμονίας τὸν θρόνον, κατακοσμῶν ἀρεταῖς, ἐξ ἐπιπνοίας θείας, τὸν τῆς ἱεραρχίας, προσφόρως ἐκομίσω· ὅθεν πιστός, οἰκονόμος τῆς χάριτος, ἐν ἀμφοτέροις, Ἀμβρόσιε γεγονώς, διπλοῦν στέφανον κεκλήρωσαι.

Ἐν ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοις, καὶ ἀγρυπνίαις πολλαῖς, καὶ προσευχαῖς συντόνοις, τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, ἐκάθηρας θεόφρον, σκεῦος λοιπόν, ἐκλογῆς τῷ Θεῷ ἡμῶν, τοῖς Ἀποστόλοις ὡσαύτως ἀναδειχθείς, ὑπεδέξω τὰ χαρίσματα.

Τὸν εὐσεβῆ Βασιλέα, ἡμαρτηκότα ποτέ, ὡς τὸν Δαυΐδ ὁ Νάθαν, παρρησίᾳ ἐλέγξας, Ἀμβρόσιε παμμάκαρ, τοῦτον σαφῶς, ἀφορισμῷ καθυπέβαλες, καὶ μετανοίᾳ παιδεύσας θεοπρεπῶς, συνηρίθμησας τῇ Ποίμνῃ σου.

Ἕτερα Στιχηρὰ Προσόμοια

Ἦχος πλ. α’ Ὅσιε Πάτερ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὅσιε Πάτερ, Ἱερώτατε Ἀμβρόσιε, ἡ Λύρα φωνοῦσα, μέλος σωτήριον, δογμάτων ὀρθοδόξων πᾶσιν ἡμῖν, ἡ καταθέλγουσα πιστῶν τὰς ψυχάς, εὔηχος Κιθάρα τοῦ θείου Παρακλήτου, τὸ μέγα Ὄργανον τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀξιέπαινος Σάλπιγξ τῆς Ἐκκλησίας, διειδεστάτη τε Πηγὴ τῶν χαρισμάτων, ἐναποπλύνουσα ῥύπον τῶν παθημάτων, Χριστόν ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.

Ὅσιε Πάτερ, παμμακάριστε Ἀμβρόσιε, Συνόδου θεοφόρων, μέσον Πατέρων ὀφθείς, ἐν δύο ταῖς οὐσίαις ἕνα Υἱόν, σάρκα γενόμενον κηρύττεις τρανῶς, ἐξ ἀπειρογάμου ὑμῖν ἐπιφανέντα, τὸν ὁμοούσιον τῷ Πατρί, καὶ συναΐδιον τούτου καὶ συμφυῆ· ὅθεν τὴν βλάσφημον Ἀρείου γλωσσαλγίαν, ἐναπεμώρανας, τοῦ Πνεύματος δυνάμει, Χριστόν ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.

Ὅσιε Πάτερ, ἀξιάγαστε Ἀμβρόσιε, εὑροῦσα ὡς ἐπόθει, τὴν καθαράν σου ψυχήν, τοῦ Πνεύματος ἡ χάρις τοῦ Παναγίου, ἐν σοὶ ἐσκήνωσεν ὡς ἄδυτον φῶς, οὗ τῇ ἐνεργείᾳ, τὰ πνεύματα τῆς πλάνης, ἀποδιώκεις διαπαντός, καὶ θεραπεύεις τὰς νόσους καὶ μαλακίας, τῶν προσιόντων σοι ἁπλότητι καρδίας, καὶ ἐκτελούντων σου, τὴν μνήμην τὴν φωσφόρον Χριστὸν ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.

Δόξα… Καὶ νῦν… Θεοτοκίον

Τίνι ψυχή μου, ἐξωμοίωσαι προκόπτουσα, εἰς χείρω καθ’ ἑκάστην, καὶ προστιθεῖσα ἀεί, σοῖς μώλωψιν εὐήθως τραύματα πλείω, ὡς ὁλοσώματος γενέσθαι πληγή, μὴ ἐνθυμουμένη, ὡς ὁ Κριτὴς ἐγγίζει, ᾧ παραστήσῃ ἀπολαβεῖν, κατὰ τὰς πράξεις εὐθύνας καὶ τιμωρίας; ἀλλ’ ἐπιστρέψασα, πρόσπεσον τῇ Παρθένῳ, κράζουσα· Δέσποινα, πάναγνε μὴ παρίδῃς, τὸν παροργίσαντα Θεὸν τὸν εὐσυμπάθητον, τὸν ἐκ σοῦ διὰ σωτηρίαν, τῶν βροτῶν γεννηθέντα, δι’ εὐσπλαγχνίαν πολλήν.

Ἢ Σταυροθεοτοκίον

Ὅτε τὸν βότρυν, ἀφυτεύτως ὃν ὡς ἄμπελος, ἐβλάστησας, κατεῖδες ξύλῳ κρεμάμενον, νυττόμενόν τε λόγχῃ θείαν πλευράν. Τὶ τοῦτο, ἔλεγες, Υἱὲ καὶ Θεὲ; πῶς ὁ νόσους πάσας, καὶ πάθη θεραπεύων, πάθος ὑφίστασαι, ἀπαθὴς κατὰ φύσιν ὑπάρχων τὴν θεϊκήν; τὶ σοι ἀχάριστος λαὸς τῷ εὐεργέτῃ, ταῦτα ἀπέδωκεν ἀντ’ εὐεργετημάτων; Παρθένε ἄχραντε, ἀλλὰ τοῖς τούτου πάθεσι, τῶν παθῶν με ἐλευθερῶσαι, ἐκδυσώπει ἀπαύστως, ὅπως δοξάζω σε.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Ἀμβρόσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

http://analogion.gr/glt/texts/Dec/07.uni.htm

06/12/2011 Posted by | Λειτουργικά | , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

Ο Παπαδήμος παζαρεύει το ελληνικό δίκαιο των ομολόγων

Στο τραπέζι βάζει και επίσημα, για πρώτη φορά, ο Λουκάς Παπαδήμος το θέμα της μετατροπής των ελληνικών ομολόγων από το ελληνικό δίκαιο στο αγγλικό το οποίο επιτρέπει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της χώρας σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των χρεών.

Μέχρι τώρα το λέγαμε και το γράφαμε και κανείς δεν μας το διέψευδε, σήμερα στη Βουλή ο πρωθυπουργός άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. Είπε ότι όλα συζητούνται με τους δανειστές μας και διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αποδεκτό το αίτημα των πιστωτών της που θέλουν η νέα δανειακή σύμβαση να διέπεται από το αγγλοσαξονικό δίκαιο.  Ωστόσο,σημείωσε πως «είναι ένα από τα αιτήματα που θα συνεκτιμηθεί στο σύνολο της συμφωνίας» τονίζοντας όμως «ότι η κυβέρνηση μάχεται για το συμφέρον της χώρας».

Αναγνώρισε λοιπόν ότι είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους ξένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους. ….. Διαβάστε περισσότερα μέσωμέσω Ο Παπαδήμος παζαρεύει το ελληνικό δίκαιο των ομολόγων | ANTINEWS.

06/12/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | , , , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Παπαδήμος παζαρεύει το ελληνικό δίκαιο των ομολόγων