ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 25.11.’11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ἐλέχγχει ὁλόκληρον τό πολιτικόν σύστημα. Πρόκειται διά τήν πλανητικήν ὀργάνωσιν τοῦ ἱδρύματος Ροκφέλερ, ἡ ὁποία μεθοδεύει τήν Παγκόσμιον Κυβέρνησιν.

◇ Ἀπό τήν Μασωνίαν εἰς τήν Λέσχην Μπίλντερμπεργκ.

◇ Δυστυχῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος εὑρίσκεται «ἐκτός τόπου καί χρόνου. Ἀνησυχεῖ διὰ ἐξελίξεις, διὰ τὰς ὁποίας ἔχει ἐργασθῆ ἀπὸ μακροῦ  χρόνου.

◇ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος: «Κρίσις» εἰς τά ἑλληνικά σημαίνει «θεία δίκη».  Ἡ ἐκκοσμίκευσις τῆς ὀργανώσεως τῶν κοινωνιῶν ἄνευ τῆς θρησκευτικῆς ἠθικῆς πολλαπλασιάζει τὰ προβλήματα.

◇ Πῶς ἡ Τουρκία χρησιμοποιεῖ τήν Ἀλβανίαν διά νά περικυκλώση παντοιοτρόπως τήν Ἑλλάδα. Τήν ἐξωθοῦν εἰς τά σχέδιά της διά τήν δημιουργίαν τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας.

◇ Ἡ Τουρκία ἠρνήθη νά χορηγήση τήν ὑπηκοότητα εἰς τέσσαρας Μητροπολίτας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

◇ Διαθρησκειακή συμπροσευχή μέ τήν συμμετοχήν Ὀρθοδόξων.

◇ Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐμπλέκει καί τόν Ἅγιον Ἀρσένιον τόν Καππαδόκην εἰς τά οἰκουμενιστικά του σχέδια. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

◇ Πίστιν δέν ἔχουν, γνῶσιν ἤ βίωσιν; Καυτά ἐρωτήματα πρός τούς Καθηγουμένους τοῦ Ἁγ. Ὄρους ὑπό τῆς Ἑλληνοκαναδικῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Ὀρθόδοξος Φωνή».

◇ Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός, ἡ καρδιά καί ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἰδίου σώματος. Τοῦ Ἀρχιμ. Παϊσίου Παπαδοπούλου.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-23112011.el.aspx

Διαβάστε την εφημερίδα από την ιστοσελίδα του Ορθοδόξου Τύπου, εδώ: Φύλλο 1903

Επιπρόσθετα: 

Στη σελίδα του  Οροδόξου Τύπου, διατηρούνται, διαρκώς, 21 φύλλα αναρτημένα. Όταν δηλαδή φτάσουμε στο φύλλο 1923, το 1901, δεν θα υπάρχει άλλο εκεί. Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να το διαβάσετε, ή και να το κατεβάσετε από εδώ: 1903 ή αν έχετε λογαριασμό στο Scribd (ή στο facebook) από το παρακάτω παράθυρο. 

View this document on Scribd

26/11/2011 - Posted by | ΓΕΝΙΚΑ, Μασονία, Νέα εποχή, Ορθόδοξος τύπος, Οικουμενισμός, Προτεσταντισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός - Παπισμός | , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.